P. Ragnar Leer Salvesen utnevnt til sogneadministrator på Hamar

Etter å ha hørt konsultorkollegiet meddeler jeg at p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. løses fra sin stilling som sogneadministrator på Hamar med virkning fra 1. februar 2009.

Etter å ha hørt konsultorkollegiet meddeler jeg at p. Ragnar Leer Salvesen løses fra sin stilling som kapellan i St. Olav menighet i Oslo fra 1. februar 2009.

Etter å ha hørt konsultorkollegiet meddeler jeg at p. Ragnar Leer Salvesen utnevnes til sogneadministrator i St. Torfinn menighet på Hamar, med virkning fra 1. februar 2009.

+ Bernt Eidsvig

Biskop av Oslo

16. desember 2008

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. desember 2008)

av Webmaster publisert 16.12.2008, sist endret 16.12.2008 - 14:48