Liturgisk kalender 2013

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen. Liturgien har også en foreskreven salmetekst, etter 1. lesning, men den har vi av praktiske grunner ikke alltid gjengitt.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant, likeledes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Minnedagslesninger er markert med en L.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar 2013

Tir 1
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 1 vol. I
Guds hellige mor Maria H
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66) 2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Ons 2
De hellige Basilios og Gregorios M
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Tor 3
(Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24 V
1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97) 1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Fre 4
1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97) 1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Lør 5
1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99) 2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 6
Herrens åpenbaring H
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71) 2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Kollekt til barne-missio
Man 7
(Den hellige Raimund av Peñafort) V
1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7-8.10-11 E Matt 4,12-17.23-25
Tir 8
(Den hellige Torfinn) V
1 1 Joh 4,7-10 S Sal 72(71) 2.3-4ab.7-8 E Mark 6,34-44
Ons 9
1 1 Joh 4,11-18 S Sal 72(71) 2.10-11.12-13 E Mark 6,45-52
Tor 10
1 1 Joh 4,19-5,4 S Sal 72(71) 2.14+15bc.17 E Luk 4,14-22a
Fre 11
1 1 Joh 5,5-13 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Luk 5,12-16
Lør 12
1 1 Joh 5,14-21 S Sal 149,1-2.3-4.5+6a+9b E Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 13
Herrens dåp F
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28) 1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Luk 3,15-16.21-22 eller 1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 104 (103),1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 2 Tit 2,11-14;3,4-7 E Luk 3,15-16.21-22
Tidebønn for uke 1, vol. IV
Man 14
1 Hebr 1,1-6 S Sal 97(96) 1+2b.6+7c.9 E Mark 1,14-20
Tir 15
1 Hebr 2,5-12 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Mark 1,21-28
Ons 16
1 Hebr 2,14-18 S Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7.8-9 E Mark 1,29-39
Tor 17
Den hellige Antonius M
1 Hebr 3,7-14 S Sal 95(94) 6-7.8-9.10-11 E Mark 1,40-45
Fre 18
1 Hebr 4,1-5.11 S Sal 78(77) 3+4bc.6c-7.8 E Mark 2,1-12
I Dominikanerordenen:
Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster: 1 Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 S Sal 27,1.4,5,8-9.11 E Joh 12,24-26 M
Bønneuken for kristen enhet
Lør 19
Den hellige Henrik av Finland M
1 Hebr 4,12-16 S Sal 19(18) 8.9.10.15 E Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 20
2. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 62,1-5 S Sal 96(95) 2 1 Kor 12,4-11 E Joh 2,1-11
Man 21
Den hellige Agnes M
1 Hebr 5,1-10 S Sal 110(109) 1.2.3.4 E Mark 2,18-22
Tir 22
(Den hellige Vincent) V
1 Hebr 6,10-20 S Sal 111(110) 1-2.4-5.9+10c E Mark 2,23-28
Ons 23
1 Hebr 7,1.3.15-17 S Sal 110(109) 1.2.3.4 E Mark 3,1-6
Tor 24
Den hellige Frans av Sales M
1 Hebr 7,25-8,6 S Sal 40(39) 7-8a.8b-9.10.17 E Mark 3,7-12
Fre 25
Apostelen Paulus' omvendelse F
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Lør 26
(Den hellige Eystein) V
I Trondheim stift:
Den hellige Eystein F
1 Hebr 9,1-3.11-14 S Sal 47(46) 2-3.6-7.8-9 E Mark 3,20-21
Hos Cistercienserne:
Grunnleggerne Robert, Alberic OG Stefan H
1 Sir 44,1,10-15 2 Hebr 11,1-2,8-16 E Mark 10,24b-30
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 27
3. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Neh 8,1b-4a.5-6.8-10 S Sal 19(18) 2 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27) E Luk 1,1-4;4,14-21
Man 28
Den hellige Thomas Aquinas M
1 Hebr 9,15.24-28 S Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Mark 3,22-30
I Dominikanerordenen:
Thomas av Aquinas F
1 Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 E Joh 17,11b-19
Tir 29
1 Hebr 10,1-10 S Sal 40(39) 2+4ab.7-8a.10.11 E Mark 3,31-35
Ons 30
1 Hebr 10,11-18 S Sal 110(109) 1.2.3.4 E Mark 4,1-20
Tor 31
Den hellige Johannes Bosco M
1 Hebr 10,19-25 S Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 E Mark 4,21-25

Februar 2013

Fre 1
1 Hebr 10,32-39 S Sal 37(36) 3-4.5-6.23-34.39-40 E Mark 4,26-34
Lør 2
Herrens fremstilling i tempelet F
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 3
4. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 1,4-5.17-19 S Sal 71(70) 2 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) E Luk 4,21-30
I Tromsø (domkirken):
Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø H
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Man 4
1 Hebr 11,32-40 S Sal 31(30) 20.21.23.24 E Mark 5,1-20
I Dominikanerordenen:
Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster M
Tir 5
Den hellige Agathe M
1 Hebr 12,1-4 S Sal 22(21) 26b-27.28+30.31-32 E Mark 5,21-43
Ons 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere M
1 Hebr 12,4-7.11-15 S Sal 103(102) 1-2.13-14.17-18a E Mark 6,1-6
Tor 7
1 Hebr 12,18-19.21-24 S Sal 48(47) 2-3a.3b-4.9.10-11 E Mark 6,7-13
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Colette Boylet F
Fre 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) V
(Den hellige Josefina Bakhita) V
1 Hebr 13,1-8 S Sal 27(26) 1.3.5.8b-9abc E Mark 6,14-29
Lør 9
1 Hebr 13,15-17,20-21 S Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 E Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 10
5. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 6,1-2a.3-8 S Sal 138(137) 2 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11) E Luk 5,1-11
Man 11
(Vår Frue av Lourdes) V
1 1 Mos 1,1-19 S Sal 104(103) 1-2a.5-6.10+12.24+35c E Mark 6,53-56
Tir 12
1 1 Mos 1,20-2,4 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Mark 7,1-13
I Dominikanerordenen:
Reginald, prest og ordensbror M
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 13
Askeonsdag - faste- og abstinens A
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50) 3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 14
De hellige Kyrillos og Methodios - vernehelgener for Europa F
1 Apg 13,46-49 S Sal 116,1. 2 E Luk 10,1-9
Fre 15
1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50) 3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Lør 16
1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85) 1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 17
1. søndag i fasten
1 5 Mos 26,4-10 S Sal 91(90) 1-2.10-11.12-13.14-15 2 Rom 10,8-13 E Luk 4,1-13
Man 18
1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Hos Oblatfedrene:
Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar H
1 5 Mos 30,11-14 S Sal 18,8-11 2 Kol 3, 12-17 E Luk 24, 44-53
Tir 19
1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33) 4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Ons 20
1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50) 3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tor 21
1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137) 1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
Fre 22
Apostelen Peters stol F
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Lør 23
1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118) 1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 24
2. søndag i fasten
1 1 Mos 15,5-12.17-18 S Sal 27(26) 1.7-8.9abc.13-14 2 Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) E Luk 9,28b-36
Man 25
1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78) 8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Tir 26
1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49) 8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Ons 27
1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30) 5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tor 28
1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Pave Benedikt XVI adbiserer

