Rekviemmesse for terrorofre: Se bilder fra messe og solidaritetssamling

 

Se bilder fra rekviemmessen og solidaritetssamværet under

Rekviemmesse14.jpg

STATSMINISTEREN ANKOMMER: Statsminister Erna Solberg tas imot av preses i Den norske kirke Helga Byfuglien, generalsekretær i Caritas Norge Martha Rubiano Skretteberg og biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo. 

 

Fredag 26. april var Hans Majestet Kong Harald og statsminister Erna Solberg tilstede under Den katolske kirkes pontifikale rekviemmesse for terrorofrene på Sri Lanka. Etterpå samlet de fremmøtte seg til solidaritetssamvær utenfor Bredtvedt kirke under parolen #tryggibønn.

 
Tekst: katolsk.no
Alle foto: Kristin Svorte

 

Biskop Bernt Eidsvig var rekviemmessens hovedcelebrant, og hilset forsamlingen velkommen til rekviemmessen: 

– Deres Majestet, Statsminister, Deres Eksellense Sri Lankas ambassadør, Canadas ambassadør, geistlige og religiøse ledere, brødre og søstre som er i sorg – særlig dere som har mistet en slektning, nabo eller venn i terroren påskedag. 

Biskopen mintes sitt besøk i Islamic Culture Centre fredag 22. mars 2019. Han og preses i Den norske kirke Helga Byfuglien møtte dengang muslimske troende i sorg over de tallrike ofrene for anslaget mot en moské i Christchurch, New Zealand. 

– Vi ber i håpet om at voldsmenn og fanatikere må omvende seg fra sin ondskap. Vi ber for Sri Lankas hardt prøvede folk at de – og vi og alle mennesker – må være trygge når vi ber, sa biskopen. 

 

Frykt og hevnlyst

Sogneprest p. Bharath Villavarayen, som selv er fra Sri Lanka, holdt preken på engelsk. Han fortalte om srilankeres respekt for hverandres religioner og hvordan det å leve i et fler-religiøst samfunn har vært helt naturlig for dem, helt til nå: 

– Å hilse mine muslimske brødre Assalamu alaikum, eller å hilse en buddhistmunk med saadu saadu eller en kristen med Gud velsigne deg, ja, det er uttrykk som alle kan og bruker i mitt land. Ekteskap på tvers av religion faller oss også naturlig, sa p. Bharath. 

Han fortalte at selve den srilankiske identiteten var truet av ekstremistenes anslag og om frykt, hat og hevnlyst etter terroren 1. påskedag:  

– Det er på slike tidspunkt at vi kristne vender oss til Gud. 

 

Sørger med srilankere

Statsminister Erna Solberg (H) talte også til forsamlingen, en fullsatt Bredtvet kirke, med plass til 700 tilhørere. 

– De grufulle angrepene på Sri Lanka Påskemorgen har rystet oss alle, innledet statsministeren. 

Hun la vekt på srilankernes tradisjon for fredelig sameksistens mellom trossamfunn og at nordmenn med bakgrunn fra Sri Lanka kan spille en viktig rolle i arbeidet for forsoning. 

– Hele Sri Lanka er nå i sorg, og vi sørger med dem. Og vi sørger med dere som bor her i Norge, sa Solberg.

 
Solidaritetssamvær på kirkebakken

Etter rekviemmessen var det solidaritetssamvær med budskap og appeller på tvers av tros- og livssyn. Solidaritetssamværet ble arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i samarbeid med Norges Kristne Råd, Den norske kirke, Sri Lanka dialogforum og Caritas Norge under parolen #tryggibønn.

– Å ramme religiøse som samles til bønn og gudstjeneste, er å ramme folk i hjertet, sa Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL

 

Bilder fra rekviemmessen og solidaritetssamværet

Under følger også appellene holdt av preses Helga Byfuglien i Den norske kirke, Kristelig Folkeparti-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre samt hilsninger fra Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). 

