Den hellige Theodor den Sorte av Jaroslavl (~1237-1299)

Minnedag: 19. september

De hellige Theodor, David og Konstantin av Jaroslavl
Med de hellige sønnene David og Konstantin

Den hellige Theodor Rostislavitsj (ru: Fjodor; Фëдор Ростиславич) med tilnavnet den Sorte (ru: tsjornyj; чёрный) ble født rundt 1237 i Smolensk i det vestlige Russland. I dåpen mottok han navnet Theodor til ære for den hellige stormartyren Theodor Stratelates (300-t), som ble spesielt høyt æret av russiske krigerfyrster. Hans far var fyrst (kniaz) Rostislav (d. 1240), som var oldebarn av den hellige storfyrst Rostislav I Mstislavitsj, fyrste av Smolensk (1125-60) og storfyrste av Kiev (1154; 59-67). Den hellige storfyrst Vladimir den Store (ca 956-1015), storfyrste av Kiev (980-1015), var dermed Theodors tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar (Vladimir var også den hellige Alexander Nevskijs (1220-63) tipp-tipp-tipp-tippoldefar). Kanskje vi like godt skal ta med Theodors stamtavle:

1) Den hellige storfyrst Vladimir den Store (ca 956-1015), storfyrste av Kiev (980-1015). Theodors tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar.

2) Storfyrst Jaroslav den Vise (978-1054), storfyrste av Kiev (1019-1054), Vladimirs sønn, gift med den svenske prinsesse Ingegerd (1001-50), kjent som den hellige Anna av Holmgard (av Novgorod), datter av den hellige kong Olof Skötkonung av Sverige (ca 980-ca 1022). Theodors tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar.

3) Storfyrst Vsevolod I (1030-93), storfyrste av Kiev (1078-93), fjerde sønn av Jaroslav den Vise og Ingegerd og farens favoritt, gift med prinsesse Anastasia av Bysants (d. 1067), datter av keiser Konstantin IX Monomakos (1042-54), Theodors tipp-tipp-tipp-tippoldefar.

4) Storfyrst Vladimir II Monomakh (1053-1125), storfyrste av Kiev (1113-25). Theodors tipp-tipp-tippoldefar.

5) Den hellige storfyrst Mstislav I (1076-1132), storfyrste av Kiev (1125-32), eldste sønn av storfyrst Vladimir II Monomakh og hans første hustru Gytha av Wessex, datter av kong Harald II av England og Ealdgyth Svanehals. Theodors tipp-tippoldefar.

I 1095 giftet Mstislav seg med prinsesse Kristina av Sverige, datter av kong Inge I (ca 1080-84; ca 1087-1110). Blant deres mange barn var Ingeborg, som giftet seg med den hellige Knut Lavard (ca 1096-1131) og ble mor til kong Valdemar I den Store av Danmark (1157-82), og Malmfrid, som først giftet seg med kong Sigurd I (Magnusson) Jorsalfare av Norge (1103-30) og deretter med kong Erik II Emune av Danmark (1134-37), og den hellige fyrst Vsevolod Mstislavitsj (ca 1103-38), fyrste av Novgorod (1117-32), Pereslavl (1132) og Pskov (1137-38).

6) Den hellige storfyrst Rostislav Mstislavitsj (ca 1110-67), fyrste av Smolensk (1125-60), Novgorod (1154) og storfyrste av Kiev (1154; 59-67). Theodors tippoldefar.

7) Fyrst David Rostislavitsj (1140-97), fyrste av Novgorod (1154), Vitebsk (1165-67), Torzjok (1158-61), Vysjgorod (1167-80) og Smolensk (1180-97). Theodors oldefar.

8) Fyrst Mstislav III Davidovitsj (1193-1230), fyrste av Smolensk (1223-31). Theodors bestefar.

9) Fyrst Rostislav II Mstislavitsj (d. 1240), fyrste av Smolensk (1231-32)

10) Den hellige fyrst Theodor Rostislavitsj «den sorte» (Tsjornyj) (ca 1237-99), fyrste av Mozjajsk (1260-97), Jaroslavl (1261-99) og Smolensk (1280-97).

Theodor ble født i en fryktelig vanskelig tid for Russland, nemlig under de mongolske invasjonene. Som spedbarn var han ikke i Smolensk da den hellige martyr Merkurios gjennom Guds Mors bønner berget byen fra å bli erobret av khan Batu i 1239. Han var brakt bort og gjemt på et trygt sted under krigføringen.

