Livsvernseminaret 2018: Familien er livets helligdom

 

Livsvern1.jpg

FEM AV SEKS: Generalsekretær Morten Dahle Stærk (f.v.), trisomibarn-mødrene Åsta Årøen, Siri Fuglem Berg, Anna Solberg samt  samvittighetsfrihetsforkjemper og lege Katarzyna Jachimowicz var fem av seks foredragsholdere under årets Livsvernseminar. p. Hallvard Hole mangler på bildet. 

 

– I år valgte vi temaet «Familien – Livets Helligdom», fordi vi mener det er viktigere enn noensinne å forstå hvilket sterkt vern om livet kjærlighetsfellesskapet mor, far og barn naturlig utgjør. Der familier er tuftet på uselvisk kjærlighet, vil et nytt menneskeliv ønskes velkommen og tas vare på gjennom hele livet, i det gjensidige samspillet mellom generasjonene, sa Maria Fongen i OKBs fagavdeling (tidligere Pastoralavdelingen).

 

Tekst og foto: Marta Tomczyk-Maryon
 

Det er tredje gang Livsvernseminaret blir arrangert. Fire foredrag og livlig diskusjon illustrerte at årets tema både er viktig og aktuelt. Seminaret viste oss også at det finnes mennesker og organisasjoner i Norge som engasjerer seg nettopp i kampen for vern om livet.

Seminarets seks foredragsholdere representerte ulike yrker og livserfaringer. Dette mangfoldet lot oss se på spørsmålet om beskyttelse av liv og familie fra ulike perspektiver, et viktig bidrag til å gjøre en lang seminardag spennende og interessant.

Deltagerne ble ønsket velkommen av Maria Fongen, rådgiver ved Oslo katolske bispedømmes Fagavdeling. I sin innledning understreket hun at de har tatt utgangspunkt i pave Johannes Paul IIs oppfordring i encyklikaen Evangelium Vitae (1995) til å feire en årlig Livets Dag. Livsvernseminaret har vært avdelingens markering av denne dagen, vanligvis lagt til Herrens bebudelse 25. mars.

 

Gjør som Gud, bli menneske?

Morten Dahle Stærk, teolog og generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd, foredro først. Tema var bioteknologi, menneskelig verdighet og foreldreskap. Han tok opp aktuelle og viktige problemer for mennesket anno 2018, for eksempel: kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, genetikk og gen-redigering.

Stærk satte flere sentrale spørsmål på dagsorden. Norske regler tillater abort på grunnlag av «alvorlig sykdom». Men hva betyr egentlig begrepet «alvorlig sykdom»? Er det eugenisk indikasjon? Og er ikke det i så fall en slags sortering av mennesker? Stærk reflekterte også over begrepet «transhumanisme» som er «en måte å tenke om fremtiden på som forutsetter at mennesket i den nåværende form ikke er ferdig utviklet, men er i en forholdsvis tidlig fase». Transhumanisme drømmer om å skape supermennesket.

– Medisinsk fremgang er jo positivt. Men jeg ser tendenser til at det parallelt med dette har utviklet seg et dags supermann-ideal, både innen militærforskning, men også i form av at en del mennesker har gjort det til sin ideologi at mennesker skal melte sammen med maskiner for å bli usårbare. Det er skumle trekk ved utviklingen, sa Stærk.

Ifølge Stærk kan disse ideene oppsummeres i setningen: «Gjør som Gud, bli menneske!» Det står i sterk kontrakt til den kristne oppfatningen av mennesket som individualitet og Guds verk.

 

Les mer

Les på polsk