Mars 2013

Fre 1
1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104) 16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 2
1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102) 1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 3
3. søndag i fasten
1 2 Mos 3,1-8a,13-15 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 2 1 Kor 10,1-6.10-12 E Luk 13,1-9
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 4
1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41) 2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30
Tir 5
1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24) 4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Ons 6
1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tor 7
1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94) 1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Fre 8
1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80) 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Lør 9
1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50) 3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 10
4. søndag i fasten
1 Jos 5,9a.10-12 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 2 2 Kor 5,17-21 E Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 11
1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29) 2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tir 12
1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45) 2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Ons 13
1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144) 8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Årsdagen for pavevalget
Tor 14
1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105) 19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Fre 15
1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 16
1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 17
5. søndag i fasten
1 Jes 43,16-21 S Sal 126(125) 2 Fil 3,8-14 E Joh 8,1-11
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129) 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 18
1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,12-20
Tir 19
Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom H
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
For St. Josephsøstrene:
Patronatsfest H
Ons 20
1 Dan 3,14-20.49-50.91-92.95 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tor 21
1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Fre 22
1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17) 2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Lør 23
1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 24
Palmesøndag F
E Luk 19,28-40 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21) 8-9.17-18a.19-20.23-24 2 Fil 2,6-11 E Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
Man 25
1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tir 26
1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Ons 27
1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tor 28
Skjærtorsdag F
Oljevigselsmessen: F
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd: F
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Fre 29
Langfredag A
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 30
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
Påskevigilien H
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12, 2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117) 1-2.16ab-17.22-23 E Luk 24,1-12
SØN 31
Påskedag H
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønn for uke 1, vol. III

April 2013

Man 1
Mandag i påskeoktaven
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 15(16) 1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Tir 2
Tirsdag i påskeoktaven
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ons 3
Onsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Tor 4
Torsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Fre 5
Fredag i påskeoktaven
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117) 1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Lør 6
Lørdag i påskeoktaven
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117) 1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 7
Miskunns-søndagen. Ungdomsdag.
2. søndag i påsketiden
1 Apg 5,12-16 S Sal 118(117) 2-4. 22-24. 25-27a 2 Åp 1,9-11a.12-13.17-19 E Joh 20,19-31
Man 8
Herrens bebudelse H
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Tir 9
1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92) 1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Ons 10
1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33) 2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tor 11
Den hellige Stanislaus M
1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33) 2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Fre 12
1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26) 1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Lør 13
(Den hellige Martin I) V
1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32) 1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 14
3. søndag i påsketiden
1 Apg 5,27b-32.40b-41 S Sal 30(29) 2+4.5+6.11+12a+13b 2 Åp 5,11-14 E Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
Man 15
1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118) 23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tir 16
Den hellige Magnus M
1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30) 3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Ons 17
1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65) 1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Tor 18
1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65) 8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Fre 19
1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116) 1.2 E Joh 6,52-59
Lør 20
1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115) 12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
I Dominikanerordenen:
Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster M
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 21
4. søndag i påsketiden
1 Apg 13,14.43-52 S Sal 100(99) 2. 3. 5 2 Åp 7,9.14b-17 E Joh 10,27-30
Kallssøndag
Man 22
1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41) 2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Hos Cistercienserne:
(Den salige Maria Gabriela Sagheddu) V
Tir 23
(Den hellige Adalbert) V
(Den hellige Georg) V
1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86) 1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den salige Egidius av Assisi M
Ons 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen) V
1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66) 2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Fidelis av Sigmaringen M
Tor 25
Evangelisten Markus F
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Fre 26
1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Lør 27
1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Hos Cistercienserne:
Rafael Arnáiz Barón M
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 28
5. søndag i påsketiden
1 Apg 14,21b-27 S Sal 145(144) 8-9.10-11.12-13ab 2 Åp 21,1-5a E Joh 13,31-33a.34-35
Man 29
Den hellige Katarina av Siena - vernehelgen for Europa F
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
I Dominikanerordenen:
Katarina av Siena F
1 Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2 E Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Tir 30
(Den hellige Pius V) V
1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144) 10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a

