MARX Reinhard (1953– )

Kardinalprest, erkebiskop av München und Freising i Tyskland (2007– )

Født: Reinhard Marx ble født den 21. september 1953 i Geseke i Kreis Lippstadt og erkebispedømmet Paderborn i Westfalen i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Han var sønn av låsesmeden Franz Marx og hans hustru Berta. Han har den eldre broren Werner og den yngre søsteren Eva. Han gikk på Gymnasium Antonianum i Geseke og tok eksamen artium der i 1972. Deretter studerte han katolsk teologi på det teologiske fakultet i Paderborn og ved Institut Catholique i Paris. I 1975 ble han medlem av den vitenskapelige katolske studentforeningen Unitas-Frisia Münster (Verband der Wissenschaftlichen Katholischen Studentenvereine Unitas). Han ble den 11. februar 1978 diakonviet i kirken St. Kilian i Paderborn av Paul Nordhues, titularbiskop av Cos og hjelpebiskop i Paderborn.

Prest: Han ble presteviet den 2. juni 1979 i katedralen i Paderborn for bispedømmet Paderborn, 25 år gammel, av byens erkebiskop, dr. Johannes Joachim Degenhardt (1974-2002), kardinal fra 2001. Deretter var han i to år kapellan i sognet Sankt Johannes Baptist i Bad Arolsen. Fra 1981 til 1989 studerte han videre ved Ruhr-Universität Bochum (RUB) og Westfälischen Wilhelms-Universität i Münster. I 1988 tok han doktorgraden i teologi hos fundamentalteologen professor dr. Hermann-Josef Pottmeyer ved det katolsk-teologiske fakultet ved RUB med avhandlingen «Ist Kirche anders? - Möglichkeiten und Grenzen einer soziologischen Betrachtungsweise». Fra 1981 til 1989 var han samtidig bispedømmets ansvarlig for bedriftssjelesorg. Fra 1986 til 1988 var han kapellan i sognet Sankt Marien i Witten.

Fra 1981 hadde han vært åndelig rektor for St.-Klemens-Kommende i Brackel i Dortmund, som opprinnelig var en grunnleggelse av Den tyske orden, men da erkebispedømmet Paderborns sosialinstitutt. I 1989 ble han instituttets direktør. Samtidig var han subsidiar i menigheten St. Ewaldi i Aplerbeck i Dortmund. Fra 1989 til 1996 var han leder for det teologiske rådgivende styret for Unitas. Den 21. juni 1993 utnevnte den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til pavelig æreskapellan med tittelen monsignore. Erkebiskop Degenhardt utnevnte ham i 1996 til ekstraordinær professor i kristen samfunnslære (Christliche Gesellschaftslehre) ved det teologiske fakultetet i Paderborn.

Biskop: Han ble den 23. juli 1996 utnevnt av pave Johannes Paul II til titularbiskop av Petina (Pedena) (et nedlagt bispedømme i Istria) og hjelpebiskop i Paderborn, 42 år gammel. Han ble bispeviet den 21. september 1996 (på sin 43-årsdag) i domkirken i Paderborn av erkebiskop Degenhardt. Medkonsekratorer var hjelpebiskopene i Paderborn, Hans Leo Drewes, titularbiskop av Vina, og Paul Consbruch, titularbiskop av Gor. Som sitt motto valgte den nye biskopen Ubi spiritus domini ibi libertas («Hvor Herrens Ånd er, der er frihet») fra 2.Kor 3,17. I samme seremoni ble Heinz Josef Algermissen bispeviet, nå biskop av Fulda.

Erkebiskop Degenhardt utnevnte Marx i 1997 til biskopsvikar for samfunn, kultur og vitenskap. I 1998 ble han æresmedlem av den katolske studentforeningen K.D.St.V. Angrivaria (Sarstedt) i Dortmund. I 1999 ble han formann for den tyske biskoppelige kommisjonen Iustitia et Pax (Rettferdighet og fred), et verv han hadde til 2008. I 2004 ble han gjenvalgt for fem nye år. Frem til 2001 var han korherre (kannik) ved metropolittkapitlet i Paderborn.

Pave Johannes Paul II utnevnte ham den 20. desember 2001 til den 102. biskop av Trier. Med sine 48 år var han da Tysklands yngste stiftsbiskop, mens Trier er Tysklands eldste nåværende bispedømme. Han etterfulgte biskop Josef Spital, som gikk av i januar 2001 etter å ha nådd aldersgrensen. Han ble innsatt i sitt embete den 1. april 2002.

Den gamle romerske byen Trier (fransk: Trèves) spiller en stor rolle i kristendommens tidlige historie. Byen er også fødested for en annen Marx, den kjente Karl Marx (1818-83), forfatter av Das Kapital og Det kommunistiske manifest. Det som forener de to, er at arbeid og kapital, rettferdighet og en sosial samfunnsording står i sentrum for deres arbeid. Men i motsetning til Karl Marx med hans teser om klassekamp og klassehat satser den kristne sosialetikeren Reinhard Marx på prinsippene i den katolske sosiallæren: personlig verdighet, solidaritet, subsidiaritet og nestekjærlighet.

Biskop Marx er sosialetiker har stadig uttalt seg om sosialpolitiske spørsmål og problemer som arbeidsløshet, globalisering av markedene og en etisk vurdering av aksjehandelen. Han har ingen «berøringsangst» overfor de politiske partiene og har stadig gått inn for at kristne tar ansvar på alle nivå i samfunnspolitikken. Han var en av medforfatterne av kirkenes felles Sozialwort som kom i 1997. Dokumentet understreker arbeidets forrang foran kapitalen, og selv om det også fremhever den enkeltes eget ansvar, ble det den gangen betraktet som en kritikk av sosialpolitikken til regjeringen Kohl, blant annet av Süddeutsche Zeitung. Samme dag som han ble utnevnt til biskop av Trier, gikk han offentlig ut mot tanken på at det finnes en «rettferdig krig». Vold kan være det siste middelet for å skape fred, men uansett er og blir det et onde.

