Preste- og diakonvigsler i Oslo katolske bispedømme 2006

Ragnar Leer Salvesen Fredrik Hansen

Ragnar Leer Salvesen prestevies lørdag 24. juni kl. 12.00 i St. Olav domkirke i Oslo. Det blir påfølgende mottakelse.

Fredrik Hansen ordineres til diakon lørdag 1. juli kl. 12.30 i St. Olav domkirke i Oslo. Det blir påfølgende mottakelse for Fredrik i Mariagården, Akersveien 16.

Begge ordinasjonene vil bli foretatt av biskop Bernt Eidsvig.

Oslo katolske bispedømme har nå syv prestekandidater, og er med tanke på rekrutteringen til prestetjenesten langt bedre stilt enn de fleste land i vår del av verden.

I tillegg til de syv prestekandidatene for bispedømmet er det også tre ordenskandidater; én hos fransiskanerne og to hos dominikanerne.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. januar 2006)

av Webmaster publisert 27.01.2006, sist endret 27.01.2006 - 13:49