Den hellige Blanka av Castilla (1188-1252)

Minnedag: 1. desember

Den hellige Blanka av Castilla (1188-1252)

Den hellige Blanka (Blanca; fr: Blanche) ble født den 4. mars 1188 i Palencia i Castilla i Spania. Hun var den tredje av de sytten barna til kong Alfons VIII av Castilla (1158-1214) og dronning Eleanor Plantagenet av England (1161-1214), datter av kong Henrik II av England (1154-89). Henrik II var dattersønn av den hellige kong David av Skottland, og det betyr at hans mor, den hellige Margareta av Skottland, var Blankas tipptippoldemor! Blankas eldste søster var dronning Berengaria (sp: Berenguela), som var gift med kong Alfons IX av Léon (1188-1230), og deres sønn var den hellige kong Ferdinand III av Castilla (1198-1252) (San Fernando Rey de España).

Den 23. mai 1200 ble den tolvårige Blanka giftet bort til den senere kong Ludvig VIII av Frankrike (1223-26) i Portmort i Normandie. Hennes onkel, den engelske kongen Johan uten Land (John Lackland) (1199-1216), sto bak ekteskapet, og formålet var en forsoning mellom England og Frankrike. Blanka og Ludvig fikk i alt tolv eller tretten barn, hvorav de tre første døde unge, blant dem sønnen Filip (1209-18). Den 25. april 1214 ble den fjerde sønnen født, den eldste som levde opp, og han skulle senere bli den hellige kong Ludvig IX (1226-70). To eller tre andre barn døde også tidlig, og sønnene Jean (1219-32) og Filip Dagobert (1222-35) ble heller ikke voksne. De barna som vokste opp, var Robert, greve av Artois (1216-50), Alfons av Poitiers (1220-71), den salige Isabel (Elisabeth) av Frankrike (1224-70) og Karl (1227-85), greve av Anjou og konge av Sicilia (1265-85). Dronning Blanka oppdro personlig alle barna i en religiøs atmosfære, men spesielt konsentrerte hun seg om tronarvingen Ludvig, som hun oppdro til en forbilledlig kristen og hersker.

Kroningen av Ludvig VIII og Blanka av Castilla i Reims i 1223; miniatyr fra Grandes Chroniques de France (1450-t), Det franske Nasjonalbiblioteket

Etter at hennes onkel Johan uten Land døde i 1216, invaderte Blankas mann Ludvig landet for å gjøre krav på den engelske kronen på hennes vegne. Men han fant at et forent England sto mot ham. Blanka etablerte seg i Calais og organiserte to flåter, men all hennes besluttsomhet og energi var forgjeves.

I 1223 døde Blankas svigerfar, kong Filip II August (1180-1223), og Ludvig VIII ble konge. Men han døde allerede den 7. november 1226, bare 38 år gammel, og den gravide Blanka overtok regentskapet for sin mindreårige sønn Ludvig, som ble kronet i Reims den 29. november 1226. Men noen av adelsmennene kunne ikke akseptere en utenlandsk kvinne ved makten. Blanka var en from og dyktig regent, men også skinnsyk. Hun forsvarte sønnens trone mellom 1227 og 1234 mot Thibaut av Champagne og andre ambisiøse adelsmenn under ledelse av hertug Pierre Mauclerc av Bretagne. Dette gjorde hun ved hjelp av allianser og om nødvendig ved hjelp av krig, som da hun slo ned et adelsopprør i 1226. Ludvig selv ledet som femtenåring i 1230 tre felttog, to i vest mot hertugen av Bretagne og hans allierte og et i Champagne i øst. I 1230 slo de også tilbake et angrep fra kongen av England.

Men Blanka førte også en dyktig ekteskapspolitikk og bidro til å opprettholde og utbre den capetingiske makten. Ved å gifte bort sønnen Alfons av Poitiers med Johanna av Toulouse, datter av grev Raimund VII av Toulouse, utvidet hun den kongelige makten til også å omfatte Languedoc. Blanka hadde også god hjelp fra den romerske kardinal Frangipani, pavelig legat i Frankrike allerede i Ludvig VIIIs tid. I 1234 giftet hun bort den nittenårige sønnen Ludvig til den trettenårige Margareta av Provençe, eldste datter av grev Raimund Berenguer av Provençe. Hennes søster Eleanor ble gift med kong Henrik III av England (1216-72), søsteren Sanchia ble gift med Henriks bror Richard av Cornwall og den yngste søsteren Beatrix ble gift med Ludvigs bror Karl av Anjou. Med giftemålet mellom Ludvig og Margareta var Sør- og Nord-Frankrike forent.

Fra sin 21-årsdag i 1235 regjerte Ludvig IX selvstendig, men han beholdt sin mor som en innflytelsesrik rådgiver til hennes død. I alle år var Blanka spesielt opptatt av de fattige og syke i landet. Hun grunnla hjelpeinstitusjoner for de trengende, tok seg av hospitaler og støttet sjenerøst alle kirker og klostre slik at de kunne hjelpe henne i hennes innstas for de trengende. I 1240 ble hun utnevnt til herskende grevinne av Valois. Hun fremmet også den gotiske kunsten. I 1239 fikk kong Ludvig det som ble ansett å være Kristi tornekrone, i gave fra Baldvin (Baudouin, Baldwin) II (1237-61), som var korsfarernes latinske keiser av Konstantinopel. For å huse relikvien rev kongen sitt St. Nikolas-kapell på Île de la Cité i Paris og bygde i stedet det praktfulle Sainte-Chapelle (1245-48) som et privat kapell for kongefamilien. Det står der fortsatt, men nå tomt og frarøvet sin relikvie.

I 1248 brøt Ludvig opp for å dra på det sjette korstoget (1248-54), et prosjekt Blanka hadde motsatt seg på det kraftigste. Men til og med dronning Margareta ble med på turen til Det hellige Land, og igjen overlot han regentskapet til moren. I denne perioden forberedte hun anneksjonen av Languedoc for kronen. I sitt «korstog» mot de opprørske bøndene i 1251 slo hun ned oppstanden, men deretter ble hun svært syk.

Hun døde den 26. eller 27. november 1252 i Paris, iført den cistercienserdrakten hun var ikledd noen år tidligere. Hun ble gravlagt i cistercienserklosteret Maubuisson, som hun selv hadde grunnlagt i 1242. Hennes hjerte oppbevares i klosteret Lys ved Melun, hvor det ble brakt den 13. mars 1253. Da Ludvig hørte om sin mors død, ble han tvunget til å vende tilbake til Frankrike etter å ha vært borte i seks år. Han kom dit den 17. juli 1254.

Blanka æres universelt som helgen, selv om hun aldri er formelt helligkåret. Hennes minnedag er 1. desember, men 2. desember nevnes også. Hun fremstilles som velgjørende kvinne i kongelige gevanter. Hun ble regnet som en svært vakker kvinne.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54