Rekviemmesse1.jpg

KONGEN TILSTEDE: Hans Majestet Kong Harald ønskes velkommen av biskop Bernt I. Eidsvig.

 

Rekviemmesse18.jpg

 

Rekviemmesse17.jpg

 

Rekviemmesse25.jpg

 

Rekviemmesse12.jpg

Biskop Bernt I. Eidsvig hilser forsamlingen

 

Rekviemmesse10.jpg

Lesning ved preses Helga Byfuglien. 

 

Rekviemmesse3.jpg

Sogneprest p. Bharath Villavarayen preker

 

Rekviemmesse4.jpg

Statsminister Erna Solberg taler

 

Rekviemmesse24.jpg

 

Rekviemmesse7.jpg

Biskop Bernt I. Eidsvig ledsager Hans Majestet Kong Harald ut av kirken etter rekviemmessen. 

 

Rekviemmesse28.jpg

 

Rekviemmesse8.jpg

 

Rekviemmesse29.jpg

 

Rekviemmesse60.jpg

 

 

Rekviemmesse35.jpg

 

Rekviemmesse37.jpg

 

rekviemmesse43.jpg

 

Rekviemmesse49.jpg

 

Rekviemmesse50.jpg

 

Rekviemmesse52.jpg

Generalsekretær Ingrid Joys i STL åpner Solidaritetssamværet #tryggibønn.  

 

Rekviemmesse51.jpg

Preses Helga Byfuglien holder appell. 

 
Preses i Den norske kirkes appell under Solidaritetssamværet 

Påskedag – høytidsdagen da kirkene over hele jorden feiret livets seier over døden, ble for en lite uke siden skyggelagt av de rystende nyhetene om terrorhandlingene på Sri Lanka. Målrettet bruk av bomber der mennesker sprengte seg selv for å spre død og fortvilelse, tok livet at et veldig antall uskyldige mennesker. Barn og voksne på gudstjenester i kirker og mange på ferie, ble nådeløst rammet. Det er ikke til å fatte at dette skjedde, ennå en gang. Vi kjenner at det også rammer oss på ny, midt i hjertet. Troende over hele jorden står sammen i kampen mot sånne meningsløse voldshandlinger. Å ramme mennesker slik er feigt og brutalt.

Vår kirke, i det større økumeniske fellesskapet og mange i våre frivillige organisasjoner har gjennom årene hatt nære relasjoner til kirkene på Sri Lanka. Gjennom utveksling og prosjekter har vi blitt beriket og opplevd fellesskap – så det kjennes som om udåden ikke skjedde langt borte, men ganske nær.

Fra vår egen erfaring av terror vet vi at det betyr en forskjell at andre, kjente og ukjente, bryr seg. Medfølelse og forbønn gir mot og kraft til å leve gjennom smerten og til ikke å møte hat med hat – Styrken i det globale fellesskapet merkes.

Vi vil stå sammen mot terror og vold. Vi vil fortsette å kjempe for fred og frihet så mennesker ikke trenger å frykte for sine liv. Og slik at alle kan ha trygghet i bønn

Så vi ber: Herre, gjør oss til redskap for din fred.

+ Helga Byfuglien 

Oslo,  26. april 2019

 

Rekviemmesse53.jpg

 

Rekviemmesse57.jpg

 

Rekviemmesse36.jpg

 

Det ble også lest opp appeller fra Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, Kristelig Folkeparti-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, samt hilsninger fra Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). 