Biskop Marx regnes som samtidsinteressert, debattglad og medievant, fremskrittsvennlig og økumenisk. I teologiske spørsmål regnes han som konservativ og ikke fjernt fra pave Benedikt. Høsten 2004 valgte den tyske bispekonferansen ham til formann for sin kommisjon for samfunnsmessige og sosiale spørsmål. I mars 2006 ble han valgt til bispekonferansens delegerte i kommisjonen for bispekonferanser i EU (COMECE). I 2006 etterfulgte han Anton Schlembach som storprior for det tyske stattholderi av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani). I 2003 mottok han Franz-Weißebach-Preis og i 2007 Peter-Altmeier-Medaille.

Biskop Marx regnes som en konsekvent forkjemper for det romersk-katolske forbudet mot interkommunion, det vil si deltakelse av ikke-katolikker i katolsk kommunion. Derfor suspenderte han i 2003 etter de økumeniske Kirkedagene i Berlin den pensjonerte teologiprofessoren Gotthold Hasenhüttl fra embetet som prest, fordi Hasenhüttl under en økumenisk gudstjeneste under Kirkedagene uttrykkelig inviterte også protestanter til katolsk kommunion, til tross for at pave Johannes Paul II like før hadde gjentatt forbudet mot interkommunion. Suspensjonen ble stadfestet av Vatikanet i 2004. Marx' konsekvente motstand mot interkommunion førte også til at han indirekte kritiserte pave Benedikt XVI, som da han fortsatt var kardinal Joseph Ratzinger, ga den protestantiske grunnleggeren av det økumeniske fellesskapet Taizé, Frère Roger, kommunionen under pave Johannes Paul IIs begravelse i april 2005. Biskop Marx sa den gangen at det hadde vært bedre om Frère Roger ikke hadde mottatt kommunionen.

Den 30. november 2007 utnevnte pave Benedikt XVI ham til ny erkebiskop av München und Freising. Erkebispestolen hadde vært vakant siden 2. februar 2007, da paven innvilget avskjedssøknaden til kardinal Friedrich Wetter, noen uker før han fylte 79 år. I vakansperioden ledet kardinal Wetter erkebispedømmet som apostolisk administrator. Wetter hadde vært erkebiskop av München og Freising siden 1982, da han ble utnevnt til å etterfølge daværende kardinal Joseph Ratzinger.

Marx er den 73. etterfølgeren på bispestolen til den hellige Korbinian, som på 700-tallet forkynte den kristne tro i Altbayern. For første gang i erkebispedømmet München und Freisings 182-årige historie fikk det en overhyrde som ikke kom fra Bayern eller som ikke tidligere hadde vært biskop i Bayern, som kardinal Wetter (tidligere biskop av Speyer). Biskop Marx har blitt betegnet som et «fremtidshåp» (Hoffnungsträger) i bispekollegiet.

Erkebispedømmet München und Freising er med mer enn 1,8 millioner katolikker det største av de syv bayerske bispedømmene og ved siden av Köln det betydeligste bispedømmet i Tyskland. Etter sekulariseringen i 1821 ble bispesetet flyttet til München og oppgradert til erkebispedømme. Siden Franziskus von Bettinger (1909-17) har erkebiskopene også vært kardinaler. Offisiell domkirke er Liebfrauendom i München, men av historiske grunner er Mariendom i Freising kon-katedral. I erkebispedømmet er det 662 sogn og 93 underområder. Antallet prester er knapt 1100. Bispedømmets skytshelgen er den hellige Korbinian.

Han tok erkebispesetet kanonisk i besittelse den 2. februar 2008. Fra samme dag ble han i kraft av embetet også automatisk formann for den bayerske bispekonferansen (Freisinger Bischofskonferenz), som omfatter erkebispedømmet München und Freising med suffraganene Regensburg, Passau og Augsburg og erkebispedømmet Bamberg med suffraganene Würzburg, Eichstätt og Speyer. Han mottok palliet fra pave Benedikt XVI i Peterskirken den 29. juni 2008. Han ble æresborger av hjembyen Geseke den 27. desember 2008. Han ble æresdoktor ved det filosofisk-teologiske universitetet i Vallendar den 22. januar 2009. Den 1. februar 2010 ble han storkansler for det katolske universitetet i Eichstätt-Ingolstadt.

Den 12. desember 2010 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse, og den 29. desember 2010 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Det pavelige råd for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax).

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest av San Corbiniano i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer tyve på listen over de nye kardinalene, den siste av de stemmeberettigete under åtti år. Han var da den yngste i kardinalkollegiet. Den 7. mars 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Østkirkekongregasjonen for en periode av fem år.

Den 13. april 2013 opprettet den nyvalgte pave Frans en kommisjon på åtte kardinaler for å gi ham råd i styringen av den universelle Kirke. Dette ble tolket som det første skritt på veien mot den mye omtalte reformen av kurien. En av medlemmene var kardinal Reinhard Marx.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Marx stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Kilder: Annuario Pontificio, Miranda, de.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Kathpress, Vatican Information Service, uni-protokolle.de, welt.de, bistum-trier.de, erzbistum-muenchen.de - Kompilasjon og oversettelse: Per Einar Odden

Opprettet: 29. desember 2010

av Webmaster publisert 29.12.2010, sist endret 28.08.2022 - 13:45