Jessheim: St. Gudmund skal få kirke

Denne teksten stod opprinnelig på trykk i i St. Olav nr. 3/2014

Jessheim modell av kirkenSt. Gudmund menighet på Jessheim er den eneste katolske menigheten i Norge uten kirke. Det skal det snart bli en råd med.

Av Heidi H. Øyma

Modell laget av  Hoang Vu

P.t. holder menigheten hus i foreløpige paviljonger (”kirke på hjul”), men leiekontrakten med kommunen for tomten disse står på, utløper i februar 2016. Derfor er det ekstra viktig å få på plass en permanent løsning. Menigheten, som også omfatter området ved Gardermoen flyplass, ligger i en region med høy befolkningsøkning, et område som byr på mange jobbmuligheter. Den demografiske utviklingen i St. Gudmund tilsvarer dette. Per 15. mai i år sognet 4244 katolikker til menigheten. Da den flyttet inn i sin mobile løsning for drøyt tre år siden, hadde medlemstallet nettopp passert 1900.

Oslo katolske bispedømmes eiendomssjef Hai-Nam Vy, som selv bor på Jessheim, har gitt St. Olav innblikk i et prosjekt som både er kommet langt og er svært godt gjennomtenkt.

Tomten ligger i Kverndalen, ca 1,5 km vest for Jessheim sentrum. Det foreløpige menighetsanlegget står et annet sted, noe som betyr at det kan være i bruk under byggetiden.

Prosjektet omfatter tre presteleiligheter med to gjesterom med egne bad. Det blir kapell i loftsetasjen i boligdelen av komplekset.

Menighetslokaler inkluderer menighetssal med kjøkken, fem katekeserom, to møterom, tre kontoret, ett samtalerom og åtte toaletter. Det blir handicaptoalett på hver etasje. Anlegget tilfredsstiller selvfølgelig kravene til universell utforming på alle måter. Menighetssalen kan deles i to med lydisolerte foldedører slik at ulike aktiviteter kan pågå samtidig. Dette gir også bedre muligheter for utleie med tilhørende inntekter.

Se tegninger her (copyright SPISS arkitekt): situasjonsplan; plan underetasje; lengdeprofil A og B; lengdeprofil C og plan med profilanvisning; plan 1. etasje; plan 2. etasje galleri; plan loft; plan tak.

Kirken

St. Svithun kirke i Stavanger er referanseobjekt for St. Gudmund. Dette innebærer at St. Gudmund vil minne om St. Svithun, men den blir ingen blåkopi av storebroren i vest.

Kirkerommet har 300 sitteplasser i skipet pluss 25 plasser på benker langs veggene. Disse benkene har den snedige sideeffekten at de kamuflerer utløpet for den vannbårne varmen i kirken. Når det er behov for det, vil menigheten også kunne bruke 80 sitteplasser på galleriet sammen med kirkekoret. Kirken omfatter også et ”gråterom” med høyttalere og glassvegg som sikrer full sikt mot alteret. Det blir et lite blomstersakristi og et rommelig hovedsakristi på 30 m2 med toalett.

Utvendig blir kirken dekket med upusset, gråhvit tegl. Innvendig blir det pusset betong, men med en del treverk som gir rommet et varmt preg. Prosjektet prioriterer i det hele tatt god og varm belysning, og det jobbes også mye med akustikk. Gulvet blir i natursten, etter konsultasjon med menigheten. Taket får mørke taksten.

Anlegget får 80 parkeringsplasser, med to handicapplasser. De skal ligge i en allé opp mot kirken (ikke slik men ser på modellen). Alleen opp mot det tekniske hovedbygget på NTNU i Trondheim har vært inspirasjonskilden her. Det er generelt tilrettelagt for effektiv drift, vedlikehold og renhold.

Menigheten planlegger også en mariahage mellom de to fløyene i anlegget.

Kirken er orientert øst-vest med koret mot øst. Kirkerommet vil få både morgen- og kveldssol. Hai-Nam Vy mener det vakreste synet vil møte dem som går i 8-messen om morgenen og får oppleve solen fra vinduet over koret.

Takk

Hai-Nam trekker frem at mye av æren for at prosjektet er kommet så langt, tilhører arkitekt Terje Andersen som har vært en uunnværlig hjelp for henne og byggekomiteen. En annen viktig støtte har vært Jan Berge.

Hai-Nam avslutter med å understreke at menigheten er takknemlig for ekstern hjelp. St. Gudmund har fått seks glassmalerier, som vil bidra til varmt lys i kirkerommet. Disse er en gave fra Trondheim stift ved biskopen og stod opprinnelig på St. Elisabeth hospital i Trondheim. Kanskje kan denne typen gjenbruk inspirere også andre?

– Dessuten har Akersveiens vaktmester Francis Subramaniam lovet at bispedømmets håndverkerteam skal hjelpe til med å legge parketten for oss. Da sparer vi ikke lite, smiler Hai-Nam.

Prosjektfakta og fremdriftsplan

Terje Andersen har utarbeidet forprosjektet i samarbeid med Hai Nam Vy og menighetens byggekomité. Forprosjektet baserer seg på menighetens forarbeid. Disse tegningene ligger nå hos SPISS-arkitekt for videre revidering. SPISS er ansvarlig søker for rammetillatelse og igangsettingstillatelse og prosjekterende i forhold til offentlige myndigheter. Utførelsen ligger hos PK-entreprenør. Siden menigheten har gjort mye forprosjektering selv, er arkitektutgiftene lave.

Prosjektledelse og byggeledelse ligger hos Oslo katolske bispedømmes eiendomsavdeling.

I mai innvilget Ullensaker kommune dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene slik at kirken kan ha et 25 meter høyt tårn. En nødvendig dispensasjon for å kunne bygge tre presteleiligheter ble også innvilget. Dermed ligger veien åpen for videre fremdrift.

Når dette leses, er nabovarsel sendt ut og søknad om rammetillatelse for prosjektet levert kommunen. Hvis behandlingen av søknaden går raskt, er det realistisk å kunne begynne gravearbeidene i slutten av august.

Byggetid er estimert til 18 måneder. Ferdigstillingsdago er innen utgangen av mars 2016.

Finansiering

Prosjektkostnadene er estimert til 50 millioner. Tomten er nedbetalt. Menigheten har 1,1 millioner i oppspart overskudd fra 2013 og regner med å ha 1 million i årlig driftsoverskudd fremover. For å klare prosjektet har menigheten ulike innsamlingstiltak. Det vil også bli søkt om støtte fra tyske katolske velgjørere og fra bispedømmets byggefond. All støtte er kjærkommen!

Sogneprest Andreas Rupprecht SM håper at flest mulig vil gi via avtalegiro. Den som ønsker å støtte prosjektet, kan henvende seg til ham på Jessheim@katolsk.no/95 17 17 89.