Den hellige Etheldreda av Croyland (d. 834)

Minnedag: 2. august

Den hellige Etheldreda (Etheldritha, Ethelfreda, Alfreda, Afreda, Alfrida, Alfritha, Althryda, Elefreda, Elfthritha, Ælfthryth, Ælfryth, Ælfleda) ble født på 700-tallet i England. Hun var datter av kong Offa av Mercia (757-96) og hans hustru Quendreda (Quindreda, Cwendreda, Cynethryth). Offa var en av de mektigste angelsaksiske kongene, som beseiret mange av sine samtidige. Han holdt sitt hoff i Sutton Walls nær Hereford i Herefordshire.

Dit kom en dag i 794 en ung konge for å be om Etheldredas hånd, siden hun var både vakker og from. Det var den hellige kong Ethelbert av East Anglia (779-94). Han ignorerte sin mors bange anelser og trosset varsler som jordskjelv, solformørkelse og en advarende visjon og dro fra Bury St Edmunds til Sutton Walls for å be om prinsessens hånd. Offa mottok ham med stor respekt og gjestfrihet, og Etheldreda skal også ha satt pris på ham, men dronning Quendreda var full av ambisiøse og onde planer og fryktet at den unge kongen var ute etter tronen i Mercia. Hun tok kongen til side og erklærte: «Se, du har fått din fiende i fanget, og hans kongerike har du lenge har traktet etter. Hvis du nå knuser ham i hemmelighet vil hans rike bli ditt og dine arvingers i all fremtid». Men kongen nølte.

Den tradisjonelle versjonen sier at Grimbert, en av kong Offas offiserer, hogg hodet av Ethelbert den 20. mai (?) 794 på dronningens ordre, men Matthew av Westminster forteller en annen historie. Han sier at dronningen plasserte en rikt utsmykket stol i soverommet til den unge kongen, men under den var det en skjult luke i gulvet. På stolen la hun en rekke silkeputer. Da den unge mannen kom tilbake til rommet sitt etter en bankett, slengte han seg i stolen. Straks åpnet luken seg og han falt ned i et hvelv hvor noen av dronningens tjenere var plassert, og de kvalte ham raskt med silkeputene.

Det er neppe tvil om at Offa var innviet i mordplanene, og han kastet ikke bort tiden før han tok fordel av det som hadde skjedd. Han sendte straks tropper inn i East Anglia (Norfolk og Suffolk) og annekterte landet og la det til sitt eget rike. Deretter bygde han som vanlig kirker og klostre for å sone for sine onde gjerninger, spesielt St Alban’s Abbey og den senere katedralen i Hereford. Noen sier at Offa reiste på pilegrimsreise til Roma, i alle fall ga han mye til kirkene i Roma og spesielt til den engelske skolen der. Dronning Quendreda led en vanærende død mindre enn tre måneder etter sin ugjerning, og Offas eneste sønn Egfrid (Ecgfrith) døde etter å ha regjert i bare noen måneder i 796. Kronen i Mercia gikk deretter over til familien som nedstammet fra kong Penda (626-54).

Etheldreda var knust over farens skrekkelige forbrytelse, som hun følte seg indirekte ansvarlig for, så hun flyktet til den hellige Guthlacs kloster i Croyland (nå Crowland) i de øde sumpene i Lincolnshire. Her ble hun inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si frivillig innemurt nonne, og hun ble murt inne i en celle i den sørlige delen av klosterkirken, overfor høyalteret. Her levde hun i førti år og ble berømt for sine profetier. Hennes søster Ælfleda skal også ha mistet en ektemann etter de politiske intrigene til Offa og hans dronning.

Etheldreda døde i hellighets ry den 2. august 834 i Croyland. Hennes grav var blant de hellige av Croyland som ble arrangert rundt Guthlacs grav. Dette er tradisjonen om henne fra Croyland, men det mangler noen bevis fra andre kilder. Hennes skrin besto inntil Croyland ble plyndret av danskene i 870 og den hellige abbed Theodor og hans store kommunitet ble myrdet. Hennes minnedag i Croyland var 2. august. I England og Skottland feires hennes translasjonsfest den 17. oktober. De tyske kildene Schauber/Schindler, Bautz og Heiligenlexikon sier at hun ble født rundt 730 og døde rundt 795 og har minnedag 20. mai.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CSO, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, britannia.com, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. mai 2004

av Webmaster publisert 26.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51