Utviklingsministeren reiser til Indonesia og Øst-Timor

Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes reiser tirsdag 27/2 til Asia for samtaler med sentrale samarbeidspartnere i Indonesia og Øst-Timor. Besøket vil innledes i Jakarta

-Indonesia er inne i en brytningstid hvor det ferske demokratiet stadig blir satt på prøve. Mine møter vil fokusere på hvordan Norge og internasjonale organisasjoner kan bidra til at demokratiske tradisjoner slår rot i Indonesia, sier utviklingsministeren.

Under oppholdet vil hun underskrive en avtale om å videreføre miljøsamarbeidet mellom Norge og Indonesia som ble etablert i 1990. Utviklingsministeren vil også underskrive en avtale om et samarbeid mellom norske myndigheter, Det Norske Veritas og indonesiske myndigheter om å etablere en beredskapsorganisasjon mot forurensing fra oljeindustrien. -Norge har vært opptatt av å beskytte naturen mot negative konsekvenser av olje og gassproduksjon. Jeg synes det er spennende at Indonesia nå kan dra nytte av våre erfaringer på dette området, sier utviklingsministeren.

-Besøket til Øst-Timor bidrar til å understreke at vi har et langsiktig perspektiv for vårt engasjement, sier utviklingsministeren. Norge har hatt et bistandsengasjement i Øst-Timor siden biskop Belo og Jose Ramos-Horta ble tildelt Nobels Fredspris i 1996.

Gjennom kontakten med biskop Belo ble Norge oppfordret til å innlede et samarbeid med det katolske hjelpeapparatet på Øst-Timor via den norsk søsterorganisasjonen Caritas Norge. Samarbeidet med Caritas har vært svært verdifullt, spesielt etter 1999- krisen hvor organisasjonen raskt kom igang igjen med sine helse og utdanningsprosjekter i kraft av sin ekspertise om lokale forhold. -Jeg gleder meg til å kunne åpne en norskfinansiert tuberkuloseklinikk under oppholdet på Øst-Timor, sier utviklingsministeren.

Øst-Timor operasjonen er unik i FNs historie på grunn av det omfattende mandat som er gitt til FNs overgangsadministrasjon. -Det skal bli interessant å se hvordan samarbeidet mellom FN-organisasjonene fungerer i felt og hvorvidt man har lykkes i å integrere øst-timoresere i utviklingen mot selvstendighet. Dette er viktige spørsmål for oss både som partner på utviklingsområdet og som medlem av FNs sikkerhetsråd, sier Anne Kristin Sydnes.

Pressemelding fra Utenriksdepartementet
27. februar 2001