Ny erkebiskop av München

Biskop Reinhard Marx

München (KI) - Pave Benedikt XVI utnevnte fredag den 30. november 2007 den nåværende biskopen av Trier, dr. Reinhard Marx (54), til ny erkebiskop av München und Freising. I dette embetet etterfølger han kardinal Friedrich Wetter, som fikk innvilget sin avskjedssøknad den 2. februar 2007, noen uker før han fylte 79 år. I vakansperioden har kardinal Wetter ledet erkebispedømmet som apostolisk administrator. Wetter hadde vært erkebiskop av München og Freising siden 1982, da han ble utnevnt til å etterfølge daværende kardinal Joseph Ratzinger.

Reinhard Marx ble født den 21. september 1953 i Geseke i Kreis Lippstadt i Westfalen i delstaten Nordrhein-Westfalen og erkebispedømmet Paderborn i Tyskland. Han studerte katolsk teologi på det teologiske fakultet i Paderborn og i Paris. og ble presteviet den 2. juni 1979 for erkebispedømmet Paderborn av byens erkebiskop, dr. Johannes Joachim Degenhardt (1974-2002), kardinal fra 2001. Fra 1981 til 1989 studerte han videre ved Ruhr-Universität Bochum (RUB) og Westfälischen Wilhelms-Universität i Münster. I 1988 tok han doktorgraden i teologi ved RUB.

Fra 1981 hadde han vært åndelig rektor for St.-Klemens-Kommende i Brackel i Dortmund, erkebispedømmet Paderborns sosialinstitutt. I 1989 ble han instituttets direktør. Den 21. juni 1993 utnevnte pave Johannes Paul II ham til pavelig æreskapellan med tittelen monsignore. Erkebiskop Degenhardt utnevnte ham i 1996 til ekstraordinær professor i kristen samfunnslære ved det teologiske fakultetet i Paderborn.

Han ble den 23. juli 1996 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til hjelpebiskop i Paderborn, 42 år gammel. Han ble bispeviet den 21. september 1996 (på sin 43-årsdag) i domkirken i Paderborn av erkebiskop Degenhardt. Som sitt motto valgte den nye biskopen Ubi spiritus domini ibi libertas («Hvor Herrens Ånd er, der er frihet») fra 2.Kor 3,17.

Erkebiskop Degenhardt utnevnte ham i 1997 til biskopsvikar for samfunn, kultur og vitenskap. I 1999 ble han formann for den tyske biskoppelige kommisjonen Iustitia et Pax (Rettferdighet og fred). I 2004 ble han gjenvalgt for fem nye år. Pave Johannes Paul II utnevnte ham den 20. desember 2001 til den 102. biskop av Trier. Med sine 48 år var han da Tysklands yngste stiftsbiskop, mens Trier er Tysklands eldste nåværende bispedømme.

Den gamle romerske byen Trier (fransk: Trèves) spiller en stor rolle i kristendommens tidlige historie. Byen er også fødested for en annen Marx, den kjente Karl Marx (1818-83), forfatter av Das Kapital og Det kommunistiske manifest. Det som forener de to, er at arbeid og kapital, rettferdighet og en sosial samfunnsording står i sentrum for deres arbeid. Men i motsetning til Karl Marx med hans teser om klassekamp og klassehat satser den kristne sosialetikeren Reinhard Marx på prinsippene i den katolske sosiallæren: personlig verdighet, solidaritet, subsidiaritet og nestekjærlighet.

Biskop Marx er sosialetiker har stadig uttalt seg om sosialpolitiske spørsmål og problemer som arbeidsløshet, globalisering av markedene og en etisk vurdering av aksjehandelen. Han har ingen «berøringsangst» overfor de politiske partiene og har stadig gått inn for at kristne tar ansvar på alle nivå i samfunnspolitikken. Han var en av medforfatterne av kirkenes felles Sozialwort som kom i 1997. Dokumentet understreker arbeidets forrang foran kapitalen, og selv om det også fremhever den enkeltes eget ansvar, ble det den gangen betraktet som en kritikk av sosialpolitikken til regjeringen Kohl, blant annet av Süddeutsche Zeitung. Samme dag som han ble utnevnt til biskop av Trier, gikk han offentlig ut mot tanken på at det finnes en «rettferdig krig». Vold kan være det siste middelet for å skape fred, men uansett er og blir det et onde.

