Den hellige Ludvig Bertrán (1526-1581)

Minnedag: 9. oktober

Den hellige Ludvig Bertrán (1526-1581)
Skytshelgen for Colombia

Den hellige Ludvig Bertrán [Bertrand] (sp: Luis) ble født den 1. januar 1526 i Valencia i Spania. Hans foreldre var Juan Bertrán og Juana Angela Exarch. Gjennom sin far var han i slekt med den hellige Vincent Ferrer, og han ble døpt samme dag som fødselen i samme døpefont som Vincent ble døpt 175 år tidligere. Han var et svært fromt barn, resiterte daglig det lille Mariaofficiet og gikk i mange forskjellige kirker i et forsøk på å skjule for andre hvor ofte han mottok kommunion. Som ung mann dro han på pilegrimsferd til apostelen Jakob den Eldres grav i Santiago de Compostela for å be om veiledning om hvilken orden han skulle slutte seg til.

Han fikk ikke noe svar, men som 18-åring ble han den 26. august 1544 ikledd drakten som dominikaner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i klosteret San Domingo i Valencia av den berømte pater Juan Mico, som hadde vokst opp som gjeter i fjellene. Han ble presteviet i 1547 av erkebiskopen av Valencia, den hellige Thomas av Villanueva. I 1548 kom han til klosteret i Llombay. Der ble han utnevnt til novisemester i 1552 i den bemerkelsesverdige unge alder av 23 år. Dette embetet var av stor betydning i den pågående reformen i dominikanerordenen, og Ludvig innehadde det til og fra i mer enn tretti år.

Ludvig var en mann av dyp bønn og askese og ser ut til å ha manglet enhver sans for humor. Det dominerende temaet i hans spiritualitet var frykten for Gud. Men da pesten herjet i Valencia i 1557, trosset Ludvig alle farer og satte inn alle sine krefter på å trøste og hjelpe de syke. Omtrent på samme tid ble han kjent med den hellige Teresa av Ávila, som skrev og ba om hans råd om sitt prosjekt for reform i karmelittordenen. Han rådet henne til å fortsette arbeidet, og han spådde at hennes uskodde karmelitter ville bli svært berømte etter femti år.

I 1562 ble Ludvig sendt som misjonær til Sør-Amerika, hvor han ble til 1568. Han gikk i land i Cartagena i Ny-Granada (Colombia), hvor hans orden allerede hadde et hus. Han arbeidet først i det som i dag er Colombia og Panama, og han skal ha omvendt tusener i Tubara, Cipacua, Mompos og Santa Marta. Han ble kreditert et stort antall omvendelser, men enten ble antallet betydelig overdrevet eller så var omvendelsene kanskje svært overfladiske, for han måtte kommunisere med indianerne gjennom tolk. Dåpsregistrene i Tubara viser, i hans egen håndskrift, at alle innbyggerne der ble omvendt, og han hadde like stor suksess i Cipacua. Folket i Paluato var vanskeligere, men på hans neste misjon blant innbyggerne i fjellene i Santa Maria skal han ha døpt rundt 15.000 mennesker, og også en stamme på 1.500 indianere, som etter å ha skiftet mening, hadde fulgt etter ham fra Paluato. Men en kilde skriver at slike masseomvendelser var mer «hyllest til hans apostoliske iver enn til hans klokskap», og ble ofte årsak til forlegenhet for hans etterfølgere.

Senere forkynte ham med den samme angivelige suksess på De små Antiller i Vestindia, først på Leewardøyene, så San Tomé på Jomfruøyene og deretter San Vincente på Windwardøyene. Han insisterte like mye å frykte som å elske Gud, og ifølge helligkåringsbullen ble hjulpet av tungetale, profetier og mirakler. Antallet omvendte og omstendighetene rundt hans apostolat minner om dem som blir tilskrevet misjonærer i Europa tidlig i middelalderen. Han var en av de første misjonærene som hevet stemmen mot sine landsmenns griskhet og dårlige eksempel generelt i Amerika.

Ludvig ble beordret tilbake til Spania i 1568 og kom til Sevilla i 1569, og derfra vendte han tilbake til Valencia. Etter hjemkomsten fikk han ry som en mektig predikant og viet resten av livet til å utdanne forkynnere til misjonen i Sør-Amerika. Han insisterte i den forbindelse på betydningen både av bønn og av gjerninger som stemte overens med forkynnelsen. Fra 1571 var han prior i flere hus. Han ble også en etterspurt rådgiver.

I 1580 holdt han sin siste preken i katedralen i Valencia. Han ble syk umiddelbart etter, men levde i enda 18 måneder med store smerter. Han døde den 9. oktober 1581 i Valencia, 55 år gammel, og ble gravlagt i byens Stefanskirke. I saligkåringsprosessen forklarte vitner at det kort etter hans død steg vellukt opp fra hans legeme, at et lys som skinte i flere minutter kom ut av hans munn og lyste opp hele cellen og at serafisk musikk ble hørt i kirken før hans begravelse. Ludvigs legeme forble intakt i over 350 år, men det ble ødelagt på det mest ondsinnede under Den spanske borgerkrig i 1936.

Ludvig ble saligkåret den 19. juli 1608 av pave Paul V (1605-21) og helligkåret den 12. april 1671 av pave Klemens X (1670-76). Hans minnedag er 9. oktober og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han er den viktigste skytshelgen for Colombia. Hans medbror, navnebror og slektning Ludvig Bertrán (d. 1629), en martyr i Japan, er saligkåret. Det er et slående bilde av ham i Sevilla av den spanske maleren Zurbarán (1598-1644), hvor han holder en gullbolle hvor det kommer opp en slange. Dette kommer av at det ble gjort et forsøk på å forgifte ham på en av de karibiske øyene.

av Webmaster publisert 26.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49