Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "Å"

Ånd
Se Hellige Ånd, den
Åpenbaringen
fullbyrdes med Jesus Kristus: 65-66
Gud ville åpenbare seg: 35, 50-53, 68-69*
i Den hellige skrift: 80-83, 124
i frelsens historie:
etter syndefallet: 55
i Abraham: 59, 72*
i Israel: 60-64
i Jesus Kristus: 65-67, 73*
i Noa: 56-58, 71*
i våre første foreldre: 54, 70*
i tradisjonen: 80-83
innhold:
åpenbaring av:
Dekalogen innenfor rammene av pakten: 2060
de dødes oppstandelse: 992
den enegyldige sannhet: 124
fremtiden: 2115
grunnen til valget av Israel: 218
Guds frelsesplan: 50
Guds kjærlighet: 1701
Guds miskunn mot syndere: 1846
Kirken: 726, 1076
loven i den gamle og den nye pakt: 1952
Marias jomfruelighet: 502
mennesket: 2419
syndens virkelighet: 386-90
åpenbaring av Gud:
av Dekalogen: 2059, 2070-71
av den Hellige Ånd: 243-48, 688
av Faderen: 238-42
av Guds navn: 203-14, 2143
av Sønnen: 152, 240, 647-48, 651
av Treenigheten:
gjennom den Hellige Ånd: 684, 687
på pinsedagen: 732
som trosmysterium: 237
Gud som frigjører: 2084
i Israel: 2085
kan forekomme dunkel: 157
med menneskeord: 101
naturlig kunnskap om Gud er mulig: 36
overlevering av åpenbaringen:
gjennom apostlene: 75
gjennom biskopene: 77
gjennom evangelistene: 76
gjennom Kirken: 74, 79, 82
gjennom læreembedet: 78
private åpenbaringer: 67
tro som svar: 142-43, 153-65
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17