Påskehøytiden strømmes direkte fra St. Olav domkirke

 

Biskop Bernt I. Eidsvig feirer messer og liturgier i den stille uke og påsken 

STRØMMER DEN STILLE UKE OG PÅSKEN: Biskop Bernt I. Eidsvig vil feire påskehøytiden sammen med de troende gjennom digitale strømminger. Alle sendingene kan følges direkte på forsiden av katolsk.no.  Du er hjertelig velkommen til å delta! 

 

Koronapandemien gjør at vi ikke kan feire messe sammen i våre lokale kirker, men den hindrer oss ikke å feire sammen hver for oss! Oslo katolske bispedømme strømmer messer og liturgier direkte fra St. Olav domkirke gjennom hele den stille uke, påskeaften og påskemorgen. 

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Biskop Bernt I. Eidsvig feirer skjærtorsdagsmesse, deltar i langfredagsliturgien med Herrens lidelseshistorie, påskevigilien og feirer messe påskemorgen: 

– Jeg ser frem til å dele påskens mysterier med de troende på denne måten. Alle er velkommen til å følge våre direktestrømmede sendinger på katolsk.no og slik ta del i påskefeiringen, sier biskop Eidsvig.  

P. Pål Bratbak, sogneprest i St. Olav domkirkemenighet og biskoppelig vikar, er palmesøndagsmessens hovedcelebrant. 

 

Sendeskjema på katolsk.no for den stille uke og påsken:IMG_7441.jpeg

Palmesøndag, 5. april: kl. 11.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Skjærtorsdag, 9. april: kl. 18.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Langfredag, 10. april: kl. 15.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Påskeaften, 11. april: kl. 21.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Påskemorgen, 12. april:  kl. 11.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Alle sendingene strømmes direkte fra St. Olav domkirke, Oslo.
Du følger dem via forsiden på katolsk.no

 

Et iherdig og dyktig strømme-lag har allerede arbeidet i to – tre uker i St. Joseph kirke, Oslo. Kirken, som ligger vegg i vegg med St. Sunniva skole, er blitt forvandlet til et studio for daglige direktestrømminger av opptil flere messer, andakter og bønnestunder. Læringskurven har vært bratt, så også kurven for strømmekvalitet: Det digitale pilotprosjektet har levert imponerende resultater, ikke minst takket være sogneprest Pål Bratbak, skoleprest Josef Ottersen, Paul Maric og Sean Vincent Huertas; de skal alle være med på strømmingene fra St. Olav domkirke i den stille uke og påsken:  

 

«Biskopen skal lede oss gjennom en nedstrippet versjon av påskeliturgien, som likevel formidler påskens kraft og skjønnhet.»

P. Josef Ottersen 

 

IMG_0349.jpeg– Det skal strømmes mye i påskehøytiden, p. Josef (bildet t.h.) – og det strømmes mye allerede. Hvorfor velger Kirken å være så tydelig digitalt tilstede?

– Hos oss i St. Olav har slagordet vært at Kirken ikke sover: Jesus er ikke i karantene. Vi trenger Gud og Kirken mer enn noen gang. Den digitale teknologien gjør det mulig å bringe Gudserfaringer og felleskapet hjem til de troende. Huskirken får igjen en renessanse, hvor familien selv må ta større ansvar for å samles om Skriften og felles bønn. Jeg synes det er inspirerende å se ulike hjemmealtre i vår rosenkrans-stafett.

For påsken liturgier er ambisjonene ikke bare å fortelle at det feires messer, men trekke de troende inn i mysteriet. Dette handler om kjernefortellingen for vår tro. Påskemysteriet er noe vi trenger å oppleve på nytt hvert år, slik at Kristi død og oppstandelse kan realiseres i våre liv. 

– Hvordan er responsen på den digitale messefeiringen?

– Det er smertefullt for katolikker å være avskåret fra sakramentene. Å delta i messen på direkten, sammen med bønn om åndelig kommunion, blir en etterlengtet måte koble oss på den sakramentale nåden. Den første direktesendte messen med Biskopen fikk stor oppmerksomhet og rørte folk dypt. Nå har ting stabilisert seg litt, men vi har en trofast skare som er evig takknemlige. Folk vil også merke at det er en progresjon i den tekniske kvaliteten som bygger seg opp mot høytiden, sier p. Josef og poengterer at Vatikanet nettopp fremhever den direktesendte messen: ,

– Vi skal feire sammen – der vi er. Det er ikke bare et «show» vi setter på etter Dagsrevyen. Så jeg håper de troende benytter seg av anledningen til å bytte ut pysjamasen med søndagsdressen, følge de liturgiske bevegelsene og svare og synge med så godt man kan. Jeg synes det er gøy at kommentarfeltet fylles med messesvar og tegn på aktiv deltakelse.

 

Biskopen feirer med oss

Biskop Bernt I. Eidsvig deltar i alle messer og liturgien fra og med palmesøndag til og med høymessen påskemorgen. Oljevigselsmessen som tradisjonelt feires på tirsdag i den stille uke, er foreløpig utsatt til pinse på grunn av koronapandemiens restriksjoner. Biskopen har også besluttet at de smittevernstiltak som ble fastsatt 11. mars 2020, forlenges inntil videre. Det gjelder også for Trondheim stift. 

– Kan du si noe om hva som planlegges i påskehøytiden (den stille uke og påsken) fra St. Olav domkirke, Oslo?

