Registrerte katolikker i St. Olav Domkirkes menighet etter fødeland

Område 31.12.
1993
31.12.
1996
31.12.
1997
31.12.
1998
31.12.
1999
AFRIKA (296 i 1999)
Algerie 1 3 3 3 3
Angola   1 2 2 2
Botswana   1 1 1  
Burkina 1 1 1 1 1
Côte d'Ivoire 1 6 7 7 7
Egypt 2 6 5 5 5
Eritrea 24 56 57 61 64
Etiopia   12 13 15 14
Gambia   3 5 5 4
Ghana 20 25 33 33 36
Guinea 1 5 5 5 5
Guinea-Bissau   1 1 1 1
Kamerun 2 3 4 4 4
Kapp Verde 9 20 18 22 21
Kenya 1 3 3 4 4
Kongo-Kinshasa 4 4 4 4 6
Liberia   1 1 1 1
Madagaskar   1 1 2 2
Marokko 4 4 4 5 5
Mauritania   1     1
Mauritius 12 15 15 15 18
Mosambik 1 4 6 7 7
Nigeria 7 19 24 25 26
Reunion   2 2 2 2
Rwanda 2 2 2 2 2
Senegal 1 2 2 2 2
Sierra Leone 1 3 3 3 3
Somaliland 1 1 1 1 1
Sudan   2 2 2 2
Sør-Afrika   1 1 1 1
Tanzania 6 10 10 12 11
Togo 1 2 2 2 2
Tunisia 2 3 3 3 3
Uganda 4 8 11 11 15
Zambia 2 4 7 7 8
Zimbabwe   6 6 6 7
AMERIKA
- Nord-Amerika (221)
Bahamas   1 1 1 1
Canada 5 14 11 12 14
Mexico 13 20 26 28 30
USA 61 105 135 144 176
- Mellom-Amerika (19)
Costa Rica 11 12 12 12 5
El Salvador 2 1 1 2 2
Guatemala 1 2 2 2 2
Honduras 2 2 4 4 4
Nicaragua 1 3 5 5 6
- Karibien (51)
Cuba   3 4 5 8
Dominikanske republikk 5 22 27 28 33
Haïti   2 2 2 2
Jamaica   2 2 2 2
Puerto Rico   2 2 2 2
Trinidad og Tobago 2 5 4 4 4
- Sør-Amerika (481)
Argentina 3 12 14 13 13
Bolivia 2 3 5 5 4
Brasil 20 85 82 87 95
Chile 43 195 233 265 269
Colombia 25 28 28 29 32
Ecuador 6 3 4 4 12
Paraguay 1 2 2 2 2
Peru 9 28 33 37 42
Suriname         1
Uruguay 3 5 5 5 4
Venezuela 1 5 5 6 7
ASIA
- Midt-Østen (41)
Irak 9 7 7 7 8
Iran 4 5 6 5 4
Israel 5 7 6 6 6
Jordan   1 1 1 1
Libanon 14 14 16 17 18
Saudi-Arabia   1 1 2 2
Syria   2 2 2  
Tyrkia 2 2 2 2 2
- Sør- og Øst-Asia (1.375)
British Indian Ocean Territories   1 1 1 1
Filippinene 596 634 662 691 718
India 13 18 16 17 18
Indonesia 5 9 10 12 13
Japan 1 3 3 3 3
Kambodsja 4 5 5 4 4
Kina (fra 1997: m/Hongkong) 5 8 17 16 16
Kina-Hong Kong 1 7      
Kina-Taiwan   1 1 1 1
Korea 11 32 38 38 40
Malaysia   1 1 2 2
Myanmar (Burma) 1 1 1 4 1
Pakistan 1 1 1 1 1
Singapore 3 5 5 5 5
Sri Lanka 21 131 152 170 207
Thailand 3 5 5 5 5
Vietnam 166 274 300 319 340
EUROPA (5.011)
Albania       1 1
Belgia 23 25 29 37 36
Bosnia og Hercegovina   8 8 9 9
Danmark 12 7 10 12 11
Finland 2 3 7 7 8
Frankrike 126 165 186 200 225
Georgia   1 1 1 1
Hellas   1 1 1 1
Irland 13 15 18 23 25
Island 2 1 1 2 2
Italia 85 136 142 144 152
Jugoslavia (Serbia og Montenegro)   6 8 7 7
Kroatia 18 82 90 108 118
Latvia   1 2 2 2
Litauen   7 8 8 8
Luxembourg 1 2 2 2 2
Malta 4 4 4 3 3
Nederland 13 24 26 27 25
Nord-Irland (*)   4 4 4 4
Norge 1.995 2.668 2.870 3.128 3.367
Polen 231 341 396 379 400
Portugal 27 40 46 45 43
Romania 7 10 10 11 11
Russland 2 4 7 8 6
Slovakia   8 9 10 10
Slovenia 1 1 2 2 3
Spania 33 76 82 91 97
Storbritannia (*) 33 72 85 90 106
Sveits 9 13 12 11 11
Sverige 13 25 30 31 37
Tsjekkia   35 36 39 39
Tyskland 69 121 128 134 146
Ukraina       1 1
Ungarn 42 68 70 67 68
Østerrike 16 24 23 27 26
OCEANIA (13)
Australia 2 3 6 7 8
New Zealand   3 3 3 3
Tahiti     1 1 1
Vanuatu 1 1 1 1 1
UKJENT FØDELAND (*) 920 137 204 137 156
SUM 4.901 6.122 6.714 7.136 7.664


Noter:

Vi kan spesifisere gruppen «ukjent fødeland» slik:
6 fra Eritrea eller Etiopia
8 fra tidligere Jugoslavia
3 fra tidligere Sovjetunionen
139 fra helt ukjent fødeland

Kina: Av de 16 født i Kina, kommer 5 fra Hong Kong.

Storbritannia: Her er ikke Nord-Irland med, men oppført separat. St. Olav i 1999: 61 fra England, 14 Skottland, 1 Wales, 1 Isle of Man, 28 uten spesifikasjoner.

Summen registrerte katolikker er betydelig høyere enn det som er oppgitt til bispedømmet, pga. bispedømmets knappe rapporteringsfrist overfor menighetene som ikke gir nok tid til å foreta og kontrollere de siste nyregistreringer før årsskiftet.


De største grupper i St. Olavs menighet etter fødeland, pr. 31.12.1999

Se her for statistikken for 1998

Land 31.12.
1997
31.12.
1998
31.12.
1999
Norge 2.870 3.128 3.367
Filippinene 662 691 718
Polen 396 379 400
Vietnam 300 319 340
Chile 233 265 269
Frankrike 186 200 225
Sri Lanka 152 170 207
USA 135 144 176
Italia 142 144 152
Tyskland 128 134 146
Kroatia 90 107 118
Storbritannia 85 90 106
Spania 82 91 97
Brasil 82 87 95
Ungarn 70 67 68
Eritrea 57 61 64
Andre fødeland 1.044 1.059 1.116
av Webmaster publisert 18.07.2000, sist endret 18.07.2000 - 13:33