Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

Dom Grzegorz Rafal Orkisz Can.Reg. har vendt tilbake til Norge etter å ha avlagt de de første løfter hos Augustinerkorherrene i Stift Klosterneuburg. Den 1. august 2019 utnevnte biskop Bernt I. Eidsvig dom Grzegorz til kapellan i St. Paul menighet i Bergen. Dom Gregor var tilknyttet Trondheim Stift mellom 2011 og 2017, som kapellan i St. Olav menighet i Trondheim og sogneadministrator i St. Eysteins menighet i Kristiansund. I 2017 gikk han inn i Klosterneuburg og avla sine første løfter i fjor.

P. Wojciech Knutelski avsluttet sin tjeneste i bispedømmet og flyttet tilbake til Polen den 26. august 2019. 

P. Cornelius Arinze Onwuekwe er ny prest i bispedømmet, og ble den 1. september 2019 utnevnt til sjelesørger for italiensktalende katolikker og engelsktalende, afrikanske katolikker i Oslo-området.

P. Aleksander Mirosław Piłat OFM blir med virkning fra 1. oktober løst fra stillingen som kapellan i St. Laurentius menighet i Drammen, for å bedre kunne ivareta oppgaven som sjelesørger for polsktalende katolikker i Drammen og Larvik.

P. Erik Ruud SM blir med virkning fra den 1. oktober 2019 utnevnt til kapellan i 50% stilling i St. Johannes menighet i Oslo.