Jachimowicz til Høyesterett

 

67338932-3df3-449c-ab4e-a066762c9ebe.jpg

VANT I LAGMANNSRETTEN:  Saken Sauherad Kommune mot Katarzyna Jachimowicz skal behandles i Høyesterett. Her advokat Håkon Bleken sammen med Katarzyna Jachimowicz i Agder lagmannsrett. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard, Norge IDAG.

 

Høyesteretts ankeutvalg skriver på sine nettsider at ankesaken mellom Sauherad kommune og den katolske legen Katarzyna Jachimowicz, skal tas opp til behandling av landets øverste domstol.

 

Sauherad kommune og Katarzyna Jachimowicz har begge anket Agder lagmannsretts dom fra 24. november 2017. I ankeutvalgets beslutning heter det at "Utvalget beslutter samtidig at forhandlingene for Høyesterett begrenses slik at det foreløpig ikke forhandles om erstatningsutmåling, jf. tvisteloven § 30-14 tredje ledd."  

Hva er deres reaksjon på ankeutvalgets beslutning?

– Vi forventet at Høyesterett ville tillate kommunens anke fremmet ettersom avgjørelsen har betydning utenfor denne saken og er av prinsipiell karakter. Et litt underordnet spørsmål er om det offentlige er erstatningsansvarlig for denne typen brudd på menneskerettighetene. Lagmannsretten besvarte dette med et nei, noe vi er uenige i. Også dette er et viktig prinsipielt spørsmål som vi er glad for at Høyesterett tar opp til vurdering, sier Katarzyna Jachimowicz' advokat Håkon Bleken til katolsk.no.

Dersom Jachimowicz får medhold i at det er grunnlag for erstatning, må lagmannsrettens avgjørelse oppheves helt eller delvis og behandles på nytt av lagmannsretten, melder ankeutvalget i beslutningsbrevet fra 13. mars 2018.

Når vil saken komme opp og når forventer dere en avgjørelse i Høyesterett?

– Vi regner med en avgjørelse rett før eller rett over sommerferien, sier Bleken.

 

Sagt opp av kommunen

Jachimowicz var fastlege i Sauherad, men ble sagt opp da hun av samvittighetsgrunner nektet å sette inn kobberspiral på kvinnelige pasienter. Hun tapte saken i Aust-Telemark tingrett, men vant etter anke i Agder lagmannsrett. Formannskapet i Sauherad vedtok torsdag 30. november 2017 at kommunen skulle anke saken. Bare KrFs formannskapsmedlem  stemte mot. 

 

Les mer om saken