Nytt menighetsråd i St. Eysteins menighet, Bodø

St. Eysteins menighet i Bodø avholdt valg på nytt menighetsråd den 26. januar. Rådet har den 16. februar konstituert seg på følgende måte:

Unn Ingebrigtsen (leder), Thomas Falch Sivertsen, Heinrich August Backmann, Harald Jens Steffensen, sr. Mary Sunniva Cummings OP (oppnevnt av Mariaklosteret), Perla Cura R. Melseth (oppnevnt av FCB - filippinsk forening), Jan Erik Bronder (oppnevnt av sognepresten) og sogneprest Torbjørn Olsen (i embets medfør).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. februar 2004

av Webmaster publisert 20.02.2004, sist endret 20.02.2004 - 14:59