Vatikanet styrker kontrollen over Caritas' virke

Det skapte kontroverser da Vatikanet i 2011 gikk til det uvanlige skritt å blokkere gjenvalget av generalsekretæren i Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight.

CaritasSignalene fra Roma var ikke til å misforstå: Caritas skal gjennom en intern reform med den hensikt å styrke dets katolske identitet. Generalforsamlingen i Caritas valgte da franske Michel Roy som Knights etterfølger.

Det er det pavelige rådet Cor Unum som formelt fører tilsyn med organisasjonen. Revisjon av statuttene og intern reform var en av det pavelige råds planer for det internasjonale nettverket, bestående av 165 selvstendige Caritas-organisasjoner fra hele verden.

LES OGSÅ: Caritas' leder får ikke stille til gjenvalg 

Nye statutter. Vatikanet har nå godkjent nye statutter, som blant annet understreker Caritas Internationalis' status som en juridisk entitet i Kirken. Her følger noen av punktene som ble offentliggjort i forrige uke av statssekretariatet:

  • Alle formelle uttalelser fra Caritas "med doktrinær eller moralsk karakter" skal formelt godkjennes av Cor Unum
  • Det pavelige rådet skal føre tilsyn med, og godkjenne alle avtaler som inngås mellom Caritas og andre veldedige organisasjoner
  • Representanter fra Caritas må opplyse statssekretariatet om all korrespondanse med statlige myndigheter og diplomatiske representanter. Vatikanet har tidligere uttrykt bekymring for at Caritas utgir seg for å snakke på vegne av Vatikanet, som et slags "parallelt vatikandiplomati"
  • Toppledelsen i Caritas må underskrive en lojalitetsed overfor presidenten i Cor Unum – kardinal Robert Sarah av Guinea
  • Cor Unum skal føre tilsyn med, og godkjenne diverse økonomiske forhold som lønn, kontraktsinngåelser, budsjettrevisjon m.m

Glede og håp. Presidenten i Caritas Internationalis, kardinal Oscar Rodriguez, var svært positiv da han mottok de nye statuttene under et møte i Vatikanet 2. mai, og fremhevet at de nye reglene bidrar til å modernisere hjelpeorganisasjonens arbeid.

– Dette er en dag med glede og håp for Caritas Internationalis. Våre nye statutter og regler vil modernisere vårt arbeide med å tilby humanitær assistanse og utviklingsarbeid i de fattiges tjeneste. De gir oss et rammeverk til å utføre dette som en del av Kirkens misjon, sa kardinalen.

Styrker samarbeidet. Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg, er i likhet med Rodriguez positiv til utviklingen, og mener at de nye statuttene bidrar til å styrke samarbeidet og koordineringen med Vatikanet.

– Det vil effektivisere arbeidet til Caritas Internationalis som har en koordinerende-, animerende- og representerende rolle for de nasjonale medlemsorganisasjonene, samt at de nasjonale Caritas organisasjonene beholder sin autonomi for å tilpasse sin virksomhet til lokale behov og utfordringer, sier Skretteberg til katolsk.no.

 – De nasjonale Caritas-organisasjonene, inkludert Caritas Norge, arbeider som Kirkens sosiale arm på bakgrunn av mandatet som er gitt dem av landets bispekonferanse. Et nært samarbeid med Kirkens medlemmer og strukturer er derfor nødvendig og naturlig og preger Caritas sin identitet som en trosbasert hjelpeorganisasjon.

– Caritas Norge er i en utviklingsprosess hvor vi blant annet styrker samarbeidet med de katolske menighetene, katolske nasjonale grupper i Norge, de katolske skolene og Norges Unge Katolikker, med flere, avslutter hun.