Fredrikstad

Opprettet ca. 1878. Sognet omfatter tre kommuner i det sentrale Østfold: Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. 783 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://fredrikstad.katolsk.no/

E-post Fredrikstad(at)katolsk(dot)no

St. Birgitta kirke

Adresse St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Telefon 69 30 15 20 Telefax 69 30 15 21 Bankkonto 0530.22.52930 Bankkonto 6105.05.58176, org.nr. 871494452
Messetider

Sogneprest:
P. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. (fra 1. august 2011/14. mars 2015)
Andre prester i menigheten:
P. Piotr Pisarek O.M.I. (fra 1. august 2011)
P. Roman Kunkel O.M.I. (fra 1. august 2011)
P. Iruthayanathan Pethuruppillai (fra oktober 2016)
Menighetssekretær:
Kontortid: tirsdag 12.00–17.00, onsdag–fredag 10.00–17.00
Rosalia Bjerkedal (70% stilling, fra 1. februar 2012)
Kirkelige assistenter:
Henri Maatje (fra 31. januar 2010, gjenutnevnt 17. oktober 2013)
István Tálos (fra 1. desember 2015)
Organist:  
Bernd Müller-Bohn
Ekstraordinær kommunionsutdeler:
Menighetsråd (fra 10. mai 2016):
Formann: p. Jagath Premanath Gunapala
Leder: Martin Freiberger
Sekretær: Ray Pereira
Medlemmer: Barbara Ratajczak-Tretel og Per Christian Solberg
Varamedlemmer: Raja Toma Younan og Elzbieta Hönl Hagen
Medlemmer utnevnt av Pater Jagath: Beatrice Bangela og Irene Loar Jensen
Ungdomsrepresentant: Hilda Gorges
Finansråd (fra 24. april 2016):
Formann: p. Jagath Premanath Gunapala
Leder:  Csilla Glåmseter
Medlemmer: István Tálos og Karoline Kim Pham
Barne- og ungdomskontakt:
Rosalia Bjerkedal
Pastoralrådsrepresentant:
Se egen oversikt.

Ordenssamfunn og kommuniteter

Oblatfedrene

av Webmaster publisert 09.12.2010, sist endret 27.01.2018 - 20:43