– Det er ingen tvil om at dette blir en annerledes påske. Pave Frans satte an tonen litt med fredagens Urbi et Orbi. Biskopen skal lede oss gjennom en nedstrippet versjon av påskeliturgien, som likevel formidler påskens kraft og skjønnhet. Det kommer til å være veldig spesielt at kirken ikke fylles av troende med tente lys i hendene påskenatt. Men desto kraftigere kommer Kristi Lys – Lumen Christi – til å stråle frem.

Det blir mulig å gi kollekt via bispedømmets Vipps-nummer under messene:19014. Midlene vil dekke selve strømmingen, deretter fordeles de på bispedømmets menigheter.   

 

«Jeg tror vi med våre smittevernstiltak er langt innenfor myndighetenes anbefalinger – og vi følger utviklingen fortløpende.»

P. Josef Ottersen

  

Strømmespesialister fra Hegnar Media Gordon3.jpeg

Å direktestrømme fem store messe og liturgier gjennom den stille uke og påsken, er ingen liten oppgave: Den er så stor og krevende at bispedømmet har søkt ekstern bistand for å klare brasene. Målet er at alle troende – i hele landet! – skal kunne ta del i påskens mysterier hjemmefra. Strømme-ekspertene kommer fra Hegnar Media Videoproduksjon, et byrå med lang erfaring med store, direktesendte strømmeproduksjoner. 

– Hvilke forventninger har du til strømme-messene?

– St. Olavs domkirke er en mye vakrere lokasjon enn hva vi pleier å streame fra. Vi forventer mange seere og skal formidle gode budskap med høy kvalitet for både lyd og bilde. Hele teamet gleder seg og ser det som et stort privilegium å få streame liturgien og påskemessene LIVE, helt hjem til stua, sier rådgiver Gordon Woldmo (bilde t.h.).

– Hva slags opplevelse håper du at seerne skal sitte igjen med?

– Jeg håper alle som ser på føler at dem deltar på messene, som om de var i kirken, sier Woldmo. 

 

Smittevern under strømmingene

Biskopen, strømme-laget fra St. Olav domkirkemenighet og Hegnar Media Videoproduksjon er alle svært bevisst på at smittevernet skal ivaretas på beste måte under messe-strømmingene fra St. Olav domkirke.    

– Hvordan ivaretar dere smittevernet under strømme-messene?

– Både bispedømmet og det innleide produksjonsselskapet er veldig opptatt av smittevern. De viktigste tiltakene handler om avstand (2 m), utføre de liturgiske handlingene uten kontakt og spriting av hender. Vi har evaluert søndagsmessen og sett hvor vi må stramme inn. I tillegg til en rekke endringer i liturgien og logistiske justeringer, vil dere se at biskopen gjøre mye mer på egenhånd, blant annet forbereder offergavene. Domkoret stiller kun med en kvartett som står godt spredt på orgelgalleriet, forklarer p. Josef. 

– Det blir ikke for mange i kirkerommet, da?

– I St. Olav domkirke er det litt større plass enn i St. Joseph kirke. Rundt alteret regner vi det som forsvarlig å ha opptil 5 – 8 personer, om de plasseres riktig. Det har vært litt usikkert hvordan man skal tolke regjeringens anmodning om å ikke samles i grupper på mer enn fem. For samtidig er arrangementer med 100 – 500 deltakere fortsatt tillatt med riktig planlegging og risikovurdering. Oslo kommune holder fast på en grense på 50 personer i forsamlingslokaler, og vi er stadig i dialog med blant annet begravelsesbyråene om trygge seremonier. Jeg tror vi med våre smittevernstiltak er langt innenfor myndighetenes anbefalinger, og vi følger utviklingen fortløpende. For påskens messer skal det være trygt for alle involverte, samtidig som vi sender signaler om at vi tar være på hverandre ved å holde avstand.

– Hva vil du si til dem som savner messene allerede – og er engstelig for om de får feiret påskehøytiden på en ordentlig måte?

– Jeg tenker denne merkelige fastetiden har bevist at det blir hva vi gjør det til. Hvis vi går inn i dette med tro, håp og kjærlighet, vil man kjenne at Gud fortsatt er nær og forbinder oss i et unikt fellesskap. I Jesu lidelse og død ser vi en Gud som virkelig er inkarnert i denne verdens mørke og derfra løfter oss mot det evige lys. Han er nær dem som lider. Kanskje gjør vi lurt i å ikke være så opptatt av hva vi selv får ut av påskefeiringen, men at vi gjennom deltakelsen kan være med på bære alle dem som virkelig trenger det i bønn, sier p. Josef. 

St. Olav domkirke, Oslo, holdes stengt i den stille uke og påsken frem til strømmingen er ferdig. St. Joseph kirke over gaten er derimot åpen.  

Også bispedømmet og strømme-lagets samarbeidspartnere i Hegnar Videoproduksjon har smittevernt høyt på sin prioriteringsorden, bekrefter rådgiver Gordon Woldmo:  

– Hvordan ivaretar dere smittevernet når dere skal strømme påskemessene for i Kirken i Norge?

– Smittevern er høyest prioritert i disse utfordrende dager. I Hegnar Media Videoproduksjon følger vi FHI og Helsedirektoratets anbefalinger og har i tillegg en rekke egne tiltak for å ivareta våre kunder og ansatte. Skulle for eksempel produsent eller kameramann føle symptomer eller ende opp i karantene, har vi erstattere med samme kompetanse tilgjengelig. Vi desinfiserer utstyr før og etter produksjon, Biskopen må selv montere/plassere sin mygg, vi holder god avstand til hverandre (2 m) og bruker engangshansker, sier rådgiver Gordon Woldmo i Hegnar Media Videoproduksjon.

 

Be korona-bønnen

Koronabønn.jpeg

 

Les mer