Den hellige Theodor den Sorte

I 1240 døde hans far Rostislav Mstislavitsj, som hadde vært fyrste av Smolensk i 1231-32 og blitt etterfulgt av sine brødre Svjatoslav I Mstislavitsj (1232-39) og Vsevolod Mstislavitsj (1239-49). Theodors to eldre brødre var arvinger og delte farens land mellom seg, de ble begge fyrster av Smolensk: Gleb I Rostislavitsj (1249-78) og Mikhail Rostislavitsj (1278-79). Barnet Theodor fikk bare en liten eiendom i Mozjajsk. Der tilbrakte han barndommen, og der studerte han Bibelen, Kirkens liturgi og militærvitenskap. Fra sine yngste år fremhevet han seg gjennom sin ydmykhet, strenge moral og fromhet.

I 1260 giftet den 23-årige Theodor seg med Maria Vasiljevna, datter av den hellige fyrst Basilios av Jaroslavl (d. 1249) og hans hustru Xenia, og niese av den hellige fyrst Konstantin av Jaroslavl (d. 1257), som var drept i slag mot tatarene. Gjennom dette ekteskapet ble Theodor fyrste av Jaroslavl. De fikk en sønn ved navn Mikael (d. 1290) og to døtre som vi ikke kjenner navnet på, men som giftet seg med David av Galicia og Mikael av Belozersk. Theodor ble snart enkemann. Han var berømt for sine militære ferdigheter og tilbrakte mye tid på militære felttog, så barna ble oppdratt av hans svigermor, fyrstinne Xenia, Basilios' enke.

I 1236-41 hadde mongolene under sin fyrste Batu Khan, et barnebarn av den store Djengis Khan, erobret hele Midt- og Sør-Russland og var på vei mot Novgorod da Alexander Nevskij tilbød seg å betale tributt til erobrerne, for en kamp mot den overlegne mongolhæren som var mange ganger så stor, var håpløs. Batu Khan gikk med på det. Russerne kalte mongolenes vestrike for «Den gylne horde». Denne mongolske staten omfattet deler av dagens Russland, Ukraina og Kasakhstan etter Mongolrikets deling på 1240-tallet.

Det var nå nødvendig å forvandle tatarene fra fiender og plyndrere til ærbare allierte, og dette var Alexander Nevskijs store bedrift. Hans far hadde overlatt ham en allianse med Den gylne horde, og det var nødvendig for Alexander Nevskij å holde fast på den for å unngå en ny ødeleggelse av Russland. Etter at han i 1252 overtok som storfyrste av Vladimir, var han herskende storfyrste over hele Russland: Vladimir, Kiev og Novgorod, som han kontrollerte gjennom sin sønn Vasilij.

I 1256 døde Khan Batu, og året etter ble hans sønn Sartak forgiftet. Alexander reiste da til Sarai for å stadfeste fredelige forbindelser mellom Russland og Den gylne horde under den nye khanen, Berke. Selv om Batus etterfølger hadde akseptert islam, trengte han alliansen med det ortodokse Russland. Khan Berke stanset nå forsendelsene av tributt til Mongolia og proklamerte Den gylne horde en uavhengig enhet og gjorde den dermed til et formidabelt skjold for Russland mot øst.

Alexander Nevskij døde i 1263, og fra hans tid skjønte khanene av Den gylne horde at Russlands militære styrke var slik at de måtte være allierte og ikke fiender. Khanene begynte å trekke de russiske fyrstene inn i allianser, og de vendte seg til dem for militær assistanse. I 1277 deltok de allierte styrkene av russiske fyrster og tatarenes styrker i et felttog i osseternes land og erobret deres berømte by Tetjakov, og i denne krigen vant de allierte styrkene en fullstendig seier.

Den russiske kirken benyttet de forbedrede forbindelsene til å starte en misjon for å opplyse de fremmede. Allerede i 1261, gjennom arbeidet til Alexander Nevskij og metropolitt Kyrillos III, ble det etablert et russisk-ortodokst bispedømme i Sarai, hovedstaden i Den gylne horde. I år 1276 svarte et konsil i Konstantinopel under forsete av patriark Johannes Bekkos (1275-82) på spørsmål fra den russiske biskopen Theognostos av Sarai vedrørende ritualet for å døpe tatarer, og også for å oppta monofysittiske og nestorianske kristne blant dem inn i ortodoksien.

I disse årene var fyrst Theodor i Horde. Han hadde utmerket seg gjennom sine militære ferdigheter på felttoget mot osseterne og ble lagt merke til av khan Mengu-Temir, som betraktet den ortodokse kirke med respekt og som khan utstedte det første dekretet til metropolitt Kyrillos som fritok kirken fra skatt. Krønikene forteller at khanen og hans hustru var glade i Theodor og ikke ønsket at han skulle reise tilbake til Russland. Theodor tilbrakte tre år i Horde før khanen sendte ham bort med store hedersbevisninger.

