Den hellige Maurus (500-t)

Minnedag: 5. oktober

Skytshelgen for kobbersmeder og kullbrennere; mot sykdommer som heshet, snue, gikt og reumatisme

Feires sammen med den hellige Placidus

Den hellige Maurus var sønn av en romersk senator ved navn Equitius . Faren betrodde han som 12-åring til den hellige Benedikt, og ble fra barndommen oppdratt og undervist av ham som hans yndlingselev. Den hellige pave Gregor den Store forteller om hans store lydighet og at han engang reddet sin medbror, den hellige Placidus, fra å drukne da han falt i sjøen da han uten å vite det gikk på vannet. Overleveringen forteller at da Benedikt i 529 dro til Monte Cassino med noen munker og anla klosteret der, overtok Maurus som abbed av klosteret Subiaco i Sabinerfjellene. Om hans øvrige liv og virke er ingenting kjent.

En versjon forteller at Maurus ble med til Monte Cassino og ble prior der under Benedikt. En gang under abbedens fravær kom noen foreldre med en døvstum gutt som de ville ha velsignet. Maurus, som akkurat hadde vendt tilbake fra åkeren med hakken over armen, velsignet gutten, som ble helbredet. Derfor finnes «Den hellige Maurus' velsignelse for døve og stumme» i det Romerske ritualet.

Senere, ca 680, ble det skrevet en biografi om ham av pseudo-Faustus (Odo, abbed av Glanfeuil mellom Tours og Nantes). Den identifiserte ham som en annen Maurus, grunnlegger av klosteret i Glanfeuil, med antatt dødsdato 15. januar 584. Benedikt skal ha sendt Maurus til Gallia, hvor han grunnla klosteret og døde og ble gravlagt der. Denne identifiseringen avvises i dag av alle. Men den ukritiske aksept av den på 1600-tallet førte til at Maurus ble skytshelgen for den franske benediktinerkongregasjonen av Saint-Maur (1621-1818), berømt for sine lærde munker.

Tidligere ble Maurus feiret den 15. januar, men i den reformerte benediktinske kalenderen feires han den 5. oktober sammen med Placidus. Ved kalenderrevisjonen i 1969 ble deres minnedag henvist til lokale eller spesielle kalendere.

av Webmaster publisert 03.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52