Den hellige Antonius Peter Dích (?-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Antonius Peter Dích (egentlig Antonius (Antôn) Peter Dích Nguyen; i noen martyrlister Peter Dich, i andre Antonius Dich) ble født på et ukjent tidspunkt i Chi Long i Hanoi i Vietnam. Han var en rik bonde og tilknyttet Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Han skjulte presten Jakob Nam, og for dette ble han halshogd sammen med pater Jakob og sin svigerfar Mikael My. Det skjedde den 12. august 1838 i Bay Mau.

Antonius Peter ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Antonius Peter kan også minnes på dødsdagen 12. august.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49