Mai 2013

Ons 1
(Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90,2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58 V
1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121) 1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Hos Elisabethsøstrene og St. Josefsøstrene:
Den hellige Josef, håndverkeren F
Tor 2
Den hellige Athanasius M
1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95) 1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Fre 3
De hellige apostler Filip og Jakob F
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Lør 4
1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99) 2.3.5 E Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 5
6. søndag i påsketiden
1 Apg 15,1-2.22-29 S Sal 67(66) 2-3.5.6+8 2 Åp 21,10-14.22-23 E Joh 14,23-29
Man 6
1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tir 7
1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137) 1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Ons 8
1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tor 9
Kristi himmelfart H
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46) 2-3.6-7.8-9 2 Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23 E Luk 24,46-53
Fre 10
1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
I Picpus-ordenen:
Den hellige Damian de Veuster M
I Dominikanerordenen:
Antoninus, biskop M
Lør 11
1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46) 2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Hos Cistercienserne:
De hellige abbeder av Cluny M
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 12
7. søndag i påsketiden
1 Apg 7,55-60 S Sal 97(96) 1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26
Man 13
(Vår Frue av Fátima) V
1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67) 2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Tir 14
Apostelen Mattias F
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Ons 15
(Den hellige Hallvard) V
1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67) 29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Hos Cistercienserne:
Den hellige Pachomius M
Tor 16
1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15) 1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
I Karmelittordenen:
(Den hellige Simon Stock, munk) V
Fre 17
1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102) 1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Lør 18
Den hellige Erik M
1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10) 4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
Pinsevigilien H
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
SØN 19
Pinsedag H
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Rom 8,8-17 E Joh 14,15-16.23b-26
Tidebønn for uke 3, vol. IV
Man 20
Messelesninger fra uke 7
(Den hellige Bernardin av Siena) V
1 Sir 1,1-8 S Sal 93(92) 1ab.1c-2.5 E Mark 9,14-29
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Bernardin av Siena M
Tir 21
(Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere) V
1 Sir 2,1-11 S Sal 37(36) 3-4.18-19.27-28.39-40 E Mark 9,30-37
Hos Oblatfedrene:
Den hellige Eugenius de Mazenod F
1 Jes 52,7-10 S Sal 95,1-13 2 1 Kor 1,18-25;2,1-5 E Luk 4, 14-22
Ons 22
(Den hellige Rita av Cascia) V
1 Sir 4,12-22 S Sal 119(118) 165.168.171.172.174.175 E Mark 9,38-40
Tor 23
1 Sir 5,1-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Mark 9,41-50
I Tromsø stift:
Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest F
1 Jes 6,1-4.8 S Sal 23, 2-3. 5. 6 2 Hebr 2,10-18 E Joh 17,1-2.9.14-26
Fre 24
1 Sir 6,6-18 S Sal 119(118) 12.16.18.27.34.35 E Mark 10,1-12
For Fransiskanerne og Klarissene:
Innvielse av Frans' basilika i Assisi M
I Dominikanerordenen:
Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna M
Lør 25
(Den hellige Beda den Ærverdige) V
(Den hellige Gregor VII) V
(Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi) V
1 Sir 17,1-4.6-15 S Sal 103(102) 13-14.15-16.17-18a E Mark 10,13-16
I Karmelittordenen:
Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi M
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 26
Den hellige treenighet H
1 Ordsp 8,22-31 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 2 Rom 5,1-5 E Joh 16,12-15
Man 27
(Den hellige Augustin av Canterbury) V
1 Sir 17,24-29 S Sal 32(31) 1-2.5.6.7 E Mark 10,17-27
Tir 28
1 Sir 35,1-12 S Sal 50(49) 5-6.7-8.14+23 E Mark 10,28-31
Ons 29
1 Sir 36,1-2.4-5.10-17 S Sal 79(78) 8.9.11+13 E Mark 10,32-45
Tor 30
1 Sir 42,21-35 S Sal 33(32) 2-3.4-5.6-7.8-9 E Mark 10,46-52
Fre 31
Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth F
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56

Juni 2013

Lør 1
Den hellige Justin M
1 Sir 51,18-28 S Sal 19(18) 8.9.10.11 E Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 2
Festen for Kristi legeme og blod H
1 1 Mos 14,18-20 S Sal 110(109) 1.2.3.4 2 1 Kor 11,23-26 E Luk 9,11b-17
Man 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere M
1 Tob 1,1a.1c.3a;2,1b-8 S Sal 112(111) 1-2.3-4.5-6 E Mark 12,1-12
Tir 4
1 Tob 2,9-14 S Sal 112(111) 1-2.7bc-8.9 E Mark 12,13-17
I Dominikanerordenen:
Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr M
Ons 5
Den hellige Bonifatius M
1 Tob 3,1-12.24-25 S Sal 25(24) 2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9 E Mark 12,18-27
Tor 6
(Den hellige Norbert) V
1 Tob 6,11-12a;7,1-2a.9-16;8,4-10 S Sal 128(127) 1-2.3.4-5 E Mark 12,28-34
Hos Maristene:
Den hellige Marcellin Champagnat M
Fre 7
Jesu hjertefest H
1 Esek 34,11-16 S Sal 23 (22) 1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Rom 5,5-11 E Luk 15,3-7
I Karmelittordenen:
Den salige Anna av Sankt Bartholomeus M
Lør 8
Jomfru Marias rene hjerte M
1 Jes 61,9-11 S 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd E Luk 2,41-51
I Picpus-ordenen:
Jomfru Marias rene hjerte F
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 9
10. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 17,17-24 S Sal 30(29) 2 Gal 1,11-19 E Luk 7,11-17
Man 10
1 2 Kor 1,1-7 S Sal 34(33) ,2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 5,1-12
I Dominikanerordenen:
Johannes Dominici, prest og ordensbror M
Tir 11
Apostelen Barnabas M
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97) 1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Ons 12
1 2 Kor 3,4-11 S Sal 99(98) 5.6.7.8.9 E Matt 5,17-19
I Karmelittordenen:
Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere M
Tor 13
Den hellige Antonius av Padova M
1 2 Kor 3,15-4,1.3-6 S Sal 85(84) E Matt 5,20-26
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Antonius av Padova F
Fre 14
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 116(115) 10-11.15-16.17-18 E Matt 5,27-32
Lør 15
1 2 Kor 5,14-21 S Sal 103(102) 1-2.3-4.8-9.11-12 E Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 16
11. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Sam 12,7-10.13 S Sal 32(31) 2 Gal 2,16.19-21 E Luk 7,36-8,3 (kortere: Luk 7,36-50)
Man 17
1 2 Kor 6,1-10 S Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 E Matt 5,38-42
Hos Cistercienserne:
(Den salige Josef Maria Cassant) V
Tir 18
1 2 Kor 8,1-9 S Sal 146(145) 2.5-6.7.8-9a E Matt 5,43-48
Ons 19
(Den hellige Romualdus) V
1 2 Kor 9,6-11 S Sal 112(111) 1-2.3-4.9 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 20
1 2 Kor 11,1-11 S Sal 111(110) 1-2.3-4.7-8 E Matt 6,7-15
Fre 21
Den hellige Aloysius Gonzaga M
1 2 Kor 11,18.21b-30 S Sal 34(33) 2-3.4-5.6-7 E Matt 6,19-23
Lør 22
(Den hellige Paulinus av Nola) V
(De hellige John Fisher og Thomas More) V
1 2 Kor 12,1-10 S Sal 34(33) 8-9.10-11.12-13 E Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 23
12. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sak 12,10-11 S Sal 63(62) 2 Gal 3,26-29 E Luk 9,18-24
Vigilie
Vigilien til Johannes Døperens fødsel F
1 Jer 1,4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 2 1 Pet 1,8-12 E Luk 1,5-17
Man 24
Johannes Døperens fødsel H
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Tir 25
1 1 Mos 13,2.5-18 S Sal 15(14) 2-3ab.3cd-4ab.5 E Matt 7,6.12-14
Ons 26
1 1 Mos 15,1-12.17-18 S Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7.8-9 E Matt 7,15-20
Tor 27
(Den hellige Kyrillos av Alexandria) V
1 1 Mos 16,1-12.15-16 (kortere: 6b-12.15-16) S Sal 106(105) 1-2.3-4a.4b-5 E Matt 7,21-29
Fre 28
Den hellige Ireneus M
1 1 Mos 17,1.9-10.15-22 S Sal 128(127) 1-2.3.4-5 E Matt 8,1-4
Vigilie
Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus F
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Lør 29
De hellige apostler Peter og Paulus H
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 30
13. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 19,16b.19-21 S Sal 16(15) 2 Gal 5,1.13-18 E Luk 9,51-62

