Den hellige pave Pontian ( -235)

Minnedag: 13. august

Den hellige Pontian var i følge LP romer, sønn av Calpurnius.

I realiteten kjenner vi ingenting om hans virksomhet, unntatt at han må ha presidert over den romerske synoden som skrev under dommen som biskop Demetrius av Alexandria hadde felt over den fremstående greske teologen Origenes; han ble utvist fra Egypt og sitt læreembete og ble degradert fra prestestanden.

Det heter at han bestemte at salmene skulle synges og at confiteor skulle resiteres før døden. Han skal også ha innført hilsenen Dominus vobiscum (Herren være med dere).

I det meste av Pontians pontifikat nøt den romerske kirken frihet fra forfølgelser. Dette var et resultat av den tolerante politikken som ble ført av keiser Alexander Severus (222-235), mens skismaet som ble startet av Hippolyt i Callistus Is pontifikat, sannsynligvis fortsatte. Men keiseren ble myrdet og Maximinus Thrax ble ny keiser i mars 235. Han var en tidligere bryter som ikke brydde seg om religiøse saker, men han hatet Alexander Severus, og siden den gamle keiseren hadde støttet de kristne, avviste han toleransepolitikken og skyndte seg å gå løs på deres ledere. Blant de første ofrene var Pontian og Hippolyt, som begge ble arrestert og deportert til gruvene på Sardinia, den beryktede «dødsøya».

Da en deportasjon normalt var på livstid og få overlevde den, abdiserte Pontian (den første paven som gjorde det), antakelig for å tillate en etterfølger å overta lederskapet så snart som mulig. Han abdiserte i følge den liberianske katalog fra 354 den 28. september 235, den første overleverte eksakte dato i pavedømmets historie (andre tilsynelatende sikre datoer er basert på interferens).

Det varte ikke lenge før både Pontian og Hippolyt bukket under for de umenneskelige forholdene og den grove behandlingen, men det er allment antatt at de ble forsonet, enten i fengselet i Roma eller etter at de kom til Sardinia. Pontian ble brutalt slått i hjel i november 235.

Pontians andre etterfølger, den hellige Fabian, førte begges lik tilbake til Roma til martyrbegravelse den 13. august 236 eller 237. Pontian ble gravlagt i den nettopp fullførte pavekrypten i Callistus-katakomben (hans gravplate med navnet på gresk og hans tittel biskop innskrevet, ble gjenfunnet i 1909). Festen for den hellige Pontian ble først feiret sammen med Hippolyt, men på 700-tallet ble den lagt til 19. november. Etter kalenderreformen i 1969 feires de igjen sammen den 13. august.

Paverekken - Kildehenvisninger - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 04.01.1999, sist endret 11.10.2023 - 19:39