Statistikk for St. Josef menighet

St. Josef menighet vokser videre

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Kommune
199 207 211 211 233 256 295 Haugesund
11 13 15 16 16 17 18 Suldal
13 12 13 17 21 18 20 Sauda
1 1 0 0 0 0 0 Bokn
18 13 17 18 20 23 20 Tysvær
141 175 182 186 182 207 216 Karmøy
0 0 0 3 3 5 4 Utsira
7 7 4 4 5 7 6 Vindafjord
3 2 4 1 1 1 2 Etne
0 0 0 1 10 11 17 Ølen
16 17 18 16 15 13 16 Sveio
38 44 37 40 41 42 37 Bømlo
102 107 110 121 119 123 111 Stord
5 4 4 4 5 5 6 Fitjar
10 10 10 10 10 10 10 Tysnes
67 61 63 58 49 54 60 Kvinnherad
21 31 36 36 37 40 52 Odda
652 704 724 742 767 832 890 Sum

Alle menigheter sender hvert år inn en statistikk over menighetens liv og utvikling til bispedømmet.

For året 2003 opplevde vår menighet å døpe 15 barn (det har aldri tidligere vært døpt så mange barn i løpet av et år i vår menighet), 1 voksendåp, 2 konverterte til Den katolske kirke og 2 døde. Det var til sammen 8 barn som mottok 1. kommunion og 8 mottok fermingens (konfirmasjonens) sakrament og 2 par giftet seg i kirken. Det var til sammen 41 personer som flyttet ut av menigheten, enten til andre steder i Norge(32) eller til utlandet (9). Samtidig var det 41 personer som flyttet til menigheten, enten fra andre steder i Norge(17) eller fra utlandet (24). 40 personer som allerede var bosatt i menigheten er ny-registrert.

Fødelandsstatistikk for St. Josef menighet, Haugesund pr. 31. desember 2003

Pr. 31. desember 2003 hadde menigheten registrert 890 medlemmer i sitt menighetsregister. Disse 890 er i henhold til hva vi har fått oppgitt født i 45 forskjellige land.

Alfabetisk rekkefølge

ANTALL LAND
3 Argentina
2 Belgia
5 Bosnia
3 Brasil
3 Burundi
2 Kamerun
2 Canada
72 Chile
1 Colombia
1 Danmark
4 Eritrea
1 Etiopia
140 Filippinene
2 Frankrike
4 India
7 Irland
3 Italia
1 Japan
5 Kroatia
2 Litauen
1 Malaysia
3 Mexico
1 Nigeria
1 Norfolk Island
451 Norge
1 Panama
5 Peru
91 Polen
1 Saipan
1 Singapore
2 Slovakia
2 Spania
1 Sri Lanka
10 Storbritannia
2 Sverige
3 Tanzania
1 Trinidad & Tobago
1 Tyrkia
11 Tyskland
1 Ukraina
4 Ungarn
27 Vietnam
1 Zaire
2 Zambia
3 Østerrike
890 Sum registrerte

Etter antall

ANTALL LAND
451 Norge
140 Filippinene
91 Polen
72 Chile
27 Vietnam
11 Tyskland
10 Storbritannia
7 Irland
5 Bosnia
5 Kroatia
5 Peru
4 Eritrea
4 India
4 Ungarn
3 Argentina
3 Brasil
3 Burundi
3 Italia
3 Mexico
3 Tanzania
3 Østerrike
2 Belgia
2 Kamerun
2 Canada
2 Frankrike
2 Litauen
2 Slovakia
2 Spania
2 Sverige
2 Zambia
1 Colombia
1 Danmark
1 Etiopia
1 Japan
1 Malaysia
1 Nigeria
1 Norfolk Island
1 Panama
1 Saipan
1 Singapore
1 Sri Lanka
1 Trinidad & Tobago
1 Tyrkia
1 Ukraina
1 Zaire
890 Sum registrerte

Regnskapet for 2001

Se en regnskapsoversikt.

av Webmaster publisert 02.01.2004, sist endret 02.01.2004 - 13:35