Biskop Franjo Komarica av Banja Luka på besøk i Norge

Biskop Franjo Komarica av Banja Luka (Bosnia og Hercegovina), formann i Bispekonferansen i Bosnia og Hercegovina, kommer på besøk til Norge på invitasjon fra Gerhard Sabathil, ambassadør for Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island.

Søndag den 17. november kl. 16.00 feirer han messe på kroatisk i St. Olav Domkirke i Oslo, sammen med biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo og p. Berislav Grgic, nasjonalsjelesørger for kroater i Oslo katolske bispedømme og kapellan i St. Olav Domkirke, Oslo.

Også Caritas Norge får besøk av biskop Komarica. Selv er han leder for Caritas Banja Luka. I forbindelse med besøket, har Caritas Norge søkt om og fått innvilget kr. 400.000 fra Utenriksdepartementet til rehabilitering av boliger for tilbakevendende flyktninger i Banja Luka. Det dreier seg i all hovedsak om kroatiske familier som flyktet fra området under krigen på begynnelsen av 90-tallet, og som nå ønsker å vende tilbake til sin hjemby. Støtten vil gå til spesielt sårbare grupper som ikke har mulighet til å rehabilitere sine gamle boliger uten ekstra hjelp.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. november 2002

av Webmaster publisert 14.11.2002, sist endret 14.11.2002 - 16:36