Klart for syv nye hellige og mange nye salige

Vatikanet, 19.12.2011 (KI/VIS/KAP) – Mandag den 19. desember 2011 mottok pave Benedikt XVI Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt 23 nye dekreter:

Det er godkjent mirakler på forbønn av syv salige, noe som åpner veien for deres helligkåring neste år. Det gjelder:

 • Den salige Johannes Baptist Piamarta (1841-1913), italiensk prest og grunnlegger av kongregasjonene «Den hellige Familie av Nasaret» (Congregatio Sacrae Familiae a Nazareth – FN) og «Herrens ydmyke tjenerinner» (Umili Serve del Signore). Saligkåret den 12. oktober 1997 av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005).
 • Den salige Jacques Berthieu (1838-1896), fransk martyr og prest SJ. Saligkåret den 17. oktober 1965 av pave Paul VI (1963-78).
 • Den salige Maria Sallés y Barangueras (1848-1911), spansk grunnlegger av kongregasjonen «Misjonssøstre av Den uplettede unnfangelse for undervisning» (Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza – RCM). Saligkåret den 15. mars 1998 av pave Johannes Paul II.
 • Den salige Marianne Cope (1838-1918), tysk ordenssøster fra «Søstrene av St. Frans» (Sisters of the Third Order of St. Francis – OSF) i Syracuse i USA. Saligkåret den 14. mai 2005 av pave Benedikt XVI.
 • Den salige Kateri Tekákwitha (1656-1680), amerikansk (indiansk, USA) legkvinne. Saligkåret den 22. juni 1980 av pave Johannes Paul II i Roma som den første nordamerikanske indianer.
 • Den salige Peter Calungsod (1654-1672), filippinsk legkateket og martyr. Saligkåret den 5. mars 2000 av pave Johannes Paul II sammen med 43 andre martyrer fra tre kontinenter – de første saligkåringene i Det hellige år 2000.
 • Den salige Anna Schäffer (1882-1925), tysk legkvinne. Saligkåret den 7. mars 1999 av pave Johannes Paul II.

Det er godkjent mirakler på forbønn av fem ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

 • Den ærverdige Ludvig Brisson (fr: Louis) (1817-1908), fransk prest og grunnlegger av kongregasjonen «Oblatfedre av St. Frans av Sales» (Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii – OSFS). Ærverdig den 19. desember 2009.
 • Den ærverdige Aloisius Novarese (it: Luigi) (1914-84), italiensk sekularprest og monsignore, grunnlegger av «Stille arbeidere av korset» (Silenziosi Operai della Croce – SOdC) og «De lidendes apostolat» (Centro Volontari della Sofferenza – CVS). Ærverdig den 27. mars 2010.
 • Den ærverdige Gjertrud Prosperi (1799-1847) (ordensnavn Maria Louise), italiensk benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og abbedisse i klosteret i Trevi. Ærverdig den 1. juli 2010.
 • Den ærverdige Maria Louise Elisabeth de Lamoignon de Champlatreux (fr: Marie-Louise) (ordensnavn: Moder St. Louis; fr: Mère Saint-Louis) (1763-1825), fransk grunnlegger av kongregasjonen «Barmhjertige søstre av St. Ludvig» (Soeurs de la Charité de Saint-Louis – SCSL). Ærverdig den 16. januar 1986.
 • Den ærverdige Maria Angelica Perez (ordensnavn Maria Crescencia) (1897-1932), argentinsk ordenssøster fra kongregasjonen «Døtre av den helligste Maria av Orto» eller Figlie di Maria Santissima dell’Orto (Congregatio Filiarum Mariae Sanctissimae ab Horto – FMH), som også kalles Gianelline etter grunnleggeren, den hellige Antonius Maria Gianelli (1789-1846). Ærverdig den 22. juni 2004.

Fire dekreter anerkjenner martyriet til i alt 68 personer som er drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som kan lede til snarlig saligkåring:

 • Guds tjener Nikolas Rusca (1563-1618), sveitsisk sekularprest, drept av protestanter av hat til troen.
 • 23 Guds tjenere: Antonius Sola Garriga (ordensnavn Luis Orencio) og tyve ledsagere fra instituttet «Brødre av de kristne skoler» eller Hermanos de las Escuelas Cristianas (Institutum Fratrum Scholarum Christianorum – FSC), også kjent som De la Salle-brødrene; Antonius Mateo Salamero, sekularprest, og Josef Gorostazu Labayen, legmann, alle drept av hat til troen i Spania i 1936
 • 25 Guds tjenere: Albert Maria Marco y Aleman og åtte ledsagere fra de tradisjonelle (ureformerte) karmelittene (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm), og Augustin Maria Garcia Tribaldos og femten ledsagere fra instituttet «Brødre av de kristne skoler»; alle drept av hat til troen i Spania mellom 1936 og 1937.
 • 19 Guds tjenere: Marianus Alcala Perez og atten ledsagere fra mercedarierordenen eller «Mercedarierordenen for Frikjøping av fanger» (Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum – OdeM), alle drept av hat til troen i Spania mellom 1936 og 1937.

I tillegg har syv personer fått sine heroiske dyder anerkjent og dermed fått tittelen Venerabilis(«Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres:

 • Guds tjener Donatus Giannotti (1828-1914), italiensk sekularprest og grunnlegger av kongregasjonen «Tjenerinner av Den uplettede unnfangelse» (Ancelle dell’Immacolata – AIM).
 • Guds tjener Henrik Grialou (Marie-Eugene av Jesusbarnet) (1894-1967), fransk ordensprest fra de uskodde karmelittene (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD) og grunnlegger av instituttet «Vår Frue av Livet» (Notre-Dame de Vie).
 • Guds tjenerinne Elisabeth Eppinger (ordensnavn: Alphonse-Marie) (1814-67), fransk grunnlegger av kongregasjonen «Søstre av den helligste Frelser» (Soeurs du Très-Saint-Sauveur).
 • Guds tjenerinne Margareta Lucia Szewczyk (1828-1905), polsk grunnlegger av kongregasjonen «Døtre av Guds smertefulle mor» eller Serafiske søstre (Zgromadzenie Córek Matki Bozej Bolesnej – CMBB) (Siostry Serafitki).
 • Guds tjenerinne Assunta Marchetti (1871-1948), italiensk medgrunnlegger av «Misjonssøstre av St. Karl» (Suore Missionarie di San Carlo Borromeo – MSCS) eller Scalabriniane per i Migranti.
 • Guds tjenerinne Maria Julitta Ritz (født Teresa Eleonora) (1882-1966), tysk ordenssøster fra kongregasjonen «Søstre av den hellige Frelser» eller Schwestern des Erlösers (Congregatio Sororum an Sancto Redemptore – CSR).
 • Guds tjenerinne Maria Anna Amico Roxas (1883-1947), italiensk legkvinne og grunnlegger av «St. Ursulas selskap» (Compagnia di Sant’Orsola) eller Istituto Secolare di Sant’Angela Merici.

Vatican Information Service / Kathpress / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)