Den salige Bartolomeus Longo (1841-1926)

Minnedag: 5. oktober

Den salige Bartolomeus Longo (it: Bartolomeo; kortform Bartolo) ble født den 11. februar 1841 i Latiano i bispedømmet Oria og provinsen Brindisi i regionen Puglia (Apulia) i Sør-Italia. Han ble døpt den 13. februar. Hans foreldre var den velstående legen Bartolomeo Longo og hans hustru Antonia Luparelli. De var en from familie og ba rosenkransen sammen hver kveld. Faren døde da Bartolo var bare ti år gammel. Som barn var han livlig og svært intelligent, og senere skrev han selv at han i barndommen var «tidvis en liten slyngel».

Bartolo var liten av vekst, men han var svært intelligent. I tråd med tidens skikk begynte han som femåring i 1846, på det kongelige kollegiet Ferdinando i Francavilla Fontana, som ble drevet av piaristene. Han var en strålende student og var dyktig i litteratur, talekunst, fekting, dansing, musikk og annen kunst, han kunne spille fløyte og piano og dirigerte et skoleorkester. Men han var også kjent for å være rastløs og hadde vanskeligheter med å sitte i ro en hel skoletime. Bartolo hadde en svært utadvendt personlighet og en slik pasjon for musikk at for å skaffe penger til et piano og en fløyte, levde han på en diett av poteter i et år og ødela sin helse på det.

Etter sin eksamen i 1858 tenkte den syttenårige Bartolo å dra til universitetet i Napoli for å studere jus, men der var det så mye opprør på grunn av politisk uro at han i stedet bestemte seg for å studere jus privat i Lecce. Som et resultat av at Napoli («Kongeriket De to Sicilier») i 1863 ble annektert av det forente kongeriket Italia, ble hans private jusstudier ikke lenger anerkjent, så han dro til universitetet. I disse årene hersket det et svært antiklerikalt klima, spesielt i akademiske kretser. På universitetet i Napoli ble Bartolo gradvis vunnet over av stabens sterke anti-klerikalisme, spesielt etter å ha lest boken La Vie de Jésus av den franske filosofen Ernest Renan (1823-92), og han deltok i demonstrasjoner mot paven og presteskapet. Han deltok også på forelesningene i litteratur og filosofi som ble holdt av Augusto Vera, Bertrando Spaventa og Luigi Settembrini, forelesninger gjennomsyret av den dominerende positivismen og dermed benektet det overnaturlige.

Bartolo 22 år gammel

Samtidig var han plaget av tvil om sannheten i sin kristne tro og ble interessert i spiritismen. Det var en velutviklet bevegelse av spiritister i Napoli, som organiserte seg nesten som en religiøs sekt, utnevnte sine egne prester og imiterte noen av Kirkens ritualer. Tilhengerne hevdet å ha hyppig kommunikasjon med djevelen, som ble sagt å vise seg i skikkelse av erkeengelen Mikael.

Bartolo ble reddet unna bevegelsens verste utskeielser gjennom sitt vennskap med professor Vincenzo Pepe fra Bartolos hjemby, som hadde en sterk religiøs tro og som gradvis fikk ham til å betro seg til den fromme og lærde dominikanerpateren Alberto Radente. Under innflytelse fra disse to vendte Bartolo tilbake til å praktisere sin tro. Læren til den hellige Thomas Aquinas var et viktig element i hans omvendelse. Den 12. desember 1864 tok han sin juridiske doktoreksamen og vendte hjem for å begynne å praktisere som advokat. Han bodde sammen med sin familie og ble involvert i dens fromhetsliv og veldedige arbeid.

Da familiearven ble delt, fikk Bartolo en stor sum penger og betydelige eiendommer som garanterte ham en årlig inntekt på over 5.000 lire, noe som var en stor sum på den tiden. Han brukte deler av inntektene til å støtte syke og trengende. Nå var Bartolo velstående, og i tillegg var han tiltrekkende og kulturell, så han var et godt parti. Han var på nippet til å gifte seg to ganger, men første gang sa han nei til tilbudet fra en baronesse. Han gikk så langt som å love å gifte seg med en rik og vakker jente ved navn Annina, men etter råd fra åndelige veiledere han ga til slutt opp tanken på ekteskap. Han vurderte å bli prest, men både hans venner og åndelige veiledere frarådet dette. Det synes som om han hovedsakelig var influert av ordene til en redemptoristprest, den ærverdige p. Emanuele Ribera, som sa til ham: «Herren ønsker store ting av deg, du er utsett til å oppfylle en viktig misjon».

Den 25. mars 1871 ble han dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD) og tok navnet Fratel Rosario («broder rosenkrans»). På denne tiden bestemte Bartolo seg for å gi opp arbeidet som advokat. Han avla løfte om livslangt kyskhet og bestemte seg for å vende tilbake til Napoli for å vie seg til et liv med nestekjærlig arbeid i slummen der. Han arbeidet sammen med flere prester samt den salige Katarina Volpicelli, grunnlegger av instituttet «Tjenerinner av Jesu hellige Hjerte» (Ancelle del Sacro Cuore de Gesù).

