La oss gå opp til Jerusalem

En meditasjon over Den stille uke av sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO.

Les mer
 

Fredrikstad

Opprettet ca. 1878. Sognet omfatter tre kommuner i det sentrale Østfold: Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. 783 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, se http://fredrikstad.katolsk.no/

E-post Fredrikstad(at)katolsk(dot)no

St. Birgitta kirke

Adresse St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Telefon 69 30 15 20 Telefax 69 30 15 21 Bankkonto 0530.22.52930 Bankkonto 6105.05.58176, org.nr. 871494452
Messetider

Sogneadministrator:
p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I. (fra 1. august 2011)
Andre prester i menigheten (fra 1. august 2011) :
p. Piotr Pisarek O.M.I.
p. Roman Kunkel O.M.I.
Menighetssekretær:
Rosalia Bjerkedal (fra 1. februar 2012)
Kontortid: torsdager og fredager 10.00–15.00
Kirkelig assistent:
Henri Maatje (fra 31. januar 2010, gjenutnevnt 17. oktober 2013)
Ekstraordinær kommunionsutdeler:
Bente Heiseldal (fra 31. januar 2010, gjenutnevnt 17. oktober 2013)
Menighetsråd (2012–2014):
Formann: Sogneadministratoren
Leder: Anne Grete Leguina
Medlemmer: Geir Olav Stamnes, Conchita Torrejas, Hans Jørgen Smith
Varamedlemmer: Thanh Trieu, Martin Freiberger
Ungdomsrepresentant: Lucia Trieu
Utnevnt av sogneadministratoren: István Tálos (sekretær), Jerzy Mitwicki
Finansråd (23. mars 2014 – ):
...
Barne- og ungdomskontakt:
Rosalia Bjerkedal
Pastoralrådsrepresentant:
Se egen oversikt.

Ordenssamfunn og kommuniteter

Oblatfedrene