Paven fordømmer konflikter og økonomisk kolonialisme i Den demokratiske republikken Kongo

Se pavens tale til det kongolesiske folk

 

I møtet med sivile myndigheter på den første dagen av sin apostoliske reise til Den demokratiske republikken Kongo (DRC), tok  pave Frans opp de mest presserende problemene som berører den afrikanske nasjonen, inkludert pågående konflikt og økonomisk kolonialisme, og oppfordrer det kongolesiske folket til å avvise vold.

 

 

Tekst: Lisa Zengarini, Vatican News

PAVEN OG PRESIDENTEN: Pave Frans taler til det kongolesiske folk. Ved siden av ham
sitter DRCs presidentFelix Tshisekedi. Foto: NTB / Reuters / Vatican Media, Simone Risoluti

NTB_LJIYG78lHfs.jpgI sin første tale da han kom til Den demokratiske republikken Kongo, tirsdag, fordømte pave Frans konfliktene som fortsetter å herje landet og utenlandske styrkers hensynsløse utnyttelse av dets enorme naturressurser.

I møtet med myndighetene, sivilsamfunnet og diplomatiet i hagen til «Palais de la Nation» (Nasjonspalasset) i Kinshasa, som fulgte etter hans audiens hos Kongos president Felix Tshisekedi, oppfordret paven det kongolesiske folket til å ta fremtiden i egne hender ved å avvise vold og hat.

Han forklarte at besøket ble til av hans ønske om å bringe dem «hele Den katolske kirkes nærhet, hengivenhet og trøst», og at han kommer «som en forsoningens og fredens pilegrim».

 

Kongolesere er mer verdifulle enn diamanter

Paven sammenlignet DRC med en diamant, én av landets mange rikdommer, og bemerket at det kongolesiske folket er «uendelig mye mer verdifullt enn noen skatt som finnes i deres fruktbare jord».

Han bemerket at utover overfloden av naturressurser, kan de også finne en «åndelig rikdom» i sine hjerter, der «fred og utvikling fødes». Enhver kongoleser burde «føle seg kallet til å gjøre sin del.»

 

«Måtte vold og hat ikke lenger finne rom i hjertet eller på leppene til noen! Det er umenneskelige og ukristelige følelser, som stopper utviklingen og bringer oss tilbake til en dyster fortid.»

 

Hold hendene unna DRC!

Pave Frans fordømte utnyttelsen som DRC – og hele det afrikanske kontinentet, fortsetter å lide under den dag i dag. Paven kalte det «økonomisk kolonialisme», og han mener den er «like slavebindende» som historiens kolonialisme, fordi den økonomiske utnyttelsen gjør det kongolesiske folket «fremmed» for sitt eget land.

«Grådighetens gift har smurt diamantene inn med blod», sa paven, og ba verden om å erkjenne de «katastrofale» urettferdighetene som ble begått i fortiden og få slutt på den pågående plyndringen av kontinentets naturressurser.

 

«Hold fingrene unna Den demokratiske republikken Kongo! Hold fingrene unna Afrika! Slutt å kvele Afrika: Det finnes ikke en eneste gruve som skal tømmes eller et landområde som skal plyndres. Måtte Afrika være hovedpersonen i sin egen fremtid!»

 

Det internasjonale samfunnet har gitt opp kampen mot vold i DRC

Pave Frans henvendte seg deretter til det internasjonale samfunnet, som, sa han, «praktisk talt har gitt opp å gjøre noe med volden som fortærer» DRC. Han ba om fornyet innsats for å støtte utvikling og fred i den afrikanske nasjonen. 

«De nåværende fredsprosessene, som jeg sterkt oppmuntrer, må opprettholdes av konkrete handlinger, og forpliktelser bør overholdes», sa paven.

Han uttrykte enorm takknemlighet til landene og organisasjonene, som gir betydelig bistand, som bidrar til å bekjempe fattigdom og sykdom, som støtter rettsstaten og som fremmer respekt for menneskerettigheter.

 

«Det må gjøres rom for diplomati som er oppriktig menneskelig, for et diplomati der folk er bekymret for andre folk, for et diplomati som ikke er sentrert om kontroll over land og ressurser, ekspansjonisme og økt fortjeneste, men heller om å gi muligheter for mennesker til å vokse og utvikle seg.»

 

Ikke gå tilbake til tribalisme og fiendtlighet

Pave Frans viste til bildet av det kongolesiske folket som en diamant, og sa at samfunnets rikdom stammer fra dets «polyedriske» karakter (Polyedrisk struktur er et kornform hos metaller som oppstår når man har underkjøling ved størkningsfronten. Kilde: Wikipedia), som derfor må bevares «for å unngå enhver form for tilbakevending til tribalisme (Politikk preget av stammelojalitet eller stammeinndeling. Kilde: Wikipedia) og fiendtlighet."

«Problemet», bemerket han og viste til et kongolesisk ordtak, «er ikke etniske og sosiale gruppers natur, men måten de velger å leve sammen på. Deres vilje eller mangel på vilje til å møte hverandre, til å bli forsonet og til å begynne på nytt, utgjør forskjellen mellom konfliktens dystopi og en strålende fremtid med fred og velstand.»

I denne forbindelse understreket pave Frans den avgjørende rollen som religioner og sivilsamfunn er kallet til å spille for å bidra til denne rikdommen ved å forplikte seg til å bygge fred og brorskap i DRC.

