Den katolske kirkes katekisme

Temaindeks "R"

Religionsfrihet
som rett: 2108-9
Se også Samfunn: statens plikter
Rettferdiggjørelse
1987, 2018-19*
fortjent ved Kristi lidelse: 1992, 2020*
i påskemysteriet: 654
meddeles gjennom dåpen: 1266, 1992
muliggjort av Guds nåde: 1987
mulighet til å få tilbake den rettferdiggjørende nåde i botens sakrament: 1446
omvendelsens nåde går forut for rettferdiggjørelsen: 1989
samarbeid mellom Guds nåde og menneskets frihet: 1993
som mottagelse av Guds rettferd: 1991
som det fremste verk av Guds kjærlighet: 1994
som helliggjøreølse av hele mennesket: 1995
Rettferdighet
1807
lovlig, utlignende og fordelende rettferdighet: 2411
som kardinaldyd: 1805
Se også Dyder: kardinaldydene
Ritus
forskjellige riter innenfor den allmenne Kirke: 1203
omforming av ritus: 1125
Rosenkransen
971, 2678, 2708
Råd
som en av den Hellige Ånds gaver: 1831
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17