Den salige Antonius Grassi (1592-1671)

Minnedag: 13. desember

Den salige Antonius Grassi (1592-1671)

Den salige Antonius (it: Antonio) ble født som Vincent Grassi (it: Vincenzo) den 13. november 1592 i Fermo i provinsen Ascoli Piceno i regionen Marche i Midt-Italia. Han kom fra en fremtredende familie. Han studerte hos sognepresten i kirken San Pietro og gikk i kirken Santo Spirito, som ble drevet av oratorianere. Han sluttet seg selv som 17-åring den 11. oktober 1609 til Oratorianerne (Institutum [nå Confoederatio] Oratorii Sancti Philippi Nerii – CO) og tok ordensnavnet Antonius.

Han var en ivrig student og ble kjent som «et vandrende leksikon», og snart fikk han ry i bibelstudier og teologi. Han ble presteviet den 17. desember 1617 av biskop Alexander Strozzi i byens domkirke. Han hadde noen skrupler før sin prestevielse, men disse forsvant da han feiret sin første messe, og han ble kjent for sin uforstyrrethet og store ro.

I 1621, da han var 29 år, knelte han i bønn i kirken for Det hellige Hus i Loreto da han ble truffet av lynet. Da han fikk bevisstheten tilbake, trodde han fortsatt at han skulle dø, så han ba om de siste riter. Han ble båret til sitt rom. Han kom seg etter et par dager og var endret både fysisk og psykisk. Hans fordøyelsesproblemer var forsvunnet, og han kom til den konklusjon at hans liv tilhørte Gud på en helt spesiell måte. Han ga hver dag et takkoffer for at han overlevde, og hvert år dro han på valfart til Loreto med samme intensjon.

Han ba om tillatelse til å høre skriftemål, og dette ble en av hans mest betydelige aktiviteter. Han brakte med seg dit en stor enkelhet, lyttet til den skriftende, sa noen ord til formaning, påla en bot og ga absolusjon. Han hadde gaven å kunne lese folks samvittighet, og han foretrakk å ikke gi veiledning eller foreslå leveregler eller behandle noen saker som ikke var direkte knyttet til skriftemålet. Han pleide å si at når man skulle gjøre seg opp en mening om en person, skulle man ikke dømme ut fra en enkelt handling eller karaktertrekk – i de fleste mennesker var det mer godt enn ondt.

I 1625 dro han til Roma for å oppnå den avlaten som var knyttet til Jubelåret, og han besøkte mange basilikaer og stedene som var knyttet til ordenens grunnlegger, den hellige Filip Neri. I 1635 ble han valgt til superior for oratoriet i Fermo, og han ble gjenvalgt hvert tredje år resten av livet. Han var en mild superior. Da han ble spurt om hvorfor han ikke viste større strenghet, sa han at han ikke visste hvordan man gjør det. På samme måte verken praktiserte han eller anbefalte uvanlige fysiske botsøvelser. Da en inkvisitorisk person spurte ham om han bar hårskjorte, svarte han at det gjorde han ikke. «Å gjøre sitt sinn og sin vilje ydmyk er mer effektivt enn en hårskjorte mellom huden din og klærne dine».

Dette betydde ikke at han var lettvint, tvert imot, han opprettholdt sin kommunitet på et svært høyt nivå i observans og effektivitet gjennom sitt personlige eksempel. Han snakket lavt og tolererte ikke høye røster, og han dempet andre ved å si: «Vær så snill, pater, bare noen få tommer med stemme». Hans innflytelse strakte seg langt ut over hans eget hus. Erkebiskop Gualtieri av Fermo sa at han ikke klarte tanken på å miste ham, og både kardinal Facchinetti av Spoleto og kardinal Emilio Altieri, den senere pave Klemens X (1670-76), søkte hans råd. Da sulten førte til opptøyer i Fermo i 1649, prøvde han å megle mellom kardinalguvernøren og folket, men ble nesten skutt av mobben i forsøket.

Antonius var svært opptatt av hjembyens og innbyggernes beste. Ingenting kunne få ham til å engasjere seg sosialt eller seremonielt, men han kunne gå ut på ethvert tidspunkt både dag og natt for å besøke syke eller døende mennesker eller enhver som trengte hans hjelp.

Da han nærmet seg sitt åttiende år, opplevde han den ydmykelsen å miste noen av sine åndsevner. Han måtte gi opp å preke fordi han ikke kunne gjøre seg forstått på grunn av manglende tenner, og han måtte slutte å høre skriftemål da han ble mer og mer døv. Etter et fall i trappen var han lenket til sitt rom, og i slutten av november 1671 ble han sengeliggende. Erkebiskop Gualtieri kom hver dag for å gi ham kommunion til han døde to uker senere, den 13. desember 1671 i Fermo. En av hans siste handlinger var å forsone to heftig kranglende brødre. Mange mirakler ble tilskrevet hans forbønn. Han ble saligkåret den 30. september 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 8. september) av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 13. desember.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50