Pater Olav Müller SS.CC. fyller 80 år i dag

Pater Olav Müller, SS.CC.

Picpuspater Olav Müller fylte søndag den 18. april 80 år. Han er bosatt i Kristiansand, men tilbringer dagen på fjellet i Sør-Trøndelag.

Han ble født i Trondheim i 1924, døpt i Den norske kirke under navnet Dagfinn. Under den annen verdenskrig flyktet han til Sverige der han gikk inn i de norske politistyrker som mot slutten av krigen ble satt inn i Finnmark. Under Sverige-oppholdet konverterte han til den katolske tro. Han ble opptatt i Kirken den 31. desember 1944 i dominikanernes daværende menighet Marie Bebådelse i Stockholm, av pater Gabriel Marie Vanneufville, O.P. Denne franske dominikaneren var tilknyttet dominikanerkommuniteten i Oslo, men var selv krigsflyktning i Sverige.

Etter krigen fikk Dagfinn Müller supplerende undervisning av prefekt Antonius Deutsch SS.CC. i Trondheim, og besluttet seg for å tre inn i picpusordenen (SS.CC.). Han fikk ordensnavnet Olav og ble utdannet ved kongregasjonens tyske ordenssete i Simpelveld (aom faktisk ligger i Nederland), og avla de første løfter den 7. oktober 1949. Subdiakonatsvigsel fulgte den 2. august 1953 ved biskop Johannes Rüth SS.CC., og senere diakonatsvigsel i Simpelveld den 5. september 1953 ved biskop Josephus Hubertus Guglielmus Lemmens av Roermond i Nederland. Prestevielsen fant sted i Trondheim den 5. september 1954 ved biskop Rüth. Han fullførte de teologiske studier i Simpelveld i Nederland våren 1955.

Deretter var han kapellan i Burgbrohl og i Nieder-Oberweiler i Rhinlandet i Vest-Tyskland fra september 1955 til mars 1957.

Han ble beordret til Norge av kongregasjonens generalsuperior Johannes d'Elbe den 13. april 1957, og ankom Trondheim den 1. april 1957. Der virket han som kapellan ved St. Olav menighet til den 1. mai 1965, da han ble sogneprest i samme menighet.

Fra mai 1967 virket han først som sogneprest i Vår Frue i Ålesund, og siden som sogneprest i St. Eystein i Kristiansund, før han i juni 1968 igjen ble sogneprest i Trondheim. Der virket han frem til 1. september 1987, da han ble innsatt som sogneprest i St. Laurentius i Drammen i Oslo katolske bispedømme.

I juni 1988 ble han kalt tilbake til prelaturet Midt-Norge, der det hadde vært skifte av apostolisk administrator, og sendt til Kristiansund N som sogneprest. Der virket han til sin pensjonering den 1. juni 1998. Inntil februar 2003 bodde han i picpusenes leilighet i Trondheim, og etter det har han vært knyttet til picpusenes kommunitet i Kristiansand S.

Pater Olav har alltid hatt ry på seg som en fremragende sjelesorger, pedagog med godt lag med barn og ungdom, retrettleder, foredragsholder og teolog, og er etterspurt også nå i alle disse henseender. Han har opptatt mange i den katolske kirkes fulle fellesskap, og har også god innlevelse og kontakt med innflyttede katolikker fra de forskjelligste kulturer og bakgrunner. I de senere år har han også vært en viktig bidragsyter til www.katolsk.no med fordypningsartikler om en rekke teologiske og historiske emner.

Pater Olav er et friluftsmenneske, og selve 80-årsdagen begås med en fjelltur i Trøndelag "blant troll og hulder".

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. april 2004

av Webmaster publisert 18.04.2004, sist endret 18.04.2004 - 16:52