Pave Frans: – Vit at paven er nær og ber om at Herren snart skal frelse oss alle fra det onde

I en video publisert fredag kveld, 3. april, ønsket paven å besøke hjemmene og alle dem som er påvirket av korona-pandemien. På denne måten ønsker han å vise sin tilstedeværelse og forsikre alle at han ber om at Herren skal frelse oss alle fra det onde. Oversettelse av det paven sier finner du under videoen.

 

Se videobudskapet til pave Frans:

TIL DEM SOM LIDER: «Fortell dem at paven er nær og ber om at Herren snart skal frelse oss alle fra det onde.» 

 

Kjære venner, god kveld!

 

I kveld har jeg muligheten til å komme hjem til dere på en annen måte enn vanlig. Hvis dere tillater det, vil jeg gjerne snakke med dere en stund i denne tiden full av motgang og lidelse. Jeg ser for meg at dere i deres familier lever et uvanlig liv for å unngå smitte.

 

Jeg tenker på livlige barn og ungdommer, som ikke kan gå ut, ikke gå på skole og ikke leve sitt vanlige liv. I mitt hjerte er alle familiene, spesielt de som har en syk slektning eller som sørger pga. koronaviruset eller andre årsaker. I disse dagene tenker jeg ofte på ensomme mennesker som har det spesielt vanskelig nå. Fremfor alt tenker jeg på eldre, som er så kjære for meg.

 

Jeg kan ikke glemme dem som er smittet med koronaviruset, som er innlagt på sykehus. Jeg er klar over den generøsitet mange handler med og risikoen de utsetter seg for, for å ta seg av syke i denne pandemien eller for å sørge for andre viktige samfunnstjenester. Det er så mange helter, hver dag, hver time! Jeg tenker også på dem som har økonomiske problemer og som er bekymret for arbeidet sitt og for fremtiden. Tankene mine går også til fanger, som i en allerede prøvet situasjonen nå også frykten for epidemien, for seg selv og sine kjære. Og jeg tenker på de hjemløse som ikke har et hjem der de kan beskytte seg selv.

 

Det er en vanskelig tid for alle, og for mange veldig vanskelig. Paven vet dette, og med disse ordene ønsker han å fortelle alle at han er nær og om sin kjærlighet. La oss prøve, hvis vi kan, å utnytte denne tiden best mulig; til å være rause, hjelpe de trengende i vårt nabolag, oppsøke de ensomste menneskene på telefon eller via sosiale nettverk. La oss be til Herren for dem som blir prøvd i Italia og i verden. Selv om vi er isolerte, kan tankene og ånden vår nå langt med kjærlig kreativitet. Det er dette som trengs i dag: kjærlighetens kreativitet.

 

Vi skal feire den Stille uke på en veldig uvanlig måte. Den Stille uke manifesterer og oppsummerer evangeliets budskap om Guds kjærlighet uten grenser. Og i tausheten i byene våre vil påskeevangeliet kunne høres svært tydelig. Apostelen Paulus sier: «Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.» (2 Kor 5,15).

 

I den oppstandne Jesus har livet vunnet over døden. Påskens tro nærer vårt håp. Jeg vil dele det med dere i kveld. Det er håpet om en bedre tid, hvor vi kan bli bedre, endelig frigjort fra det onde og fra denne pandemien. Det er håp: håpet svikter ikke; det er ikke en illusjon, det er håp.

 

Sammen, i kjærlighet og tålmodighet, kan vi i disse dager forberede oss på en bedre tid. Jeg takker for at dere tillater meg å besøke deres hjem. Vis hverandre ømhet, gi den til dem som lider, til barna, til de eldre. Fortell dem at paven er nær og ber om at Herren snart skal frelse oss alle fra det onde. Be for meg. Ha en fin kveld. Vi ses snart!

 

Oversatt til norsk av p. Oddvar Moi. 

 

Les mer:

 

Koronabønn.jpeg