De salige Johannes av Perugia og Peter av Sassoferrato ( -1228)

Minnedag: 29. august

De salige Johannes (it: Giovanni) og Peter (it: Pietro) ble født på 1100-tallet i Italia. Johannes var fra Perugia i regionen Umbria og Peter fra Sassoferrato i Piceno i provinsen Ancona i regionen Marche. De trådte begge inn i den unge fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM) en gang mellom 1209 og 1220. Johannes var prest før han trådte inn i ordenen, mens Peter var legbror. De fikk begge sin åndelige formasjon av den hellige Frans av Assisi.

Frans var blitt mer og mer klar over fransiskanerbrødrenes misjonskall, og han var overbevist om at det måtte finnes en bedre måte enn korstogene for å omvende muslimene. Selv forkynte han i Egypt omtrent på den tiden han sendte de første brødrene vestover. Fransiskanerordenen fikk sine første martyrer da den hellige Berard og hans fire ledsagere ble drept i Marrakesh i Marokko den 16. januar 1220. Som et resultat av deres død og Frans' egen reise til Egypt, fikk ordensregelen av 1221 kapittelet De euntibus inter saracenos et alios infideles. Martyrium for Kristus ble den øverste aspirasjon for fransiskanernes misjon, sett på som «toppen av perfeksjon».

Peter av Sassoferrato

I ordenens første dager var det tre ekspedisjoner av brødre som led martyrdøden mens de forkynte for sarasenerne. Den første var Berard og hans ledsagere, mens den andre var den hellige Daniel og hans seks ledsagere, som led martyrdøden den 10. eller 13. oktober 1227 i Ceuta, som nå er en spansk enklave i Marokko. Den tredje gruppen var Johannes og Peter.

Historikerne er uenige om når de to ble sendt til Spania for å forkynne Evangeliet for maurerne. Frans sendte ut brødre som misjonærer på to generalkapitler: i 1217, da misjonærene hovedsakelig ble sendt til kristne land, og i 1219, da de dro til maurerne i Spania og Marokko. Johannes' og Peters ankomst til Teruel i Spania er avhengig av når de ble sendt ut. Noen hevder at de kom til Teruel i 1216 eller 1217, men de fleste angir 1220 som tidspunktet.

De bygde seg eneboerceller like utenfor Teruel ved elva Turia og viet bosetningen til den hellige apostelen Bartolomeus, og der bodde de mens de forberedte seg på arbeidet. De ble beundret for sin fattigdom og sin ydmykhet. De arbeidet ikke bare i Teruel, men også i distriktet mellom Teruel og Valencia.

Broder Johannes Parente, en av Frans' ledsagere, ble utnevnt til den første provinsialen for provinsen Aragón, og han innkalte et provinskapittel i Zaragoza i 1220. Der deltok brødrene i de få klostrene som var grunnlagt, trolig var de alle italienere. Johannes og Peter deltok på kapitlet, og der fortalte de provinsialen om sine planer om å forkynne troen for maurerne i Valencia. Men først vendte de tilbake til Teruel.

I 1228 fortsatte de til Valencia, som da var fullstendig under maurernes kontroll. Emir Zeit Abuzeit, kjent blant de kristne som Azoto, hadde da satt i gang grusomme forfølgelser mot de kristne. Johannes og Peter bodde først i det stille i Den hellige gravs kirke. Men da de prøvde å preke offentlig, vendte muslimene seg mot dem. De ble arrestert i en moske og brakt for emiren den 29. august 1228. Han spurte hvorfor de var der, og Johannes sa at de hadde kommet for å omvende maurerne fra islams feiltakelser. Da ble de bedt om å velge mellom apostasi (frafall fra troen) og døden. Da de valgte døden, ble de dømt til å miste hodene. De ble straks halshogd i emirens hage – det ble sagt mens de ba høyt for emirens omvendelse. [Mange kilder sier at det skjedde i 1231, ikke i 1228.]

Syv år senere drev kong Jakob I av Aragón (1213-76) maurerne ut av Valencia ved hjelp av engelske tropper og andre leiesoldater. Men emiren var drevet ut av Valencia etter et opprør allerede i 1229 og flyktet til Zaragoza. Det hevdes at emiren ble døpt i 1233 og hjalp kong Jakob I med gjenerobringen av Valencia. Han ga sitt hus til fransiskanerne som kloster og sa: «Mens jeg var en ikke-troende, drepte jeg deres brødre fra Teruel. Jeg ønsker å bøte for min forbrytelse. Her er mitt hus, allerede konsekrert av martyrenes blod».

Likene av de to brødrene og de avhogde hodene var blitt sikret av kristne i Valencia. De ble i 1232 brakt til Teruel, hvor det ble meldt om mirakler ved deres grav. En kirke ble reist til deres ære ved det nye klosteret i Valencia.

De fem martyrene fra Marrakesh var blitt helligkåret i 1481 av pave Sixtus IV (1471-84) og de syv martyrene fra Ceuta i 1516 av pave Leo X (1513-21). Martyriet til Johannes og Peter ble anerkjent av Vatikanet mye senere, ettersom deres kult var begrenset til Teruel og fransiskanerprovinsen Aragón. Men de ble saligkåret den 11. september 1704 ved at deres kult ble stadfestet av pave Klemens XI (1700-21). [Kilden franciscanos.org skriver at dekretet ble offentliggjort den 31. januar 1705.] Deres minnedag er dødsdagen 29. august, men 1. september og 3. september nevnes også. [Kildene Butler's Lives of the Saints, Benedictines og Attwater/Cumming skriver at de ble saligkåret i 1783.] Den 23. juli 1723 ga pave Benedikt XIII (1724-30) tillatelse til en egen messe og officium til deres ære i fransiskanerordenen og i bispedømmene Valencia, Teruel og Perugia og i byen Sassoferrato.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48