 
Kristelig Folkeparti-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Påskemorgen – den kristne jubeldagen – våknet vi til tragiske nyheter om at det har vært angrep på kirker og hoteller i Sri Lanka. En terror så grusom at det knapt finnes ord. I dag står landets tros- og livssynssamfunn sammen for å vise sin støtte til verdens kristne og for å aktivt markere retten til å praktisere sin tro eller sitt livssyn i trygghet. Mine tanker og dypeste medfølelse går til alle som er rammet av dette grufulle angrepet, til hele folket på Sri Lanka, og til de kristne på Sri Lanka som særlig var et mål for terroren. For en knapp måned siden var også tros- og livssynssamfunn i Norge samlet i en felles markering. Markeringen fant sted utenfor Islamic Cultural Centre-moskeen i Oslo og var en støtte til verdens muslimer, etter de grusomme terrorangrepene på New Zealand. Det at terrorister nok en gang angriper troende som er samlet i fellesskap og takknemlighet til Gud, vekker sorg, bekymring og avsky. Trosfriheten står under sterkt press flere steder i verden. Hat nører opp under hat. Polariserende krefter i hele verden prøver å vende folk mot hverandre. Takk til alle dere som i stedet jobber for kjærlighet, dialog og toleranse. Takk til Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn og alle medlemsorganisasjonene for deres iherdige kamp for å bygge opp det som terroristene prøver å rive ned: Et samfunn bygget på gjensidig anerkjennelse og respekt, der vi alle kan være trygg i bønn (#tryggibønn)

 

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre

Første påskedag betyr håp for kristne over hele verden. Så var det likevel blytunge nyheter vi fikk søndag morgen. Terrorangrep på Sri Lanka, over 350 mennesker drept, mange av dem barn. 

Vi kan bare ane omfanget av smerten hos de etterlatte, av lidelsen hos de skadde, av fortvilelsen hos alle rundt. Jeg vil uttrykke dyp medfølelse med alle som er rammet. Takk til Oslo katolske bispedømme og medarrangørene for at dere markerer solidaritet og medfølelse, i beste tradisjon, med nestekjærlighet og innlevelse.

Jeg vil uttrykke overfor våre medborgere som har bånd til Sri Lanka, at vi står sammen med dere. Vi kjenner så altfor godt til sorgen som treffer en hel nasjon når terroren rammer. Til utryggheten som setter seg i kroppen. Til sjokket over at det finnes mennesker blant oss som er i stand til å utføre noe så grufullt.

IS har påtatt seg ansvaret for terrorangrepet. Som på New Zealand en måned tidligere var det rettet mot troende – tre av målene var kirker. Kanskje var det nettopp håpet som brakte folk til kirken denne første påskedagen. Nå er det vår oppgave å vise ekstremistene at de aldri skal få ta fra oss håpet. De som tar i bruk terror mot uskyldige sivile, må møtes med fasthet, og gode krefter på tvers av landegrensene må samle seg for å bekjempe ondskapen.

Så er det også dette: I ord og handling skal vi verne om troen på og engasjementet for en bedre verden. Arbeide enda hardere for fred. Slå ring rundt våre urokkelige verdier om nestekjærlighet og frihet. Og ta vare på håpet. Det skylder vi alle dem som mistet det første påskedag.

 

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Kjære dere,

det var med vantro og sjokk vi fulgte nyhetene fra Sri Lanka første påskedag. Påskefreden ble brutt av de forferdelige angrepene som tok liv av 250 uskyldige mennesker. Mange som er til stede her i kveld er rammet av terroren. Våre tanker går til dem og deres nærmeste på Sri Lanka. Alle mennesker, uavhengig av hvilken religion de bekjenner seg til, skal være trygge når de er i bønn og gjennomfører sine troshandlinger. For noen uker siden var det muslimer på New Zealand som ble rammet. Det er fullstendig uakseptabelt. Sånn skal vi ikke ha det. I Oslo bor det mennesker med 200 ulike nasjonaliteter, fra alle tros- og livssynssamfunn. Alle som bor i Oslo skal være trygge, sammen skal vi verne om det livssynsåpne samfunnet.

Med varme hilsener fra byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen i Oslo

 

Les mer om rekviemmessen 

 

Les mer om terroren på Sri Lanka