Jessheim

Menigheten ble opprettet 2. desember 2007, 1. søndag i advent, og omfatter de seks kommunene på Øvre Romerike: Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. 2.056 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området.

Menigheten har et eget nettsted: www.sanktGudmund.com

E-post Jessheim(at)katolsk(dot)no

St. Gudmund menighet

Holenbrauta 7, 2067 Jessheim Adresse Postboks 412, 2051 Jessheim Telefon 67 495 780 Bankkonto 1503.02.82946 (menighet), 1201.83.70512 (byggekonto);  organisasjonsnummer: 991 954 953
Messetider

Sogneprest:
P. Tan Peter Duc Do (fra 1. september 2016)
Kapellan:
P. Waldemar Bożek (fra 1. september 2017)
Diakon:
Nguyen Thanh Huu (fra 6. januar 2018)
Menighetssekretær:
Carmel Cardente Lund (60% stilling, fra 4. januar 2017)
Kontortid: Tirsdag–torsdag 08.30–16.30
Barne- og Ungdomskontakt / Kontormedarbeider:
Sandra Kim Eldevik (20%, fra 27. september)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 23. desember 2011, gjenutnevnt fra 23. desember 2014)
Joel Asprion, Aneta Hermansen, Maria Teresa Mutuc Strømmen, Ta Hoang Vy 
Thanh Huu Nguyen (utnevnt 2015)
Menighetsråd (fra 12. juni 2016):
Formann: Sogneprest
Leder: Greta Karine Braathen
Nestleder:  
Medlemmer: Rani Arulgnanamalar, Justyna Brzykca, Maria Bys, Rosemarie Ruiz Celeste, Canh Minh Ha, Hiep Thanh Nguyen, Quang Van Nguyen og Barbara Pudzik
Pastoralrådsrepresentant:
Se egen oversikt.
Regnskapsfører:
Feliciana Husby
Øvrige prester i sognet:

Legordener 

Legmaristene

av Webmaster publisert 22.11.2010, sist endret 27.01.2018 - 20:46