Den hellige Eusebius av Cremona (d. ~423)

Minnedag: 5. mars

Rafael: Eusebius av Cremona vekker tre menn opp fra de døde med Hieronymus’ kappeDen hellige Eusebius (it: Eusebio) ble født en gang på midten av 300-tallet i Cremona i provinsen av samme navn i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han kom fra en rik og ansett familie. Tidlig reiste han til Roma for å besøke apostelgravene, og der møtte han den hellige Hieronymus, som var sekretær for den hellige pave Damasus I (366-84) og prekte streng askese til alle som ville lytte. Eusebius ble så tiltrukket av den strenge bibellærde at han ble hans elev, venn og ledsager. For da Hieronymus etter pave Damasus’ død bestemte seg for å reise til Det hellige land, tryglet Eusebius om å få følge ham. I Antiokia sluttet Hieronymus’ to andre gode venner, de hellige Paula og hennes datter Eustochium, seg til dem. De fire foretok en valfart til alle steder knyttet til Jesu jordiske liv, før de bestemte seg for å slå seg ned i Betlehem.

Hieronymus var dypt grepet av de hundrevis av pilegrimer i Betlehem; mange av dem var ekstremt fattige. Han bestemte seg for å bygge et herberge for dem, og han sendte Eusebius til Dalmatia og Italia for å samle sammen penger til prosjektet. Paula solgte sin eiendom i Roma gjennom ham for dette formålet, og Eusebius solgte også sin eiendom i Cremona og ga inntektene til bygging av herberget. I år 400 vendte Eusebius til sin fødeby Cremona, hvor noen kilder indikerer at han ble til sin død. Men de fleste kilder sier at han vendte tilbake til Betlehem for å bli åndelig veileder for en av de religiøse kommunitetene der. Den tradisjonen som sier at han grunnla klosteret i Guadalupe i Spania, savner ethvert grunnlag. Eusebius var involvert i en disputt om Origenes’ lære, som ble gjennomført med betydelig bitterhet, og man mener at han overtalte den hellige pave Anastasius I (399-401) til å fordømme Origenes’ skrifter.

Da Hieronymus døde i 420, valgte hans ordensbrødre enstemmig Eusebius til abbed, men dette embetet skulle han ikke inneha lenge, for det synes som han allerede rundt tre år etter Hieronymus’ død (ca 423) fulgte sin lærer i graven og ble gravlagt ved hans side i Betlehem, hvor et alter i krypten i Fødselskirken er viet til ham. Selv om Eusebius var svært lærd, virker det ikke som han etterlot seg mange skrifter, men likevel er det noen som mener at han burde vært utnevnt til kirkelærer. Hieronymus dediserte til Eusebius sine kommentarer til Matteus-evangeliet og profeten Jeremia. I middelalderen benyttet forfatteren av fortellingen om Hieronymus’ død Eusebius’ navn som forfatter.

Eusebius æres først og fremst i Cremona og Bethlehem. Martyrologium Romanum nevner ham ikke, men i andre martyrologier minnes han den 5. mars, men 19. oktober nevnes også. På grunn av forveksling med andre hellige ved navn Eusebius, nevnes han også noen ganger den 14. august.

Kilder: Attwater/Cumming, Bentley, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. februar 2000

av Webmaster publisert 01.02.2000, sist endret 20.01.2019 - 12:38