Cisterciensernonner grunnlegger kloster


Pressemelding fra Trondheim Stift


En Cisterciensernonne gjorde i 1992-94 et forsøk på klostergrunnleggelse på Tautra. Av forskjellige grunner lyktes ikke dette prosjektet på det daværende tidspunkt. Det har i alle år vært arbeidet med å få videreført et prosjekt som kunne bli en klostergrunnleggelse i dette området.

I begynnelsen av januar 1998 mottok biskop Georg Müller besøk av cisterciensernonner fra Mississippi Abbey i USA. Nonnene ønsket å vurdere sammen med biskopen og ordfører Jens Hagerup, Frosta, muligheter for en klostergrunnleggelse i Trøndelag, nærmere bestemt i området Tautra/Frosta.

Biskopen ble 29. januar informert fra Mississippi Abbey i USA om at deres avgjørelse om klosteretablering var tatt med fordel for Norge og Trondheim katolske Stift. Etableringen vil mest sannsynlig finne sted på Frosta.

Mississippi Abbey ligger i Dubuque, Iowa, USA. Abbediet ble grunnlagt i 1964 og har i dag 30 nonner.

Cistercienserorden er en kontemplativ orden som ble grunnlagt i året 1098 i Cîteaux/Frankrike. Ordenen lever etter den hellige Benedikts klosterregel. Den var i middelalderen etablert flere steder i Norge: i Lyse ved Bergen og på Hovedøya ved Oslo. På Tautra ble et Cistercienserkloster grunnlagt i året 1207 (Monasterium sanctae Mariae de Tuta insula); det var i drift frem til reformasjonen.

Dermed reetableres i moderne tid en gammel orden i Trøndelag. Men mens det var Cisterciensermunker på Tautra i middelalderen, vil den nye grunnleggelsen bli foretatt av Cisterciensernonner.

Trondheim, den 31.1.1998
Georg Müller
Biskop


For eventuell henvendelse:

  • Biskop Georg Müller, Trondheim, telefon 73527705.
  • Ordfører Jens Hagerup, Frosta, telefon 74807100 (kontor), 74807286 (privat)
av Webmaster publisert 04.02.1998, sist endret 04.02.1998 - 11:09