Juli 2013

Man 1
1 1 Mos 18,16-33 S Sal 103(102) 1-2.3-4.8-9.10-11 E Matt 8,18-22
Tir 2
1 1 Mos 19,15-29 S Sal 26(25) 2-3.9-10.11-12 E Matt 8,23-27
Ons 3
Apostelen Thomas F
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Tor 4
(Den hellige Elisabeth av Portugal) V
1 1 Mos 22,1-19 S Sal 116(114) 1-2.3-4.5-6.8-9 E Matt 9,1-8
Fre 5
(Den hellige Antonius M. Zaccaria) V
1 1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67 S Sal 106(105) E Matt 9,9-13
Lør 6
(Den hellige Maria Goretti) V
1 1 Mos 27,1-5.15-29 S Sal 135(134) 1-2.3-4.5-6 E Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 7
14. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 66,10-14c S Sal 66(65) 2 Gal 6,14-18 E Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Man 8
(Den hellige Sunniva) V
1 1 Mos 28,10-22a S Sal 91(90) 1-2.3-4.14-15ab E Matt 9,18-26
Hos Cistercienserne:
Den salige pave Eugenius III M
Tir 9
(Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere) V
1 1 Mos 32,22-32 S Sal 17(16) 1.2-3.6-7.8b+15 E Matt 9,32-38
I Picpus-ordenen:
Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus. M
I Dominikanerordenen:
Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr M
Ons 10
Den hellige Knut - Danmarks vernehelgen M
1 1 Mos 41,55-57.42,5-7a.17-24a S Sal 33(32) 2-3.10-11.18-19 E Matt 10,1-7
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Veronika Giuliani M
Tor 11
Den hellige Benedikt - vernehelgen for Europa F
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 eller 9a E Matt 19,27-29
Fre 12
1 1 Mos 46,1-7.28-30 S Sal 37(36) 3-4.18-19.27-28.39-40 E Matt 10,16-23
Lør 13
(Den hellige Henrik) V
1 1 Mos 49,29-32.50,15-26a S Sal 105(104) 1-2.3-4.6-7 E Matt 10,24-33
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes M
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 14
15. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 30,10-14 S Sal 69(68) 2 Kol 1,15-20 E Luk 10,25-37
Man 15
(Den hellige Svithun) V
(Den hellige Bonaventura) V
1 2 Mos 1,8-14.22 S Sal 124(123) 1-3.4-6.7-8 E Matt 10,34-11,1
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Bonaventura F
Tir 16
(Jomfru Maria av Karmelberget) V
1 2 Mos 2,1-15a S Sal 69(68) 3.14.30-31.33-34 E Matt 11,20-24
I Karmelittordenen:
Høytid for den salige Maria av Karmelberget H
1 1 Kong 18,42b-45a 2 Gal 4,4-7 E Joh 19,25-27
Ons 17
1 2 Mos 3,1-6.9-12 S Sal 103(102) 1-2.3-4.6-7 E Matt 11,25-27
I Karmelittordenen:
(Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere) V
I Dominikanerordenen:
Ceslas, prest og ordensbror M
Tor 18
1 2 Mos 3,13-20 S Sal 105(104) 1+5.8-9.24-25.26-27 E Matt 11,28-30
Fre 19
1 2 Mos 11,10-12,14 S Sal 116(115) 12-13.15-16bc.17-18 E Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ): 1 Est 8,3-8a.16-17 E Joh 2,1-11 M
Lør 20
Den hellige Thorlákr M
1 2 Mos 12,37-42 S Sal 136(135) 1+23-24.10-12.13-15 E Matt 12,14-21
I Karmelittordenen:
Den hellige profeten Elias F
1 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 E Luk 9,28b-36
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 21
16. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 18,1-10a S Sal 15(14) 2 Kol 1,24-28 E Luk 10,38-42
Man 22
Den hellige Maria Magdalena M
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Tir 23
Den hellige Birgitta - vernehelgen for Europa F
1 Gal 2,19-20 S Sal 126(125) 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 E Joh 15,1-8
Ons 24
(Den hellige Charbel Makhlouf) V
1 2 Mos 16,1-5.9-15 S Sal 78(77) 18-19.23-24.25-26.27-28 E Matt 13,1-9
Tor 25
Apostelen Jakob F
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Fre 26
De hellige Joakim og Anna M
1 2 Mos 20,1-17 S Sal 19(18) 8.9.10.11 E Matt 13,18-23
Lør 27
1 2 Mos 24,3-8 S Sal 50(49) 1-2.5-6.14-15 E Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 28
17. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 18,20-32 S Sal 138(137) 2 Kol 2,12-14 E Luk 11,1-13
Man 29
Olav den hellige - Olsok H
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30) 2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Tir 30
(Den hellige Peter Krysologus) V
1 2 Mos 33,7-11;34,5b-9.28 S Sal 103(102) 6-7.8-9.10-11.12-13 E Matt 13,36-43
Ons 31
Den hellige Ignatius av Loyola M
1 2 Mos 34,29-35 S Sal 99(98) 5.6.7.9 E Matt 13,44-46

