Prester bedt om å donere en månedslønn

 Se også:

Biskopen av San Diego, Robert H. Brom, har bedt sine prester om å donere en månedslønn for å hjelpe bispedømmet med å betale forliket på millioner av dollar som er inngått med ofrene for geistliges overgrep. I et brev til prestene den 2. oktober ber også biskop Brom menighetsprestene om å oppfordre de troende til å gi donasjoner. I slutten av oktober vil det også bli sendt ut brev på flere språk om innsamlingsaksjon til formålet.

Det var den 7. september at bispedømmene San Diego og San Bernardino, som ble skilt i 1978, inngikk en avtale om å betale erstatning på 198,1 millioner dollar til de 144 ofrene for geistliges seksuelle misbruk i perioden 1938 til 1993. Bispedømmet San Diego uttalte etter forliket at det "overgår tilgjengelige ressurser og at det vil resultere i noen skadelige konsekvenser for Kirkens misjon i bispedømmet i mange år fremover."

Brevet til prestene den 2. oktober forteller at bispedømmets konsultorkollegium har vedtatt å "oppfordre alle i bispedømmet San Diego til å bidra med en betydelig donasjon som (1) kan hjelpe til med å dekke utgiftene i forbindelse med å gi en medfølende håndsrekning til våre brødre og søstre som led under seksuelt misbruk fra folk i Kirkens familie og (2) kan hjelpe oss til å fortsette de mange andre ansvar vi har som også er en del av vår misjon."

CNS - Catholic News Service (12. oktober 2007)

av Webmaster publisert 12.10.2007, sist endret 12.10.2007 - 13:42