Den hellige Zdislava av Lemberk («Berka») (~1220-1252)

Minnedag: 30. mai

Skytshelgen for Bøhmen og Morava; for tsjekkiske familier; for den tsjekkiske dominikanerprovinsen

Den hellige Zdislava (Berka) ble født rundt 1220 i Krizanov i Morava (Mähren) i dagens Tsjekkia. Hun tilhørte en adelsfamilie, faren Pribilav var borggreve av Brno i Morava og soldat i tjeneste for kong Venceslas II av Bøhmen (1283-1305), mens moren Sibylle var av italiensk avstamming og hoffdame for dronning Kunigunde av Hohenstaufen. Zdislava vokste opp i borgen Veveri («Ekornborgen») i Brno. Tradisjonen sier at hun var et svært fromt barn, og som 7-åring skal hun ha rømt inn i skogen for å leve et liv i ensomhet og bønn. Hun ble imidlertid hentet tilbake, og foreldrene tvang henne til å gjennomgå en mer vanlig barndom til de arrangerte et ekteskap for henne. Av moren fikk hun kunnskaper om legende urter, men også om bønnens legende kraft. Hver dag gikk hun til slottsporten med almisser og medisiner for de fattige og elendige som samlet seg der, så hun ble tidlig kjent med menneskelig lidelse.

Som 17-åring ble hun rundt 1236 gift med den rike grev Havel Gallus av Lemberk (Lämberg) fra den bøhmiske landsbyen Jablonné v Podjestedi (ty: Gabel), og de fikk fire barn: Havel, Daisy, Jaroslav og Zadislav. Selv om hun hadde foretrukket et liv i evig kyskhet, levde hun også som hustru og mor et hellig liv med betydelig personlig askese, og hun tok seg oppofrende av de fattige og fordrevne. For på den tiden førte tatarinvasjonene av Øst-Europa til masseemigrasjon. Mange mennesker som slik var drevet bort fra sine hjem, fant tilflukt på borgen Lemberk på fjellet over Jablonné.

Mannen satte først ikke tilstrekkelig pris på sin kones dyder, spesielt ikke hennes sjenerøsitet mot de fattige. Men det er sagt at da han en dag skulle kaste ut en febersyk tigger som hustruen hadde gitt en seng, fant han ikke tiggeren, men en skulptur av den korsfestede Kristus. (Denne historien fortelles også om den hellige Elisabeth av Ungarn). Havel var nå så imponert at han tillot Zdislava å grunnlegge to dominikanerklostre i Jablonné og Turnov (Turnau). Uansett om historien med krusifikset er sann, forsonet hun sin mann ved hjelp av sin heroiske tålmodighet. Hun skal ha vist seg for ham i herlighet etter sin død. Han døde i 1253, året etter sin hustru.

En kronikk fra 1300-tallet forteller at hun også helbredet syke og vekte døde tilbake til livet. To polske misjonærbrødre og dominikanere, den hellige Hyacint av Kraków og den salige Ceslas av Wroclaw, brakte Zdislava den første kjennskapen til den nye ordenen som den hellige Dominikus nettopp hadde grunnlagt. Hun ble knyttet til dominikanerklosteret St. Laurentius i Jablonné så lenge hun levde, og regnes som dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD), selv om dominikanerne ikke hadde noen formell tredjeorden før i 1285, etter hennes død. I dominikanerordenen æres hun høyt.

Hun oppmuntret sin mann til å bygge et herberge for de mange fattige pilegrimer som kom hjemløse til porten. Hun besøkte fangene i de fryktelige fangehullene og brukte sin innflytelse til å oppnå benådning fra de harde straffene som ble tilmålt dem. Hun mettet og tok seg av de fattige og underviste tjenernes barn i katekismen. Hun brukte egne penger til å grunnlegge klosterkirken St. Laurentius, og hun hjalp selv til på byggeplassen med å bære bjelker og steiner. Men hun gjorde dette om natten, slik at ingen skulle få vite om det.

Zdislava døde i januar 1252 i Jablonné. Hun ble gravlagt i dominikanerklosteret som hun hadde grunnlagt. Familien Berka von Dauba lot rundt 1700 bygge en barokkirke over Zdislavas grav i Jablonné, i det de feilaktig antok at hun stammet fra deres familie. Derfor kalles hun også feilaktig «Zdislava Berka». Kirken heter nå Ss Laurentius og Zdislava. Hennes sarkofag står i kirkens krypt, mens hennes hode ligger på et alter i selve kirken.

Zdislava ble saligkåret ved at hennes kult ble godkjent for hjemlandet den 28. august 1907 av den hellige pave Pius X (1903-14). Zdislava var sterk tilhenger av hyppig kommunion, som var uvanlig på hennes tid, og Pius X spredte denne praksisen til hele den vestlige Kirken. Biskop Trochta av Leitmeritz innledet i 1949 helligkåringsprosessen.

Hun ble helligkåret den 21. mai 1995 i Olomouc i Morava i Tsjekkia av pave Johannes Paul II. Dette var langt mindre kontroversielt enn den helgenen som ble helligkåret samtidig med henne, den hellige Johannes Sarkander. Hans helligkåring utløste sterk kritikk fra protestantiske kirker i Tsjekkia og Slovakia, selv om Paven ba om tilgivelse for de forbrytelser som den gang skjedde i religionens navn, og uttrykte sin tilgivelse for de forbrytelser som ble begått mot katolikker.

Hennes minnedag er i Tsjekkia 30. mai, men 1. januar angis for verdenskirken. I dominikanerordenen minnes hun den 3. januar. Hun avbildes som velgjørerske med kors, brødkurv, krone og kirkemodell, mange ganger også med et krusifiks omgitt av roser. Filmen «Løvinnens skjold» fra 1994 er en tsjekkisk dramatisering av hennes liv.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 17.11.2020 - 20:58