Dom Lukas Lorf-Wollesen utnevnt til spiritual ved St. Eystein presteseminar

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har fra 1. november 2008 utnevnt Dom Lukas Lorf-Wollesen Can.Reg. til spiritual ved St. Eystein presteseminar.

Utnevnelsen gjelder for en periode på tre år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. februar 2009)

av Webmaster publisert 02.02.2009, sist endret 02.02.2009 - 12:06