Den salige Theosebia diakonissen (d. 385)

Minnedag: 10. januar

Den salige Theosebia og den hellige Gregor av Nyssa

Den salige Theosebia (Theosebeia) ble født en gang på 300-tallet i Kappadokia i Lilleasia. Vi vet at hun hadde et nært forhold til den hellige Gregor av Nyssa (ca 335-ca 395), men historikerne er uenige om hun var hans hustru eller hans søster. Bare den ortodokse kirke minnes Theosebia som helgen, og hun kalles i denne tradisjonen for Gregors søster.

Hun var i tifelle datter av de hellige Basilios den Eldre og Emmelia, og hennes farmor var den hellige Macrina den eldre. Basilios og Emmelia fikk ti barn (fem gutter og fem jenter), hvorav ni overlevde. Fire av barna regnes som helgener både i øst og vest: de hellige Macrina den yngre (ca 327-79), Basilios den Store (ca 330-79), Gregor av Nyssa og Peter av Sebasteia (ca 340-392). Deres bror Naukratios (ca 331-ca 358) var vakker, sporty og ustadig og utmerket seg som en både lærd og aktiv eremitt. Han støttet de fattige ved å dra på fiskeekspedisjoner, men døde brått og tragisk i en jaktulykke som 27-åring. Han er ikke formelt helligkåret.

Theosebia spilte en viktig rolle i kirken i Nyssa, hvor hun ble kalt diaconissa, det vil si diakonisse eller hustru til en diakon. Hun pleide syke, delte ut mat til omflakkende, oppdro foreldreløse og forberedte kvinner til dåpen. Da Gregor av Nyssa var i eksil i tre år, var Theosebia med ham og delte alle prøvelsene ved et omflakkende liv.

Theosebia døde i 385, og Basilios den Stores hellige venn Gregor av Nazianz (329-ca 390) («teologen») priste henne i en eulogi. Den hellige Kyrillos av Jerusalem (ca 315-86) skrev ved hennes død et kondolansebrev til Gregor av Nyssa, hvor han nevner «din søster Theosebia» og «sann ledsager/gemalinne til en prest». Denne tvetydigheten har ført til at noen historikere har antatt at hun ikke var Gregors kjødelige søster, men hans hustru. Andre igjen har gjort henne til hustru av Gregor av Nazianz, men det finnes ingen bevis for at han noensinne var gift. Noen hevder at Gregor av Nyssa ble konsekrert til biskop etter å ha blitt enkemann, andre at han fortsatte å leve med sin hustru som bror og søster etter utnevnelsen til biskop.

Theosebias minnedag i den ortodokse kirke er 10. januar, som er samme dag som Gregor av Nyssa. Han minnes i vestkirken den 9. mars.

av Webmaster publisert 19.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54