Lillehammer

Opprettet 1956. Sognet omfatter det nordlige Oppland og i Hedmark dessuten nordenden av Ringsaker kommune (poststedene Brøttum, Lismarka, Mesnali og Sjusjøen). Oppland: Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, og Nordre Land; fra 20. februar 2010 også Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. 18.055 km². Historikk. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://lillehammer.katolsk.no/

E-post Lillehammer(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Vigslet 4. desember 2010

Adresse Weidemanns gate 3B, 2613 Lillehammer Telefon  48 22 75 71 Bankkonto 2000.07.45635, org.nr. 974 976 137
Messetider

Sogneprest:
P. Reidar Voith (fra 1. august 2015, innsatt 27. september 2015)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (inntil 1. januar 2017):
Joseph Voigt, Helge Lindberg, Kåre Hosar, Inger Katarina Ek Brynilsen, Stein Markus Ek Brynilsen, Per Wullum.
Menighetsråd (konstituert 31. mai 2018):
Sognepresten (formann)
Stein Ek Brynilsen (leder og representant i pastoralrådet), Gjøvik  Telefon 908 87 582
Kåre Hosar (nestleder og vara til pastoralrådet), Lillehammer Telefon 906 27 881
Marta Sambor Follinglo, Anne Lynn Gelacio Lobo, Just Almås, Marit Neubauer, Per Reidar Selnes Wullum og
John Arild Leon (medlemmer)
Finansråd (fra 2017):
Sognepresten, Stein Ek Brynilsen, Just Almås, Anna Maksim.
av Webmaster publisert 09.12.2010, sist endret 14.02.2019 - 14:50