Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Fredrikstad

Opprettet ca. 1878. Sognet omfatter tre kommuner i det sentrale Østfold: Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. 783 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, se http://fredrikstad.katolsk.no/

E-post Fredrikstad(at)katolsk(dot)no

St. Birgitta kirke

Adresse St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Telefon 69 30 15 20 Telefax 69 30 15 21 Bankkonto 0530.22.52930 Bankkonto 6105.05.58176, org.nr. 871494452
Messetider

Sogneadministrator:
p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. (fra 1. august 2011)
Andre prester i menigheten (fra 1. august 2011) :
p. Piotr Pisarek O.M.I.
p. Roman Kunkel O.M.I.
Menighetssekretær:
Rosalia Bjerkedal (fra 1. februar 2012)
Kontortid: torsdager og fredager 10.00–15.00
Kirkelig assistent:
Henri Maatje (fra 31. januar 2010, gjenutnevnt 17. oktober 2013)
Ekstraordinær kommunionsutdeler:
Bente Heiseldal (fra 31. januar 2010, gjenutnevnt 17. oktober 2013)
Menighetsråd (fra 1. mai 2014):
Formann: Sogneadministratoren
Leder: Martin Freiberger
Sekretær: Freddy Kristiansen 
Medlemmer: Geir Olav Stamnes, Than Trieu og Lars Petter Kuran
Varamedlemmer: Alma Fabella-Karlsen (pastoralråd) og Elzbieta Hönl Hagen
Ungdomsrepresentant: Lucia Trieu
Utnevnt av sogneadministratoren: Raja Toma Younan og Freddy Kristiansen
Finansråd (fra 1. mai 2014):
Formann:  Sogneadministratoren
Leder:  Csilla Glåmseter
Medlemmer: István Tálos og Karoline Kim Pham
Barne- og ungdomskontakt:
Rosalia Bjerkedal
Pastoralrådsrepresentant:
Se egen oversikt.

Ordenssamfunn og kommuniteter

Oblatfedrene