I Katarina Volpicellis hus i Napoli traff Bartolo den unge enkegrevinnen Maria Anna Farnararo de Fusco (1836-1924), et møte som skulle avgjøre hele hans fremtid. Hun var i 1864 blitt enke etter grev Albenzio de Fusco fra Lettere i provinsen Napoli, som hadde betydelige eiendommer, inkludert i Valle di Pompeii. Hun var da 27 år gammel og hadde fem små barn. De sluttet et nært vennskap, og han flyttet inn i hennes hushold og ble lærer for hennes barn og administrator av hennes eiendommer, og samtidig hjalp han henne med hennes mange og varierte nestekjærlige aktiviteter.

Grevinnen hadde eiendommer i nærheten av Pompeii som Bartolo måtte besøke. I 1872 dro han dit for første gang med to væpnede ledsagere, for området vrimlet av banditter. I løpet av disse besøkene fant han ut hvor uvitende de rundt tusen innbyggerne i området var om sin religion, og hvor forfallen sognekirken SS. Salvatore var – en beskjeden, men gammel kirke som stammet fra 1093. Han begynte å undervise dem i katekismen og hvordan de skulle be rosenkransen, som var en viktig andakt for legdominikanere. Han organiserte en rosenkransfest, selv om det første forsøket var en fiasko. Men han ga ikke opp og fortsatte å besøke innbyggernes hjem, organiserte en ny feiring med musikk, fyrverkeri, veddeløp og til og med et lotteri.

De tre neste årene vendte han tilbake til området for å fremme andakten for Rosenkransen, men han innså snart at det var nødvendig med et oljemaleri av Jomfru Maria med rosenkransen, slik som liturgien foreskrev. Bartolo lette forgjeves i Napoli etter et bilde av Vår Frue som de kunne ta med til Pompeii. Men en dag møtte han tilfeldigvis p. Radente i Via Toledo, og han foreslo at han skulle dra til Conservatorio del Rosario i Portamedina og spørre dominikanersøsteren Maria Concetta de Litala fra ham om de kunne få et gammelt maleri av Vår Frue av Rosenkransen som p. Radente hadde gitt dem ti år tidligere.

Bartolo gjorde som pateren foreslo og dro dit sammen med en broder Albert. Men de to mennene nølte da de så bildet, for det var forfallent, skrukkete, skittent og flenget. I tillegg viste det Maria som ga kronen til den hellige Rosa, ikke til den hellige Katarina av Siena, som er dominikanernes tradisjon. Bartolo var fristet til å avslå, men sr. Concetta ba dem om ikke å nøle, og hun forutsa at bildet ville utrette mirakler. Vognmannen Angelo Tortora gikk med på å ta med bildet til Pompeii sammen med sin last, som besto av gjødsel.

Det berømte bildet av Vår Frue av Pompeii

Sent på ettermiddagen den 13. november 1875 kom Madonnabildet til Pompeii. I begynnelsen ble alle skuffet som så bildet. Grevinnens kommentar var: «Det er så stygt at det må ha blitt malt med vilje for å ødelegge andakten til Vår Frue!» Men en kunstner restaurerte det medtatte lerretet, og deretter utsmykket han det med diamanter som var donert av de troende. Grevinnen plasserte et diadem på Vår Frues hode som var velsignet av pave Leo XIII (1878-1903), og den 13. februar 1876 ble maleriet høytidelig montert på en trone av marmor importert fra Lourdes. I 1965 ble bildet restaurert igjen. Det ble snart meldt om en rekke mirakler som svar på bønnene fra lokalbefolkningen. Blant de første var helbredelsen av Bartolos døende mor, en lam jesuittprest fikk førligheten tilbake og en mirakuløs helbredelse ble anerkjent av Den hellige Stol for helligkåringen av Margareta Maria Alacoque. Innen 1885 var det meldt om 940 helbredelser.

Helligdommen ble snart berømt, og man mente at det var behov for en mer passende kirke. Den lokale biskopen oppmuntret Bartolo, og den 8. mai 1876 ble grunnsteinen til den nye basilikaen lagt. Arkitekt Antonio Cua tilbød seg å tegne kirken og led arbeidet uten noe honorar. Kirken ble fullført i 1887. Helligdommen ble opphøyd til rang av pavelig basilika av den hellige pave Pius X (1903-14).

Helligdommen for Vår Frue av Rosenkransen i Pompeii

Bartolo grunnla tidsskrift et Il Rosario e la Nuova Pompeii («Rosenkransen og det nye Pompeii»), som han brukte for å spre andakten for Vår Frue og fortelle om de nådebevisningene som var gitt i den nye helligdommen. Han sendte det til både abonnenter og ikke-abonnenter. I 1884 ga den salige Ludvig av Casoria sin venn Bartolo en trykkpresse, og han etablerte et trykkeri og publiserte et stort antall pamfletter og bøker om de samme temaene, og han var spesielt ivrig etter å oppmuntre folk til å be rosenkransen.