 

NTB_bmEi-1vQrbg.jpg

PAVENS VELKOMST: Store folkemengder hadde møtt opp ved N'dolo Airport for å hilse pave Frans velkommen da han ankom til Den demokratiske republikken Kongo tirsdag 31. januar. Foto: NTB / Reuters, Luc Gnago

 

Behov for åpenhet i det borgerlige og politiske livet

Pave Frans fortsatte å bruke diamant-bildet og fokuserte på åpenhet i det sivile og politiske liv. Han bemerket at det som «demper godhetens lys i et samfunn, ofte er urettferdighetens og korrupsjonens mørke».

I den forbindelse understreket han den avgjørende betydningen av å fremme gjennomsiktige og troverdige valg og større deltagelse i fredsprosessene samt å arbeide for det felles beste og folks sikkerhet, snarere enn personlige interesser eller en gruppes interesser.

Også, sa han, bør statens tilstedeværelse i alle deler av landet styrkes og de mange flyktningene og fordrevne bør tas vare på.

 

Få DRCs mest dyrebare diamanter til å skinne

Pave Frans fortsatte med å understreke det presserende behovet for å investere i utdanning for å få «landets mest dyrebare diamanter til å skinne». Han beklaget i denne forbindelse at altfor mange kongolesiske barn fortsatt ikke går på skolen. I stedet blir de utnyttet og satt til slavearbeid i gruvene.

«Barn, unge jenter og alle unge representerer håp for fremtiden: La oss ikke kvele dette håpet, men i stedet dyrke det med lidenskap!»

Pave Frans avsluttet sin lange tale med å minne oss på vårt felles ansvar for å være «gode forvaltere av skaperverket» og for å beskytte det naturen. Han fremhevet behovet for langsiktig internasjonal støtte for å forbedre livet til afrikanere, som går utover humanitære nødaksjoner.

 

NTB_05ttMWcoT5U.jpg

PAVE FOR ALLE: «LGBTQ+ og Key Pop-fellesskapet i DRC ønsker Hans Hellighet Pave Frans velkommen!» står det på banneret i DRCs hovedstad Kinshasa. I et intervju like før avreise tok pave Frans et oppgjør med kriminalisering av homofili, et tiltagende problem i afrikanske land. Foto: NTB / Reuters, Luc Gnago

 

Oppfordret til modig og inkluderende sosial fornyelse

Pave Frans avsluttet med å oppfordre det kongolesiske folket til ikke å gi etter for «motløshet» og «oppgitthet», men å engasjere seg i «modig og inkluderende sosial fornyelse» av landet sitt.

 

«I Kristi navn, som er håpets Gud, enhver mulighets Gud, som alltid gir oss styrke til å begynne på nytt, i navnet til verdigheten og verdien av de mest dyrebare diamantene i dette fantastiske landet, som er dets borgere, vil jeg oppfordre alle til å foreta en modig og inkluderende sosial fornyelse.»

 

President Felix Tshisekedi konsentrerte seg også om de nåværende konfliktene og utfordringene i DRC i sin tale til Den hellige far. Han takket paven, på vegne av hele det kongolesiske folket, for interessen han alltid har vist for situasjonen i landet, og for «inderlig å be om fred i dets østlige provinser». Han uttrykte også takknemlighet for pavens vilje til å møte en delegasjon av internt fordrevne fra nettopp disse provinsene.

 

Les mer om pavens Afrika-reise:

 

Paven besøker konfliktherjede Kongo

Pave Frans er på besøk Kongo og har med seg et budskap om fred. Det kan komme godt med i det krigs- og konfliktherjede landet.

Tekst: NTB-AP

 

Kongos hovedstad Kinshasa er første stopp på pavens Afrika-reise, som også vil bringe ham til Sør-Sudan, en ung nasjon preget av voldelig konflikt og dyp fattigdom.

Hjelpeorganisasjoner håper pavens besøk vil bringe nytt søkelys på to av verdens mest glemte konflikter og de humanitære krisene disse har bidratt til, og som nå har kommet i skyggen av krigen i Ukraina.

– Ja visst, Afrika preges av uro, men lider også under en invasjon av utbyttere, sa paven i et intervju før besøket.

Den katolske kirke får imidlertid stadig flere medlemmer i Afrika og kan ha mye å lære av kontinentet og dets innbyggere, fortsatte han.

– Vi må lytte til deres kultur og ha dialog, sa han.

 
Flest katolikker

Det er femte gang pave Frans besøker afrikanske land siden han overtok som overhode for Den katolske kirke for ti år siden, og Kongo er det landet i Afrika med flest katolikker.

Halvparten av Kongos 105 millioner innbyggere er katolikker, og landet har mer enn 6.000 katolske prester, 10.000 nonner og 4.000 prestestudenter.

Opptil 2 millioner mennesker er ventet når paven onsdag skal holde en stor utendørsmesse på Ndolo-flyplassen i Kinshasa, og mange var også på plass da han ankom tirsdag.

– Hans velsignelse vil gi oss fred i hjertet, sa en av dem som hadde møtt opp, 47 år gamle Jean-Louis Mopina.

 
Utsatt besøk

Pavens besøk skulle etter planen ha funnet sted i juli i fjor, men ble utsatt som følge av 86-åringens problemer med knærne. Han skulle etter planen også ha besøkt byen Goma øst i Kongo, men det er avlyst som følge av den blodige konflikten i området.

Opprørere fra gruppa M23, som ifølge FN støttes av Rwanda, er på frammarsj i Nord-Kivu-regionen der det den siste tiden har vært harde kamper.

Rundt 120 andre milits- og opprørsgrupper, blant dem ytterliggående islamister med bånd til IS er også aktive øst i Kongo, der de kjemper om territorier og rike mineralforekomster.

5,7 millioner mennesker er ifølge FN drevet på flukt i Nord-Kivu, og pave Frans skal under besøket i Kinshasa møte en delegasjon med utsendinger fra det konfliktherjede området.

(©NTB)