Utnevnelser til nyopprettet IT-utvalg

Oslo katolske bispedømme har opprettet et IT-utvalg som skal ha ansvar for det tekniske og strategiske rundt drift av bispedømmets tele- og datanettverk samt -utstyr. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. har fra 1. desember 2007 utnevnt de følgende til medlemmer av IT-utvalget, for en periode på fire år:

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. desember 2007)

av Webmaster publisert 21.12.2007, sist endret 21.12.2007 - 11:11