Biskop Marx regnes som samtidsinteressert, debattglad og medievant, fremskrittsvennlig og økumenisk. I teologiske spørsmål regnes han som konservativ og ikke fjernt fra pave Benedikt. Høsten 2004 valgte den tyske bispekonferansen ham til formann for sin kommisjon for samfunnsmessige og sosiale spørsmål. I mars 2006 ble han valgt til bispekonferansens delegerte i kommisjonen for bispekonferanser i EU (COMECE). I 2006 etterfulgte han Anton Schlembach som storprior for det tyske stattholderi av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani). I 2003 mottok han Franz-Weißebach-Preis og i 2007 Peter-Altmeier-Medaille.

Biskop Marx regnes som en streng forkjemper for det romersk-katolske forbudet mot interkommunion, det vil si deltakelse av ikke-katolikker i katolsk kommunion. Derfor suspenderte han i 2003 etter de økumeniske Kirkedagene i Berlin den pensjonerte teologiprofessoren Gotthold Hasenhüttl fra embetet som prest, fordi Hasenhüttl under en økumenisk gudstjeneste under Kirkedagene uttrykkelig inviterte også protestanter til katolsk kommunion, til tross for at pave Johannes Paul II like før hadde gjentatt forbudet mot interkommunion. Suspensjonen ble stadfestet av Vatikanet i 2004. Marx' konsekvente motstand mot interkommunion førte også til at han indirekte kritiserte pave Benedikt XVI, som da han fortsatt var kardinal Ratzinger, ga den protestantiske grunnleggeren av det økumeniske fellesskapet Taizé, Frère Roger, kommunionen under pave Johannes Paul IIs begravelse. Biskop Marx sa den gangen at det hadde vært bedre om Frère Roger ikke hadde mottatt kommunionen.

Marx er den 73. etterfølgeren på bispestolen til den hellige Korbinian, som på 700-tallet forkynte den kristne tro i Altbayern. For første gang i erkebispedømmet München und Freisings 182-årige historie får det en overhyrde som ikke kommer fra Bayern eller som ikke tidligere har vært biskop i Bayern, som kardinal Wetter (tidligere biskop av Speyer). Han er i kraft av embetet også fremtidig formann for den bayerske bispekonferansen (Freisinger Bischofskonferenz), som omfatter erkebispedømmet München und Freising med suffraganene Regensburg, Passau og Augsburg og erkebispedømmet Bamberg med suffraganene Würzburg, Eichstätt og Speyer.

Biskop Marx har blitt betegnet som et «fremtidhåp» (Hoffnungsträger) i bispekollegiet. Embetet som erkebiskop av München er tradisjonelt forbundet med kardinalsverdighet, så det ventes at erkebiskop Marx kreeres til kardinal i neste konsistorium. Han nevnes også som favoritt til å overta som formann for den tyske bispekonferansen etter kardinal Karl Lehmann (f. 1936), som har hatt embetet siden 1987 og i 2005 ble gjenvalgt for en fjerde seksårsperiode.

Erkebispedømmet München und Freising er med mer enn 1,8 millioner katolikker det største av de syv bayerske bispedømmene og ved siden av Köln det betydeligste bispedømmet i Tyskland. Etter sekulariseringen i 1821 ble bispesetet flyttet til München og oppgradert til erkebispedømme. Siden Franziskus von Bettinger (1909-17) har erkebiskopene også vært kardinaler. Offisiell domkirke er Liebfrauendom i München, men av historiske grunner er Mariendom i Freising kon-katedral. I erkebispedømmet er det 662 sogn og 93 underområder. Antallet prester er knapt 1100. Bispedømmets skytshelgen er den hellige Korbinian.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (30. november 2007)

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 30.11.2007 - 22:22