PRESSEMELDING: Biskop Eidsvig om abortsaken i Brasil

Biskop Bernt Eidsvig

PRESSEMELDING FRA OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

10. MARS 2009

Norske og internasjonale medier har de siste dager rapportert om den tragiske saken i Brasil, hvor en ni år gammel jente har tatt abort etter å ha blitt gravid ved en horribel voldtekt utført av sin egen stefar. Den katolske kirke i Brasil har fått sterk kritikk i mediene etter meldingene om at jentas familie og legene som utførte aborten, er blitt ekskommunisert. Erkebiskop Jose Cardoso Sobrinho har fordømt aborten, og uttaler at selv om saken er trist, er det virkelige problemet at de ufødte barna er to uskyldige personer med rett til å leve. Enkelte medier har også meldt at jenta selv er blitt ekskommunisert som følge av aborten. Dette stemmer ikke.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo ønsker i denne anledning å meddele:

"Den katolske kirke i Norge har ikke førstehåndskunnskap om denne tragiske saken, men forutsatt at opplysningene som har fremkommet i media er sanne, kan jeg ikke forstå at dette er en handling som medfører automatisk ekskommunikasjon. Her må det være snakk om nødverge, da legene slår fast at den svært unge moren ikke ville kunne bære frem tvillingene. Et sentralt prinsipp i moralteologien er at enhver har rett til å forsvare sitt eget liv."

"Det er sant at Den katolske kirke lærer at de som gjennomfører eller bidrar til en abort blir automatisk ekskommunisert (ekskommunisert latæ sententiæ). Grunnen til dette er at Kirken vil beskytte det absolutt svakeste og mest forsvarsløse medlem av den menneskelige familie, nemlig det ufødte barn. Derfor anser alltid Kirken abort som et onde, og som prest og biskop vil jeg aldri kunne sanksjonere en abort. I dette ekstreme tilfellet må Kirken imidlertid først og fremst se sitt pastorale ansvar for den voldtatte piken og hennes fortvilede mor, som trenger trøst og lindring. Kirken må ikke utelukke seg selv fra muligheten til å gi dette. I tillegg har jeg svært vanskelig for å se at moren moralsk sett kan klandres for å ha fulgt legenes råd. Noen ganger stiller livet oss i situasjoner hvor man må velge mellom to onder. I slike uløselige dilemmaer må man forsøke å velge det minste. I denne fortvilede saken vil man ikke kunne komme frem til gode løsninger hvor ingen blir skadelidende."

"Det stemmer som mediene melder at overgriperen, som bærer den egentlige skylden her, ikke er ekskommunisert. Det er riktig at han ikke ved sine groteske handlinger har pådratt seg den juridiske straffen ekskommunikasjon, men det betyr ikke at han ikke har pådratt seg en kirkelig straff. Alle som begår slike alvorlige synder stiller seg selv utenfor det kirkelige sakramentale fellesskap. Denne straffen vedvarer til overgriperen eventuelt viser oppriktig anger for sine synder, er villig til å gjøre opp for seg, og oppsøker Kirken for forsoning gjennom skriftemålets sakrament. Det at enkelte synder er forbundet med direkte ekskommunikasjon, betyr ikke at de nødvendigvis er mer alvorlige enn andre. Misbruk av barn er en av de aller verste forbrytelser som tenkes kan, og en handling Kirken sterkt fordømmer. Selv er jeg ikke i tvil om hvor skylden ligger i denne sak, den ligger hos overgriper."


Les mer om Den katolske kirke og abort i:

 - Den katolske kirkes katekisme (paragraf 2270-2275)

 - Hyrdebrevet "Vern om livet" fra de nordiske, katolske biskoper

 - Encyklikaen "Livets Evangelium" av Johannes Paul II

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. mars 2009)

av Webmaster publisert 10.03.2009, sist endret 10.03.2009 - 22:07