Den salige Vitalis av Savigny (~1063-1122)

Minnedag: 16. september

Den salige Vitalis ble født rundt 1063 i Tierceville nær Bayeux i Nord-Frankrike. Hans foreldre het Rainfred og Rohais. Etter å ha fullført sin utdannelse og mottatt prestevielsen ble han tidlig i livet kapellan for grev Robert de Mortain (d. 1100), halvbror av den engelske kongen Vilhelm Erobreren (1066-87). Vitalis vant Roberts respekt, og greven ga ham et kannikembete ved kirken Saint-Evroult i Mortain, som han hadde grunnlagt i 1082.

Men Vitalis følte en lengsel etter et mer perfekt liv. I 1095 trakk han seg fra kannikembetet og dro for å leve som eremitt i Dompierre, tre mil øst for Mortain, et sted han allerede hadde brukt som retrettsted. Han ble en av lederne for eremittkolonien i Craon-skogen sørvest for Laval og en del av en vidt utbredt reformbevegelse for det monastiske liv som ga seg utslag i nye kongregasjoner. Blant de andre asketiske skikkelsene i Craon-skogen var de hellige Bernhard av Tiron, som grunnla klosteret som den benediktinske tironske kongregasjon utgikk fra, og den salige Robert av Arbrissel.

Da disipler begynte å samle seg rundt Vitalis' eneboerhytte, grunnla han i 1112 det store klosteret i Savigny i Normandie. Som abbed der innførte han en rekke reformer og sørget for at den hellige Benedikts regel ble nøye fulgt. Klosteret ble snart moderhus for utallige klostre over hele Frankrike og England. Vitalis synes å ha reist en god del og fikk ry som en av tidens store predikanter. Han besøkte England flere ganger, hvor ved en anledning hans preken skal ha blitt forstått av vanlige folk, selv om de bare forsto engelsk og han snakket bare fransk. Mellom 1105 og 1120 grunnla han et nonnekloster i Mortain med sin søster, den hellige Adelina, som abbedisse.

Men han nøyde seg ikke med bare å preke. Hans behandling av dem han kom i kontakt med, var også praktisk. Han bygde et barnehjem og et hospits for pilegrimer, og han viste spesiell omsorg for de prostituertes situasjon og gjorde hva han kunne for å hjelpe dem til å gifte seg. Han hadde ry for å være frittalende overfor mennesker uansett rang og stilling. Da pave Callistus II (1119-24) hørte ham komme med en kommentar på en synode i Roma i 1119, observerte han at han aldri før hadde hørt noen som sa sannheten med større kraft og mindre smiger.

Vitalis døde ifølge sin biograf den 16. september 1122 mens han presiderte i koret ved resitasjonen av officiet for Jomfru Maria. Hans legeme ble ført til Savigny, og det ble meldt om mirakler ved hans grav. Den 1. mai ble hans levninger plassert i klosterkirken med tillatelse fra abbeden i Cîteaux, siden Savigny hadde sluttet seg til Cîteaux i 1147 etter at kongregasjonen omfattet 31 store abbedier. Hans skrin ble vanhelliget i 1793 under Den franske revolusjon, men hans levninger ble samlet sammen i et treskrin. Reformen fra Savigny viste seg populær og ble innført i andre klostre, inkludert Buckfast i Devon i England.

Hans kult ble etter beslutning på generalkapitlet i Cîteaux i 1738 anerkjent av biskopen av Coutance. Hans minnedag er dødsdagen 16. september, men bollandistene oppgir 7. januar, og denne datoen nevnes også i cisterciensernes menologium. Hovedkilden til informasjon om Vitalis er en biografi skrevet av Stefan de Fougères, en kapellan til kong Henrik II av England (1154-89) som senere ble biskop av Rennes. Biografien er temmelig overdreven, men ettersom Stefan døde i 1178, har den fordelen av å være mer eller mindre samtidig.

av Webmaster publisert 22.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55