August 2013

Tor 1
Den hellige Alfonso Maria de' Liguori M
1 2 Mos 40,16-21.34-38 S Sal 84(83) 3.4.5-6a+8a.11 E Matt 13,47-53
Fre 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) V
(Den hellige Peter Julian Eymard) V
1 3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 S Sal 81(80) 3-4.5-6ab.10-11ab E Matt 13,54-58
Hos Maristene:
Den hellige Peter Julian Eymard M
For Fransiskanerne og Klarissene:
Vår Frue av englene - Portiuncola F
I Dominikanerordenen:
Johanna av Aza, Dominikus' mor M
Lør 3
1 3 Mos 25,1.8-17 S Sal 67(66) 2-3.5.7-8 E Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 4
18. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Fork 1,2;2,21-23 S Sal 95(94) 2 Kol 3,1-5.9-11 E Luk 12,13-21
Man 5
(Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen) V
1 4 Mos 11,4b-15 S Sal 81(80) 12-13.14-15.16-17 E Matt 14,13-21
Tir 6
Herrens forklarelse F
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Luk 9,28b-36
I St. Olav, Oslo:
Kirkevigselsfest H
Ons 7
(Den hellige Sixtus og hans ledsagere) V
(Den hellige Cajetan) V
1 4 Mos 13,1-2a.25;14,1.26-29.34-35 S Sal 106(105) 6-7a.13-14.21-22.23 E Matt 15,21-28
I Karmelittordenen:
Den hellige Albert av Trapani M
I Oslo katolske bispedømme:
Kirkevigselsfest F
Tor 8
Den hellige Dominikus M
1 4 Mos 20,1-13 S Sal 95(94) 1-2.6-7.8-9 E Matt 16,13-23
I Dominikanerordenen:
Dominikus H
1 Jes 52,5-7 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 2 1 Tim 4,1-8 ⓐ Matt 5,16 E Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Fre 9
Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) - vernehelgen for Europa F
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44) 11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
1 (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 E Joh 4,19-24
Lør 10
Den hellige Laurentius - diakon og martyr F
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 11
19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 18,6-9 S Sal 33(32) 2 Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12) E Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Klara av Assisi H
Man 12
(Den hellige Johanna Fransiska av Chantal) V
1 5 Mos 10,12-22 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Matt 17,22-27
Tir 13
(Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt) V
1 5 Mos 31,1-8 S 5 Mos 32,3-4a.7.8.9+12 E Matt 18,1-5.10.12-14
Ons 14
Den hellige Maximilian Kolbe M
1 5 Mos 34,1-12 S Sal 66(65) 1-3a.5+16-17 E Matt 18,15-20
Vigilie
Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen F
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tor 15
Jomfru Marias opptagelse i himmelen H
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Fre 16
(Den hellige Stefan av Ungarn) V
1 Josv 24,1-13 S Sal 136(135) 1-3.16-18.21-22+24 E Matt 19,3-12
Lør 17
1 Josv 24,14-29 S Sal 16(15) 1-2a+5.7-8.11 E Matt 19,13-15
I Dominikanerordenen:
Hyacint, prest og ordensbror M
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 18
20. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 38,4-6.8-10 S Sal 40(39) 2 Hebr 12,1-4 E Luk 12,49-53
Man 19
(Den hellige Johannes Eudes) V
1 Dom 2,11-19 S Sal 106(105) 34-35.36-37.39-40.43ab+44 E Matt 19,16-22
Hos Cistercienserne:
Den salige Guerric M
Tir 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux M
1 Dom 6,11-24a S Sal 85(84) 9.11-12.13-14 E Matt 19,23-30
Hos Cistercienserne:
Den hellige Bernhard av Clairvaux H
1 Sir 39,6-10 2 Fil 3,17-4,1 E Matt 5,13-19
Ons 21
Den hellige Pius X M
1 Dom 9,6-15 S Sal 21(20) 2-3.4-5.6-7 E Matt 20,1-16
Tor 22
Jomfru Marias dronningverdighet M
1 Dom 11,29-39a S Sal 40(39) 5.7-8a.8b-9.10 E Matt 22,1-14
Fre 23
(Den hellige Rosa av Lima) V
1 Rut 1,1.3-6.14b-16.22 S Sal 146(145) 5-6.7.8-9a.9bc-10 E Matt 22,34-40
I Karmelittordenen:
Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse 1 1 Kong 8,22-23.27-30 2 Ef 2,19-22 S 84(83) E Joh 4,19-24 M
I Dominikanerordenen:
Rosa av Lima M
Lør 24
Den hellige Bartolomeus - Apostel F
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 25
21. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 66,18-21 S Sal 117(116) 2 Hebr 2,5-7.11-13 E Luk 13,22-30
Man 26
1 1 Tess 1,1-5.8b-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Matt 23,13-22
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 S Sal 40(39) E Joh 14,23-27 M
Tir 27
Den hellige Monika M
1 1 Tess 2,1-8 S Sal 139(138) 1-3.4-6 E Matt 23,23-26
Ons 28
Den hellige Augustin M
1 1 Tess 2,9-13 S Sal 139(138) 7-8.9-10.11-12ab E Matt 23,27-32
Hos Augustinerkorherrene:
Den hellige Augustin H
I Dominikanerordenen og hos Elisabethsøstrene:
Den hellige Augustin F
Tor 29
Johannes Døperens martyrdød M
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70) 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Fre 30
1 1 Tess 4,1-8 S Sal 97(96) 1+2b.5-6.10.11-12 E Matt 25,1-13
Lør 31
1 1 Tess 4,9-11 S Sal 98(97) 1.7-8.9 E Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2, vol. IV