Fyrst Theodor kom hjem til Jaroslavl, hvor fyrstinne Xenia regjerte sammen med sin dattersønn Mikael (Theodors hustru Maria var da for lengst død). Folket i Jaroslavl ville ikke ta imot fyrsten da han kom tilbake fra Horde, men nektet ham å komme inn i byen. De sa: «Dette er fyrstinne Xenias by og Mikael er vår fyrste». Når Theodor ikke fikk komme inn i Jaroslavl, måtte han vende tilbake til Horde.

Hustruen til khan Mengu-Temir var svært glad i Theodor og ønsket at han skulle gifte seg med hennes egen datter. Et slikt ekteskap hadde en enorm betydning for Russland, og lenge ville ikke khanen gå med på det, for han betraktet de russiske fyrstene som rene vasaller eller undersåtter. Å gi sin datter i ekteskap til en russisk fyrste ville bety å anerkjenne ham som en likemann. Enda viktigere var det at khanen ville anerkjenne ortodoksiens primat, siden tatarprinsessen før ekteskapet måtte motta dåpen.

Men til slutt gikk khanen med på ekteskapet, for en allianse med Russland var svært viktig for ham. Han ga ordre om at datteren skulle gis til fyrst Theodor, at hun skulle døpes først og at den ortodokse tro ikke skulle krenkes. Dermed ble Theodor gift med datteren til den mektige khanen, og hun mottok dåpen med navnet Anna. Khanen holdt ham høyt i akt og ga ordre til at han skulle gis sete overfor ham selv, bygde et palass til ham og ga ham fyrster og adelsmenn som hans følge.

I den gylne horde ble også Theodors to sønner med Anna født, de hellige fyrstene David og Konstantin. Den enorme innflytelsen som Theodor fikk i Horde, brukte han til nytte for det russiske land og den russiske kirken. Ortodoksien vokste blant tatarene, og de begynte å anta russiske skikker, moral og fromhet. Russiske handelsmenn, arkitekter og dyktige håndverkere brakte russisk kultur til breddene av Don, Volga og Uralfjellene, og til og med til selve Mongolia.

Fra denne perioden har arkeologer funnet ortodokse ikoner og kors og lampadaer over hele området som tidligere tilhørte Den gylne horde og siden ble en del av Russland. Samtidig begynte en stor misjonsbevegelse mot øst i den russiske kirken, og alle stammene helt til Stillehavet ble opplyst av evangeliets sannhet. Russisk-ortodokse fyrster og deres følger deltok som allierte i mongolenes felttog, og lærte om og ble kjent med de enorme områdene i Asia, Sibir og Det fjerne østen. I år 1330, mer enn tretti år etter Theodors død, nevner kinesiske krøniker russere i Beijing.

Theodor levde i Sarai til 1290, da han fikk høre fra Jaroslavl at hans eldste sønn Mikael var død. Khanen ga da fyrsten rike gaver og et stort følge og sendte ham tilbake til Russland. Der ble Theodor igjen fyrste av Jaroslavl og begynte arbeidet med å styrke og bygge opp byen og fyrstedømmet. Han hadde en spesiell kjærlighet til klosteret for Herrens Transfigurasjon (forklarelse). Theodor var en klok hersker, og hele sitt liv hadde han omsorg for sine undersåtters beste. Han bygde mange kirker og utstyrte dem med bøker, ikoner og kostbare gjenstander, og han utstyrte munkene sjenerøst og forsvarte nidkjært sine undersåtter mot angrep.

Theodors berømmelse ga gjenlyd over hele Russland, og alle fyrstene søkte vennskap og allianser med ham. Men mest av alt var han glad i Alexander Nevskijs sønn, Andreas Aleksandrovitsj, og han støttet ham i alle foretak. Da Andreas ble storfyrste av Vladimir, dro Theodor sammen med ham på militære felttog og gledet seg over hans seire og sørget over hans nederlag. I 1296 brøt det ut en blodig borgerkrig mellom to grupper av fyrster; på den ene siden sto Theodor og storfyrst Andreas, mens på den andre siden sto de hellige Mikael av Tver og Daniel av Moskva. Men ved Guds hjelp ble blodsutgytelse avverget. På et møte av fyrster i 1296 klarte biskop Simeon av Vladimir og biskop Ismael av Sarai å bringe fred til begge sider. Det faktum at Theodor og biskop Ismael deltok på møtet, viser at Theodor brukte alle sine diplomatiske evner og innflytelse ved Den gylne horde til å etablere fred i det russiske land.

