Den hellige Josef Khang (1832-1861)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Khang (egentlig Josef (Giuse) Khang Duy Nguyen) ble født i 1832 i Trà Vinh i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han var kateket og sekulartertiar. Han var tjener for biskop Hieronymus Hermosilla, som han forsøkte å befri fra fengslet. Men han ble arrestert under forsøket og straffet med 120 slag. Etter grusom tortur ble han halshogd den 6. november 1861 i Hai Duong, fem dager etter at biskopene Hermosilla og Valentin Berrio-Ochoa og presten Peter Almató var halshogd samme sted.

Josef ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Josef kan også minnes på dødsdagen 6. november.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48