September 2013

SØN 1
22. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29] S Sal 68(67) 2 Hebr 12,18-19.22-24a E Luk 14,1.7-14
Man 2
1 1 Tess 4,13-17 S Sal 96(95) 1+3.4-5.11-12.13 E Luk 4,16-30
Tir 3
Den hellige Gregor den Store M
1 1 Tess 5,1-6.9-11 S Sal 27(26) 1.4.13-14 E Luk 4,31-37
Ons 4
1 Kol 1,1-8 S Sal 52(51) 10.11 E Luk 4,38-44
Tor 5
1 Kol 1,9-14 S Sal 98(97) 2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 5,1-11
Hos Missionaries of Charity:
Teresa av Calcutta F
1 Høys 8,6-7 2 1 Kor 13,1-13 E Matt 5,1-16
Fre 6
1 Kol 1,15-20 S Sal 100(99) 2.3.4.5 E Luk 5,33-39
I Dominikanerordenen:
Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror M
Lør 7
1 Kol 1,21-23 S Sal 54(53) 3-4.6+8 E Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 8
23. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 9,13-18 (gr. 13-18b) S Sal 90(89) 2 Filem 9b-10.12-17 E Luk 14,25-33
I St. Olav, Trondheim:
Kirkevigselsfest H
Man 9
(Den hellige Peter Claverius) V
1 Kol 1,24-2,3 S Sal 62(61) 6-7.9 E Luk 6,6-11
I Trondheim stift:
Kirkevigselsfest F
Tir 10
1 Kol 2,6-18 S Sal 145(144) 1-2.8-9.10-11 E Luk 6,12-19
Ons 11
1 Kol 3,1-11 S Sal 145(144) 2-3.10-11.12-13ab E Luk 6,20-26
Tor 12
(Jomfru Marias hellige Navn) V
1 Kol 3,12-17 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 6,27-38
Hos Maristene:
Jomfru Marias hellige navn H
1 Sir 24,17-22 2 Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
Den salige Maria av Jesus M
Fre 13
Den hellige Johannes Krysostomos M
1 1 Tim 1,1-2.12-14 S Sal 16(15) 1-2a+5.7-8.11 E Luk 6,39-42
Lør 14
Korsets opphøyelse F
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 15
24. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 32,7-11.13-14 S Sal 51(50) 2 1 Tim 1,12-17 E Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
Man 16
De hellige Kornelius og Kyprian M
1 1 Tim 2,1-8 S Sal 28(27) 2.7.8-9 E Luk 7,1-10
Tir 17
(Den hellige Robert Bellarmin) V
1 1 Tim 3,1-13 S Sal 101(100) 1-2ab.2cd-3ab.5.6 E Luk 7,11-17
I Karmelittordenen:
Den hellige Albert av Jerusalem F
1 Ef 6,10-18 E Matt 20,25-28
For Fransiskanerne og Klarissene:
Fransiskus' stigmata F
Ons 18
1 1 Tim 3,14-16 S Sal 111(110) 1-2.3-4.5-6 E Luk 7,31-35
Tor 19
(Den hellige Januarius) V
1 1 Tim 4,12-16 S Sal 111(110) 7-8.9.10 E Luk 7,36-50
Hos Misjonærer av den Hellige Familie:
Den salige Jomfru Maria av La Salette H
1 1 Mos 9,8-17 2 2 Kor 5,17-21 E Joh 19,25-27
I Dominikanerordenen:
Juan Macias, ordensbror M
Fre 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere M
1 1 Tim 6,3-12 S Sal 49(48) 6-7.8-10.17-18.19-20 E Luk 8,1-3
I Dominikanerordenen:
(Frans av Posadas, prest og ordensbror) V
Lør 21
Evangelisten Matteus F
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 22
25. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 8,4-7 S Sal 113(112) 2 1 Tim 2,1-8 E Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Man 23
Den hellige Pius av Pietrelcina M
1 Esr 1,1-6 S Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 8,16-18
Tir 24
1 Esr 6,7-8.12b.14-20 S Sal 122(121) 1-2.3-4a.4b-5 E Luk 8,19-21
Ons 25
1 Esr 9,5-9 S Tob 13,2.3-4a.4bcd.5.8 E Luk 9,1-6
Tor 26
(Den hellige Kosmas og den hellige Damian) V
1 Hag 1,1-8 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 9,7-9
Fre 27
Den hellige Vincent av Paul M
1 Hag 1,15b-2,9 S Sal 43(42) 1.2.3.4 E Luk 9,18-22
Lør 28
(Den hellige Venceslas) V
(Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere) V
1 Sak 2,5-9a.14-15a S Jer 31,10.11-12ab.13 E Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 29
26. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 6,1a.4-7 S Sal 146(145) 2 1 Tim 6,11-16 E Luk 16,19-31
Caritas-søndag
Man 30
Den hellige Hieronymus M
1 Sak 8,1-8 S Sal 102(101) 16-18.19-21.29+22-23 E Luk 9,46-50