Theodors bånd til sine røtter i Smolensk var ikke helt brutt, selv om det ville vært vanskelig for ham å forbli fyrste av Smolensk. Theodor Rostislavitsj hadde overtatt som fyrste av Smolensk etter sine brødre (1279/80-97), men tronen var usurpert av hans nevøer. I 1297 dro Theodor på et hærtog til Smolensk for å gjøre hevde sitt rettmessige krav på fyrstedømmet Smolensk, men han erobret ikke byen og ble ikke fyrste av Smolensk igjen. I stedet overtok nevøen Alexander Glebovitsj (1297-1313) offisielt som fyrste.

Snart etter dette mislykkede felttoget ble den hellige krigerfyrsten syk. Den 18. september 1299 ga han ordre om at han skulle bæres til klosteret Herrens Transfigurasjon, og der mottok han den monastiske tonsuren som munk. Mot slutten av ritualet ba Theodor om at det måtte avbrytes. Med hegumenens velsignelse og for å oppfylle den døende fyrstens ønske, bar de ham inn i klosterets gårdsrom, hvor en stor mengde av innbyggerne i Jaroslavl hadde samlet seg. Fyrsten ba om tilgivelse til alle dersom han hadde syndet mot noen eller hadde et dårlig forhold til noen. Han velsignet alle som hadde syndet mot ham eller båret fiendskap mot ham og ba om deres tilgivelse. Han aksepterte sitt ansvar for alle sine gjerninger for Gud og mennesker. Først deretter fikk han sitt ønske oppfylt om å motta tonsuren som munk.

Hele natten ba hegumenen og brødrene over fyrsten. I nattens andre time begynte de å ringe med klokkene til matutin. Theodor lå stille på sin munkekutte og mottok kommunionen. Da munkene begynte på psalterets tredje Gloria, gjorde han korsets tegn og oppga sin ånd til Gud. Det var den 19. september 1299. Transfigurasjonsklosteret er senere bygd om til bispepalass.

De hellige Theodor, David og Konstantin og alle helgener av Rostov og Jaroslavl

Etter Theodor regjerte hans sønn David i Jaroslavl (1299-1321). Hans andre sønn, Konstantin, var åpenbart død tidligere. Den kirkelige kulten for fyrst Theodor som helgen i regionen Jaroslavl begynte snart etter hans død. I årene 1322-27 fikk biskop Prokhoros av Rostov laget det berømte Theodorov-evangeliet, utsmykket med miniatyrer, til minne om Theodor. Tidligere hadde biskop Prokhoros vært hegumen for klosteret Herrens Transfigurasjon i Jaroslavl. Han hadde kjent fyrsten personlig og vært til stede ved hans tonsur og offentlige syndsbekjennelse for hele folket. Historikere mener at de fine miniatyrene som er dydd inn i dette dyrebare manuskriptet kom fra en tidligere evangeliebok som var eid av Theodor selv og som han hadde brakt med seg til Jaroslavl som en velsignelse fra sitt hjemlige Smolensk.

Den 5. mars 1463 ble relikviene av Theodor og hans sønner David og Konstantin avdekket i Jaroslavl. De hadde ligget i samme grav. Deres relikvier ble overført til katedralen i klosteret. Theodors biografi ble skrevet like etter avdekkingen av relikviene av hieromunk Antonios i Frelserklosteret i Jaroslavl, med velsignelse fra metropolitt Filip I av Moskva og Hele Russland. En annen versjon av hans biografi ble skrevet av Andreas Jurijev ved klosteret St. Kyrillos av Belozersk. En tredje og mer detaljert biografi ble inkludert i «Rangboken om keiserlig genealogi», samlet under tsar Ivan den grusomme og den hellige metropolitt Makarios av Moskva og Hele Russland (1542-63).

Det russiske folk skrev åndelige sanger om fyrst Theodor som de sang gjennom århundrenes løp. Disse versene glorifiserer hans fromhet, velgjørenhet og milde hjerte, og hans omsorg for å bygge og forskjønne kirker. Theodor og hans to sønner har en felles fest i Russland den 19. september. Avdekkingen av deres relikvier feires med en translasjonsfest den 5. mars. Feiringen av en synaxis (fellesfest) for de hellige fra Rostov og Jaroslavl i Russland den 23. mai ble etablert den 10. mars 1964 etter resolusjon fra patriark Aleksij I (1945-70) og den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke.

av Webmaster publisert 25.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54