Støtt Caritas’ arbeid i Irak!

Situasjonene i Nord-Irak er desperat for tusenvis av kristne og andre internt fordrevne. Gi ditt bidrag til hjelpearbeidet her.

Les mer
 

Den hellige Eusebius av Cremona ( -~423)

Minnedag: 5. mars

Den hellige Eusebius av Cremona møtte den hellige Hieronymus første gang i Roma mens Hieronymus var sekretær for pave Damasus og prekte streng askese til alle som ville lytte. Eusebius ble så tiltrukket av den strenge bibelske lærde at da Hieronymus bestemte seg for å reise til Det hellige Land, tryglet han om å få følge ham. I Antiokia sluttet Hieronymus' to andre gode venner, de hellige Paula og hennes datter Eustochium, seg til dem. De fire foretok en valfart til alle steder knyttet til Jesu jordiske liv, før de bestemte seg for å slå seg ned i Betlehem.

Hieronymus var dypt grepet av de hundrevis av pilegrimer i Betlehem; mange av dem var ekstremt fattige. Han bestemte seg for å bygge et herberge for dem, og han sendte Eusebius til Dalmatia og Italia for å samle sammen menger til prosjektet. Paula solgte sin eiendom i Roma gjennom ham for dette formålet, og Eusebius solgte også sin eiendom i Cremona og ga inntektene til bygging av herberget.

Eusebius var involvert i en disputt om Origenes' lære, som ble gjennomført med betydelig bitterhet.

I år 400 vendte Eusebius til sin fødeby Cremona, hvor noen kilder indikerer at han ble til sin død. Andre kilder sier at han vendte tilbake til Betlehem for å bli åndelig veileder for en av de religiøse kommunitetene der. Han kan godt ha blitt gravlagt ved siden av Hieronymus i Betlehem, hvor i krypten til Fødselskirken er et alter viet i hans navn. Tradisjonen at han grunnla klosteret i Guadalupe i Spania savner ethvert grunnlag.

Han døde ca 423. Hans minnedag er 5. mars.