Oktober 2013

Tir 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet M
1 Sak 8,20-23 S Sal 87(86) 1-3.4-5.6-7 E Luk 9,51-56
I Karmelittordenen:
Den hellige Terese av Jesusbarnet F
1 Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 E Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Ons 2
De hellige verneengler M
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90) 1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tor 3
1 Neh 8,1-4a.5-6,7b-12 S Sal 19(18) 8.9.10.11 E Luk 10,1-12
Fre 4
Den hellige Frans av Assisi M
1 Bar 1,15-22 S Sal 79(78) 1-2.3-5.8.9 E Luk 10,13-16
Hos Elisabethsøstrene, Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen: H
Den hellige Frans av Assisi F
Lør 5
1 Bar 4,5-12.27-29 S Sal 69(68) 33-35.36-37 E Luk 10,17-24
I Dominikanerordenen:
Raymund av Capua, prest og ordensbror M
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 6
27. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Hab 1,2-3;2,2-4 S Sal 95(94) 2 2 Tim 1,6-8.13-14 E Luk 17,5-10
Man 7
Vår Frue av Rosenkransen L 1 Apg 1,12-14 S Apgj 1,12-14 E Luk 1,26-38 M
1 Jona 1,1-2,1.11 S Jona 2,2.3.4.5.8 E Luk 10,25-37
Hos Birgittinerne:
Den hellige Birgittas helligkåring H
I Dominikanerordenen:
Vår Frue av rosenkransen F
Tir 8
1 Jona 3,1-10 S Sal 129,1-2.3-4ab.7-8 E Luk 10,38-42
Ons 9
(Den hellige Dionysius og hans ledsagere) V
(Den hellige Johannes Leonardi) V
1 Jona 4,1-11 S Sal 86(85) 3-4.5-6.9-10 E Luk 11,1-4
I Dominikanerordenen:
Ludvig Bertrand, prest og ordensbror M
Tor 10
1 Mal 3,13-4,2a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,5-13
Fre 11
1 Joel 1,13-15;2,1-2 S Sal 9,2-3.6+16.8-9 E Luk 11,15-26
Lør 12
1 Joel 4,12-21 S Sal 97(96) 1-2.5-6.11-12 E Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 13
28. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Kong 5,14-17 S Sal 98(97) 2 2 Tim 2,8-13 E Luk 17,11-19
Man 14
(Den hellige Callistus I) V
1 Rom 1,1-7 S Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 E Luk 11,29-32
Tir 15
Den hellige Teresa av Avila M
1 Rom 1,16-25 S Sal 19(18) 2-3.4-5 E Luk 11,37-41
I Karmelittordenen:
Den hellige Teresa av Jesus H
1 Vis 7,7-14 2 Rom 8,14-17.26-27 E Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Ons 16
1 Rom 2,1-11 S Sal 62(61) 2-3.6-7.9 E Luk 11,42-46
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
(Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20) 2-7 E Matt 28,18-20 V
I kirker viet til St. Olav:
Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20) 2-7 E Matt 28,18-20 M
I Tromsø stift:
(Den hellige Hedvig) V
(Den hellige Margrete Maria Alacoque) V
Tor 17
Den hellige Ignatius av Antiokia M
1 Rom 3,21-30 S Sal 130(129) 1-2.3-4b.4c-6 E Luk 11,47-54
Fre 18
Evangelisten Lukas F
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Lør 19
(De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) V
(Den hellige Paul av korset) V
1 Rom 4,13.16-18 S Sal 105(104) 6-7.8-9.42-43 E Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 20
29. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 17,8-13 S Sal 121(120) 2 2 Tim 3,14-4,2 E Luk 18,1-8
Misjonssøndag
Man 21
1 Rom 4,20-25 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 12,13-21
Tir 22
1 Rom 5,12.15.17-19.20b-21 S Sal 40(39) 7-8a.8b-9.10.17 E Luk 12,35-38
I Tromsø stift:
(Den salige pave Johannes Paul II) V
I Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Ons 23
(Den hellige Johannes av Capestrano) V
1 Rom 6,12-18 S Sal 124(123) 1-3.4-6.7-8 E Luk 12,39-48
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Johannes av Capestrano F
Tor 24
(Den hellige Antonius Maria Claret) V
1 Rom 6,19-23 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 12,49-53
Fre 25
1 Rom 7,18-25a S Sal 119(118) 66.68.76.77.93.94 E Luk 12,54-59
Lør 26
1 Rom 8,1-11 S Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 E Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 27
30. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18] S Sal 34(33) 2 2 Tim 4,6-8.16-18 E Luk 18,9-14
Man 28
De hellige apostler Simon og Judas F
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Tir 29
1 Rom 8,17-25 S Sal 126(125) 1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 13,18-21
Ons 30
1 Rom 8,26-30 S Sal 13(12) 4-5.6 E Luk 13,22-30
Tor 31
1 Rom 8,31b-39 S Sal 109(108) 21-22.26-27.30-31 E Luk 13,31-35

