Regina caeli, søndag 14. mai: Den hellige ånd, vår trøster og vår advokat

Vår trøster og vår advokat

 

 

Den hellige ånd «blir hos dere og skal være i dere», sa Jesus skjærtorsdag. Men vil vi egentlig ha ham og hans hjelp?

 
Oversettelse: Vuokko-Helena Caseiro
Vatican News

 

Søndag 14. mai, sjette søndag i påsketiden, var evangelieteksten:

[…] Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere […]

Joh 14,15–21 fra Bibel 2011

 

 

Her følger det pave Frans sa før regina caeli-bønnen:

 

Kjære brødre og søstre, god dag!

I dag, den sjette søndag i påsketiden, taler evangeliet til oss om Den hellige ånd, som Jesus kaller «parakleten» (jf. Joh 14,15–17). «Paraklet» er et ord som kommer fra gresk og som betyr både «trøster» og «advokat». Den hellige ånd overlater oss altså aldri til oss selv, han er nær oss, han hjelper oss likesom en advokat som står ved den siktedes side. Og han foreslår hvordan vi kan forsvare oss mot dem som anklager oss. La oss huske at den store anklageren alltid er djevelen, som gir deg synd, vilje til synd, ondskap. La oss tenke over disse to aspektene: hans nærhet til oss og hans hjelp mot dem som anklager oss.

 
Trøsteren. Den hellige ånds nærhet

Hans nærhet: Den hellige ånd, sier Jesus, «blir hos dere og er i dere» (jf. vers 17). Han forlater oss aldri. Den hellige ånd ønsker å være sammen med oss: Han er ingen gjest, en som bare stikker innom og avlegger en høflighetsvisitt. Han er en livsledsager, et stabilt nærvær, han er Ånd og ønsker å bo i vår ånd. Han er tålmodig og blir værende hos oss selv når vi faller. Han blir værende fordi han virkelig elsker oss: Han later ikke som han er glad i oss for så å late oss i stikken når det dukker opp vanskeligheter. Nei, han er pålitelig, han er transparent, han er ekte.

I prøvelser vil Den hellige ånd tvert trøste oss og bringe oss Guds tilgivelse og kraft. Og når han peker på våre feil og viser oss til rette, gjør han det med vennlighet: I hans stemme, som taler til vårt hjerte, finnes alltid en klang av ømhet og kjærlighetens varme. Ganske visst er Den hellige ånd krevende, for han er en sann og trofast venn, som ikke legger skjul på noe, som foreslår hva vi bør endre på og hvordan vi kan vokse. Men med sine tilrettevisninger ydmyker han oss aldri og inngir aldri mistillit; tvert imot formidler han vissheten om at med Gud kan vi alltid klare oss. Dette er hans nærhet. Det er en skjønn visshet!

 
Advokaten

Det andre aspektet: Den hellige ånd, Parakleten, er vår advokat og forsvarer oss. Han forsvarer oss mot dem som anklager oss: mot oss selv når vi ikke elsker og ikke tilgir oss selv og kanskje til og med sier til oss selv at vi er mislykkede og ikke duger til noe som helst; mot verden, som vraker dem som ikke svarer til dens standardoppsett og dens modeller; mot djevelen, som er «anklageren» og splitteren par excellence (jf. Åp 12,10) og gjør hva han kan for å få oss til å føle oss udugelig og ulykkelige.

Den hellige ånd foreslår hvordan vi skal svare på alle slike anklagende tanker. Hvordan? Parakleten, sier Jesus, er han som «minner oss om alt det Jesus har sagt oss» (jf. Joh 14,26). Han minner oss altså om evangeliets ord, og slik gjør han det mulig for oss å svare djevelen, som anklager oss, å svare ham ikke med våre egne ord, men med Herrens egne ord. Framfor alt minner han oss om at Jesus alltid talte om vår Far i himmelen, han gjorde oss kjent med ham og avslørte hans kjærlighet til oss, som er hans barn. Om vi påkaller Den hellige ånd, lærer vi å ta imot og huske livets viktigste realitet, som beskytter oss mot det ondes anklager. Og hva er livets viktigste realitet? At vi er Guds elskede barn. Vi er Guds elskede barn: Dette er den viktigste realiteten, og det minner Den hellige ånd oss om.

 
Spørsmål

Brødre og søstre, la oss i dag spørre oss: Påkaller vi Den hellige ånd? Ber vi ofte til ham? La oss ikke glemme ham, som er nær oss, ja inne i oss! Og låner vi hans stemme øre, både når han oppmuntrer oss og når han viser oss til rette? Svarer vi med Jesu ord på det ondes anklager, på livets «domstoler»? Husker vi at vi er Guds elskede barn?

 

Bønn

Må Maria gjøre oss lydhøre for Den hellige ånds røst og vare for hans nærvær.

 

Les mer: