STELLA Beniamino (1941– )

Kardinalbiskop, Den romerske kurie. Prefekt for Kleruskongregasjonen (2013– ).

Født: Beniamino Stella ble født den 18. august 1941 i Pieve di Soligo i provinsen Treviso og bispedømmet Vittorio Veneto i regionen Veneto i Nord-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 19. mars 1966 for bispedømmet Vittorio Veneto av dets biskop Albino Luciani (1958–1969), senere patriark av Venezia (1969–1978) og pave som Johannes Paul I (aug–sep 1978). Han gikk i 1970 i det pavelige diplomatis tjeneste og tjenestegjorde i Den dominikanske Republikk og i Zaire (nå Kongo), deretter var han en periode i Statssekretariatet i Vatikanet, så ble han sendt til Malta, deretter var han igjen i Statssekretariatet fra 1983 til 1987.

Biskop: Den 21. august 1987 ble han utnevnt av den salige pave Johannes Paul II til titularerkebiskop av Midila. Den 5. september 1987 ble han bispeviet i Peterskirken av pave Johannes Paul II, assistert av erkebiskop Eduardo Martínez Somalo (f. 1927), titularerkebiskop av Thagora og kardinal fra 1988, og Jean Pierre Marie Orchampt (f. 1923), biskop av Angers i Frankrike (1974–2000). Den 7. november 1987 ble han utnevnt til pro-nuntius i Den sentralafrikanske republikk (1987–1992) og apostolisk delegat i Tsjad (1987–1989), senere til pro-nuntius i Kongo (Brazzaville) (1988–1992) og pro-nuntius i Tsjad (1989–1992).

Den 15. desember 1992 ble han utnevnt til apostolisk nuntius på Kuba. I den egenskap forberedte han det historiske besøket fra pave Johannes Paul II på den kommuniststyrte øya i januar 1998. Den 11. februar ble erkebiskop Stella utnevnt til apostolisk nuntius i Colombia.

Den 13. oktober 2007 ble han utnevnt til president for Det pavelige diplomatakademiet (Pontificia Accademia Ecclesiastica), den prestisjefylte institusjonen som står for utdannelsen av de kommende diplomatene for Den hellige stol. Den 21. september 2013 ble han utnevnt av pave Frans til ny prefekt for Kleruskongregasjonen i Vatikanet etter kardinal Mauro Piacenza (69), som paven utnevnte til storpønitentiar.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble Stella nytt medlem av Utdanningskongregasjonen (30. nov) og Bispekongregasjonen (16. des).

Kardinal: Den 12. januar 2014 offentliggjorde pave Frans at han ville kreere erkebiskop Stella til kardinal i konsistoriet den 22. februar 2014. Han sto som nummer fire på listen over de nye kardinalene. Den 1. mai 2020 forfremmet pave Frans ham til rang av kardinalbiskop.

Neste konklave: Han fylte åtti år den 18. august 2021 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder: Annuario Pontificio, it.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 23. mai 1999

av Webmaster publisert 23.05.1999, sist endret 18.08.2021 - 00:10