November 2013

Fre 1
Allehelgensdag H
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Lør 2
Allesjelersdag M
1 2 Makk 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 3
31. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 11,22-12,2 S Sal 145(144) 2 2 Tess 1,11-2,2 E Luk 19,1-10
Man 4
Den hellige Karl Borromeus M
1 Rom 11,29-36 S Sal 69(68) 30-31.33-34.36-37 E Luk 14,12-14
Hos Carolus Borromeussøstrene:
Den hellige Karl Borromeus F
Tir 5
1 Rom 12,5-16a S Sal 131(130) 1.2.3 E Luk 14,15-24
Ons 6
1 Rom 13,8-10 S Sal 112(111) 1-2.4-5.9 E Luk 14,25-33
I Dominikanerordenen:
Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan M
Tor 7
1 Rom 14,7-12 S Sal 27(26) 1.4.13-14 E Luk 15,1-10
I Dominikanerordenen:
Dominikanerordenens allehelgensdag F
1 Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 E Mark 10,28-30
Fre 8
1 Rom 15,14-21 S Sal 98(97) 1.2-3ab.3cd-4 E Luk 16,1-8
I Karmelittordenen:
(Den salige Elisabeth av Treenigheten) V
I Dominikanerordenen:
Dominikanerordenens allesjelersdag M
1 Åp 21,1-5a.6b-7 E Joh 17,15-21.24-26
Lør 9
Laterankirkens vigselsfest F
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 10
32. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Makk 7,1-2.9-14 S Sal 17(16) 2 2 Tess 2,16-3,5 E Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
Innsamling av Peterspenger
Man 11
Den hellige Martin av Tours M
1 Visd 1,1-7 S Sal 139(138) 1-3.4-6.7-8.9-10 E Luk 17,1-6
Tir 12
Den hellige Josafat M
1 Visd 2,23-3,9 S Sal 34(33) 2-3.16-17.18-19 E Luk 17,7-10
Ons 13
1 Visd 6,2-12 S Sal 82(81) 3-4.6-7 E Luk 17,11-19
Hos Cistercienserne:
Alle Benediktinerhelgener F
1 Jes 61,9-11 E Joh 15,1-8
Tor 14
1 Visd 7,22-8,1 S Sal 119(118) 89.90.91.130.135.175 E Luk 17,20-25
I Karmelittordenen:
Alle Karmels hellige F
1 Rom 8,28-35.37-39 E Matt 5,1-12a
For Elisabethsøstrene:
Den salige Maria Louise Merkert F
1 1 Mos 12,1-4a 2 Ef 1,3-14 E Joh 15,9-17
Fre 15
(Den hellige Albert den Store) V
1 Visd 13,1-9 S Sal 19(18) 2-3.4-5 E Luk 17,26-37
I Karmelittordenen:
Alle avdøde fra Karmelittordenen M
1 Rom 14,7-9.10c-12 E Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
Albert den Store F
1 Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18 E Matt 25,4-23
Lør 16
(Den hellige Margrete av Skottland) V
(Den hellige Gjertrud) V
1 Visd 18,14-16;19,6-9 S Sal 105(104) 2-3.36-37.42-43 E Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 17
33. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Mal 4,1-2a S Sal 98(97) 2 2 Tess 3,7-12 E Luk 21,5-19
Bonifatiussøndag
For Elisabethsøstrene:
Patronatsfest H
Man 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) V
1 1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67 S Sal 119(118) 53.61.134.150.155.158 E Luk 18,35-43
Tir 19
1 2 Mak 16,18-31 S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Luk 19,1-10
For Fransiskanerne og Klarissene:
Den hellige Agnes av Assisi M
Ons 20
1 2 Mak 7,1.20-31 S Sal 17(16) 1.5-6.8b+15 E Luk 19,11-28
I Karmelittordenen:
Den hellige Rafael Kalinowski M
Tor 21
Jomfru Marias fremstilling i templet M
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Fre 22
Den hellige Cecilia M
1 1 Mak 4,36-37.52-59 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd E Luk 19,45-48
Lør 23
(Den hellige Klemens I) V
(Den hellige Kolumban) V
1 1 Mak 6,1-13 S Sal 9,2-3.4+6.16b+19 E Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 24
Kristi kongefest F
1 2 Sam 5,1-3 S Sal 122(121) 2 Kol 1,12-20 E Luk 23,35-43
"Troens år" avsluttes
Man 25
Den salige Niels Steensen M
1 Dan 1,1-6.8-20 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Luk 21,1-4
Tir 26
1 Dan 2,31-45 S Dan 3,57.58.59.60.61 E Luk 21,5-11
Ons 27
1 Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 S Dan 3,62.63.64.65.66.67 E Luk 21,12-19
Tor 28
1 Dan 6,12-28 S Dan 3,68.69.70.71.72.73.74 E Luk 21.20-28
Fre 29
1 Dan 7,2-14 S Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 E Luk 21,29-33
I Karmelittordenen:
De salige Dionysos og Redempt M
For Fransiskanerne og Klarissene:
Alle fransiskanerordenens hellige M
Lør 30
Den hellige Andreas F
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Tidebønn for uke 1, vol. I

Desember 2013

SØN 1
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år II
1. søndag i advent
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121) 2 Rom 13,11-14 E Matt 24,37-44
Man 2
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121) 1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 E Matt 8,5-11
Tir 3
Den hellige Frans Xavier M
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71) 2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
Patronatsfest F
Ons 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) V
I Tromsø stift:
(Den hellige Barbara) V
1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22) 1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
Tor 5
1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117) 1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Fre 6
(Den hellige Nikolas av Myra) V
1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26) 1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Lør 7
Den hellige Ambrosius M
1 Jes 30,19-21.23-26 S Sal 147(146) 1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 8
2. søndag i advent
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71) 2 Rom 15,4-9 E Matt 3,1-12
Man 9
Jomfru Marias uplettede unnfangelse H
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Hos Oblatfedrene:
Patronatsfest H
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tir 10
1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95) 1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Ons 11
(Den hellige Damasus I) V
1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102) 1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tor 12
(Vår Frue av Guadalupe) V
1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144) 1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Fre 13
Den hellige Lucia M
1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Lør 14
Den hellige Johannes av korset M
1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79) 2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
I Karmelittordenen:
Den hellige Johannes av korset H
1 Jes 43,1-3a.4-5 2 Rom 8,14-18.28-30 E Joh 17,11b.17-26
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 15
3. søndag i advent
1 Jes 35,1-6a.10 S Sal 146(145) 2 Jak 5,7-10 E Matt 11,2-11
Man 16
1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24) 4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 21,23-27
Tir 17
1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71) 2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Ons 18
1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71) 2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tor 19
1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70) 3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Fre 20
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23) 1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Lør 21
[Den hellige Peter Canisius] V
1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 S Sal 33(32) 2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 22
4. søndag i advent
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23) 2 Rom 1,1-7 E Matt 1,18-24
Man 23
[Den hellige Johannes av Kęty] M
1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24) 4bc-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tir 24
1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88) 2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Ons 25
Kristi fødselsfest H
1. julemesse - Midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse - Messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96) 1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse - Juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Tor 26
Den hellige Stefan - kirkens første martyr F
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Fre 27
Den hellige evangelisten Johannes F
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96) 1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Lør 28
De uskyldige barn i Betlehem F
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123) 2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 29
Den hellige familie F
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127) 1-2.3.4-5 2 Kol 3,12-21 E Matt 2,13-15,19-23
Man 30
1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95) 7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Tir 31
[Den hellige Sylvester I] V
1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95) 1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18
av Mats Tande publisert 03.10.2012, sist endret 12.01.2014 - 17:56