Picpus-patrenes fremtid i Norge

I mai fant det sted samtaler mellom Picpus-patrenes (SS.CC.) pater General og provinsialene i «konfigurasjonen Midt-Europa» (Tyskland, Polen og Vallonia), hvor det skulle tas endelig stilling til kongregasjonens fremtidige virke i Midt-Norge.

Kongregasjonen har bestemt seg for å satse på et kommunitetsprosjekt i Oslo katolske bispedømme (OKB), men vil ikke begrense sitt engasjement til dette bispedømmet. Men for å konsolidere kongregasjonens tilstedeværelse i Norge, vil alle medbrødre i Norge og de som er interessert i prosjektet, samarbeide. Provinsialene vil ta kontakt med biskop Schwenzer i OKB for å diskutere et fremtidig prosjekt. Pater Heinz-Josef Catrein fortsetter i Midt-Norge som tidligere kunngjort frem til sommeren år 2000.

(Melding fra Trondheim katolske stift 29. mai 1998)

av Webmaster publisert 05.06.1998, sist endret 05.06.1998 - 14:59