Peter Karel Marius Breukel


BREUKEL, Peter Karel Marius. Født 1884 i Nederland. Presteviet den 10. juni 1911. Kom til Norge i 1919.

1919-1921:
Hjelpeprest, så kapellan i Oslo St. Hallvard
1921-1923:
Sogneprest i Porsgrunn
1923-1926:
Sogneprest i Molde
1926-1929:
I Kristiansand, med oppdrag å forberede opprettelse av ny menighet i Mandal
1929-ca 26. januar 1933:
Sogneprest i Oslo St. Hallvard
Sent i januar 1933:
Til Nederland, av helbredshensyn

I Nederland virket han blant annet som slottskapellan på Kastell Neuburg Gulpen i provinsen Limburg. Han døde den 14. november 1948 i Kerkrade, Nederland.

av Webmaster publisert 18.04.2002, sist endret 18.04.2002 - 14:30