Bartolos vennskap med grevinne Anna Farnararo de Fusco var så nært at det forårsaket betydelig ondsinnet sladder. De ignorerte den i begynnelsen, men så fant de at den gikk ut over det arbeidet som de ønsket å gjøre. Til slutt oppsøkte de pave Leo XIII, og etter hans råd giftet de seg den 1. april 1885, men de avla løfte om å fortsette å leve sammen som bror og søster som de hadde gjort frem til da. Bryllupet ble feiret uten noen sivil akt eller offentlige ritualer.

Bartolo og hans hustru i 1920

Hele tiden var Bartolo fortsatt involvert i nestekjærlig arbeid. Han etablerte i 1887 et barnehjem for jenter og overlot driften av det til en kongregasjon han grunnla, «Døtrene av Rosenkransen av Pompeii». Han var ikke fornøyd med dette, men grunnla i 1892 også et «Institutt for de fengsledes sønner». Hans mål var å hjelpe dem som led uten å ha noe skyld i det selv og også motbevise populære teorier om at kriminelle var uhelbredelige og forutbestemt til et liv med kriminalitet på grunn av et naturlig nedarvet instinkt.

Han skrev: «Kristus er min lærer, min veiviser, mitt lys (...) Nå syntes Kristus synd på de små barna og sa: «La de små barn komme til meg». Og tro meg, da han mottok dem, skjelnet han ikke mellom dem som var født av kriminelle og de som var født kriminelle; enda mindre begynte han å studere deres hodeskaller eller ansikter for å finne (...) de fatale tegnene på medfødt kriminalitet. Nei, han omfavnet dem alle (...) Og det er hva jeg gjør: Når jeg mottar mine små barn, sønnene av de fordømte, ser jeg ikke på deres hodeskaller eller ansikter, jeg finner bare ut om de er avviste og forlatte uskyldige, og det er nok for meg: Jeg tar dem til mitt hjerte og starter å utdanne dem.»

Han ba Brødrene av de kristne skoler om å drive instituttet, og de satte i gang svært suksessfulle program for utdannelse og kall. Arbeidet ble utvidet i 1922 med byggingen av en lignende skole for døtrene av fanger. Bartolos arbeider og ideer på dette området ble prist av straffereformatorer over hele verden.

Den 6. mai 1891 konsekrerte kardinal Raffaele Monaco La Valletta den nye kirken. I 1893 ga Bartolo paven i gave den nye kirken og landet rundt den sammen med det andre arbeidet han hadde startet i Pompeii. Han fortsatte som administrator, men til slutt ga han opp dette etter anmodning av pave Pius X og trakk seg tilbake i 1906, 65 år gammel. Mens han hadde oppnådd så mye, hadde han også hatt sine prøvelser og hadde møtt motstand. Noe av dette skyldtes misunnelse på hans suksess, noe var fra dem som var motstandere av den religiøse innflytelsen han hjalp til å fremme. Til ulike tider ble han beskyldt for å være gal, for å profittere på arbeidet og å fylle sine egne lommer med penger som ble gitt til helligdommen og til gode formål. Han led også av dårlig helse i mye av sitt liv. Den 9. februar 1824 døde hans hustru, 88 år gammel.

Bartolo med ridderkors

Den 30. mai 1925 ble Bartolo utnevnt til ridder av Storkorset av Den hellige grav av kardinal Augusto Sili. Han benyttet anledningen til å annonsere offentlig sitt testamente: han hadde ikke noen penger eller eiendommer igjen, sa han men han ønsket å fordele blant sine ulike grunnleggelser de insignier til utmerkelsene og ordenene han hadde mottatt, og han ba om å bli gravlagt i den kirken han hadde bygd. Sitt siste leveår tilbrakte Bartolo i nesten uavbrutt bønn i et rom i barnehjemmet ved siden av basilikaen. I sine siste måneder sluttet Bartolo Longo et vennskap med den hellige dr. Josef Moscati (1880-1927), som ble helligkåret den 25. oktober 1987, som ofte besøkte ham som hans lege.

Bartolos grav

Bartolo Longo døde den 5. oktober 1926 i Pompeii med sine rosenkransperler knyttet rundt fingrene på venstre hånd og med et krusifiks i høyre. Det var kvelden før Rosenkransfesten og han var 85 år gammel. Han ble gravlagt der han hadde ønsket, nedenfor tronen i helligdommens krypt ved siden av sin hustru. Hans Nye Pompeii inneholder barnehjem, to pensjonatskoler for utdannelse av kriminelles sønner og døtre, et trykkeri, et observatorium, et Vesuv-museum, et hotell for pilegrimer, et svært moderne Rosenkranshus og et seminar – alt i tillegg til helligdommen selv, som tiltrekker seg hundretusener av pilegrimer. Ikke alt dette eksisterte da Bartolo døde, men i det kan man se blomsten av hans visjon og energi.

Han ble saligkåret den 26. oktober 1980 av pave Johannes Paul II (1978-2005) (1978-2005). Hans minnedag er dødsdagen 5. oktober, men 11. mars nevnes også. Da paven avsluttet Rosenkransåret 2002-2003, gjorde han det med et besøk til Pompeii den 7. oktober 2003.

Se en side med bilder

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 30.06.2018 - 16:15